SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
______________________________________________________

2021. szeptember 26. Évközi 26. vasárnap XVIX. évf. 38. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Az Úr végzései igazak, - megvidámítják a szívet.”
______________________________________________


SZENTLECKE:
Jak 5, 1-6

Az apostol a gazdagság mulandóságára hívja fel a figyelmet,

és sürgeti a jogtalanul visszatartott munkabér megfizetését.

 

Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törőnyomorúság miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is.

  Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást..

 


EVANGÉLIUM:
Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Mindenkit szeressünk, de határozottan forduljunk el attól, aki vagy ami bűnre visz!

  Abban az időben:

  János (apostol) így szólt Jézushoz: ,,Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.''

  Jézus ezt válaszolta: ,,Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.

  Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben -- azért, mert Krisztuséi vagytok --, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.

  De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.

  Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.''

 

Schlachta István plébánosra emlékezünk születésének 100. évfordulóján

1921 -1999

„Mindenkinek a mindene lettem.”

Schlachta István 1921. október 03-án született Tiszaeszláron.

 • A papszentelés kegyelmében Vácott részesült 1944. június 18-án
 • 1944 – 1945 Újhartyánban káplán
 • 1945 – 1946 Nagykátán káplán és a 906. sz. Hunyadi László
   cserkészcsapat vezetője
 • 1946 – 1948 Tápiószelén hitoktató
 • 1948 – 1950 Pestszenterzsébeten hitoktató
 • 1950 – 1954 Szolnokon hitoktató
 • 1954 – 1970 Alsónémedi káplánja, majd plébánosa
 • 1970 – 1999 Kóka plébánosa
 • 1984 - től Tiszteletbeli kanonok
 • 1994 júniusában tartotta az aranymiséjét
 • 1997 Kóka díszpolgára

 

            Kókán 1970-től volt plébános 1999. július végéig, majd a székesfehérvári Papi Otthonban lakott haláláig.

Közvetlen, vidám természetű, buzgó lelkipásztor volt, aki nem csak a rábízott hívekért érzett felelősséget, hanem szívesen segített paptestvérein is, első vasárnapi perselygyűjtést Vácra küldte, azzal is segítve a kispapok tanulását.

            Különös gondja volt a gyermekekre, akiket a végsőkig tanított, és vallotta, hogy a szülők ne csak küldjék a gyermekeiket, hanem hozzák is el a templomba.

Éjféli misén az oltárnál két sorban vették körül a ministránsai, akiket nyáron a Balatonra, majd később Cserhátszentivánon lévő faházában vitt nyaralni. Több „színdarabot” is betanultak, melyeket a szentélyben kialakított színpadon csodálhattunk meg.

Adventben betlehemeztek, az így összegyűjtött adományokat éveken át az ipolytölgyesi Szent Erzsébet fogyatékosokat ápoló - gondozó otthonnak adományozta. Munkával is segítette az otthon felépítését, melyre több alkalommal is szervezett autóbuszt, ami mindig megtelt segítő szándékú kókai hívekkel.

Az országban lévő kegyhelyekre zarándoklatot szervezett, amelyeken 5-6 autóbusszal vettek részt a hívek.

Határainkon túli kegyhelyekre is elzarándokolt, /Pozsony, Trencsén, Trencsénteplic, Poprád, Csorba-tó, Lőcse, Zakopane, stb./ többek között Szent II. János Pál pápa lengyelországi látogatására is, amely Krakkóban volt 1987-ben, de 1996. szeptember 07-én magyarországi látogatása során Győrben is ott volt híveivel.

Különös gondja volt a betegekre is, akiket minden elsőpénteken szívesen látogatott, vigasztalt.

A Napfivér, Holdnővér és a Jézus Krisztus Szupersztár című filmekre elsőként szerezte meg a jegyeket hívei számára. A Ben-Hur című filmet is elsőként vetítették három napon át, telt házzal a régi Művelődési Házban.

Minden hónap harmadik vasárnapján, délután szentmisét tartott a Margit kápolnában. A kápolnai búcsú hetében pedig minden nap ott mutatta be a szentmisét.

Gyűjtést szervezett a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) számára, melyet saját autójával szállított Budapestre a Tömő utcába.

 1. december 08-án szentmise keretében az 1260. sorszámmal jelölt Rosa Mystica Szűz Mária szobrát átadta a híveinek, melyet Rómából hozatott. Hívei minden hónap 13-án, imaórán fohászkodnak a Szűzanyához, most havonta családok fogadják be, kérve segítségét családjukra, nemzetükre.

És még hosszasan lehetne sorolni,  mindazt, amit neki köszönhetünk, amit tőle kaptunk és tőle tanultunk! 

 

Drága Plébános Úr nyugodj békében!

 

Hívei szeretetét jelzi sírján a szeretet és az emlékezés virágai és mindenszentekkor a mécsesek sokasága.

“Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz
lett, átölelt és azt mondta:
Gyere Haza!”

         

Sok ember úgy él, hogy nem tudja, mi zajlik a szívében. Kérjük a kegyelmet, hogy meg tudjunk maradni az Úrban, meg tudjuk különböztetni Isten Lelkét a világ lelkétől, hogy szívünk az Istennel való találkozásunk helye lehessen.

Ferenc pápa

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 27 –  OKTÓBER  03

28. Kedd: 18:00 József Attila utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

01. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK;

02. Szombat:18:30 Nagy Attila lelki üdvéért, valamint elhunyt családtagokért;

                              Laczkó István lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára, valamint szüleiért;

03. Vasárnap: 8:00 Schlachta István atya lelki üdvéért,
                                 
                                 születésének 100. évfordulójára emlékezünk;

                                 ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS

______________________________________________________

Ma: Elvándorlók és menekültek világnapja van.
______________________________________________________

03-án, vasárnap kivételesen reggel 8:00 órakor kezdődik a szentmise!!!
______________________________________________________

Október folyamán a hétköznapi szentmisék előtt fél órával, Rózsafüzér imádsággal köszöntjük Égi Édesanyánkat.
______________________________________________________

Házasságot kötött:

            Szücsi Attila és Vala Adrienn
______________________________________________________

Elhunyt:

            Sipos Jánosné Ruzsák Anna Akácfa u. 16.   

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya kösz...
2019Urnapja
Úrnapja 2013
Fallóskút
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja