Napi evangélium
 

2018. május 15-én közlekedési balesetben meghalt lelkipásztorunk: Bakonyi János atya.

1980-ban született Budapesten. Kistarcsán nevelkedett. Iskolái elvégzése után 2008. június 21-én szentelték pappá a váci székesegyházban. Salgótarjánban, Vác-Deákváron és Veresegyházán volt káplán. Ezek után egyszerre volt Litke, Karancslapujtő, Egyházasgerge és Karancskeszi plébániai kormányzója.

2016. augusztus 1-től szolgált Kókán és Tápiószecsőn.

Egyszerre volt nagyon mély lelkű és tréfás kedvű pap. Hivatását nagyon komolyan vette és ezt kérte a rábízottaktól – tőlünk - is: vegyük komolyan élethivatásunkat, hitünket, és egyre jobban köteleződjünk el Jézus mellett életünk minden területén.

Hisszük, hogy Mennyei Atyánk, aki bárkinél jobban szeret mindnyájunkat, tudja, hogy miért szólította haza János atyát ilyen fiatalon. Halála napján a következő szentlecke hangzott el az ország összes szentmiséjén (mintha nekünk üzenne János atya Szent Pál szavaival):

Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk:
"Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott: nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban.
Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról.
Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem: Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek." ApCsel 20,17-27

János atya! Hálát adunk Istennek azért, hogy megismerhettünk! Várjuk a találkozást veled Mennyei Atyánk Országában! Nyugodj békében!

János atya temetése május 29-én kedden 11 órakor lesz Kistarcsán. Előtte 10 órakor a kistarcsai templomban szentmisén imádkozunk érte. A temetésre busz indul Kókáról is.

Részletek: http://kistarcsa.plebania.hu/

Nyékiné Gödöllei Ágnes
kántor