SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. augusztus 30. Évközi 22. vasárnap XVIII. évf. 35. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Hozzád vágyódik szívem, - én Uram, Istenem.”
______________________________________________


SZENTLECKE:
Róm 12, 1-2

Adjátok testeteket élő áldozatul!

  Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!

  Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!

 


EVANGÉLIUM:
Mt 16, 21-27

Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!

  Abban az időben:

  Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!'' Mire ő Péterhez fordult: ,,Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!''

  Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?

  Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.''

 

Imamódszerek

Imádság a Szentírással II. (Ignáci szemlélődés)

1. Az ima előkészítése (8-10 perc)

- Elolvasom az evangéliumi szakaszt legalább kétszer. Három pontot kiemelek belőle.

- Ami megérintett a szövegből, azzal kapcsolatban megfogalmazok egy kérést, ami egyszerre kapcsolódik a szöveghez és az életemhez… Ez a kérés a kegyelem, amelyről érzem, hogy csak Isten ajándékozhatja nekem. A lelkigyakorlatok a hétköznapokban során érdemes a lelkigyakorlatos hét kegyelmét kérni, esetleg saját szavaimmal átfogalmazni.

- Eldöntöm, hogy hol és mennyi időt szeretnék imában tölteni, s ima közben nem változtatok ezen.

 2. Az ima (20-30-60 perc)

- Isten jelenlétébe helyezkedem (testtartás, megérkezés)

- Elmondom a bevezető imát: „Uram, add, hogy ezt az időt egészen Neked tudjam adni mindazzal, amim van, és ami vagyok. Legyen ez a Te dicsőségedre, tiszteletedre és szolgálatodra.”

- Röviden felidézem a történetet (az előkészített pontok alapján), amit szemlélni készülök

- elképzelem a helyszínt, ahol a jelenet játszódik

- Kérem a kegyelmet, ami előzőleg megfogalmazódott bennem.

- Az ima során igyekszem úgy elképzelni a jelenetet, mintha magam is ott lennék, akár külső szemlélőként, akár mintha az események részese volnék. Látom a személyeket, hallgatom beszédjüket, értelmezem cselekedeteiket. Igyekszem mindebből saját életemre is tanulságokat levonni.

- Ott időzök el, ahol leginkább érintve érzem magam.

- Az ima vége felé baráti beszélgetésbe kezdek Jézussal, vagy Istennel mindarról, ami az imámban történt. Befejezem egy Miatyánkkal vagy egy Dicsőséggel.

 3. Visszatekintés (8-10 perc) Írásban.

- Milyen kegyelmet kértem (és kaptam?)

- Mely szó, mondat, kép hatott rám leginkább?

- Milyen belső megmozdulásokat tapasztaltam?

- Milyennek mutatkozott Isten az imában?

- Mi zavart?

- Mire szeretnék visszatérni?

 

Viharok és zivatarok

Ne bosszankodjunk a viharok és zivatarok miatt, amelyek szívünket néha megbolygatják, és kellemes nyugalmát elrabolják. Alázzuk meg magunkat lelkünk legmélyéig; és bízzunk Istenben!         

Szalézi Szent Ferenc 


SZENTMISÉK AUGUSZTUS 31 –  SZEPTEMBER  06 

01. Kedd: 18:00 Margithegy utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

04. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

05. Szombat: 18:30 VENI SANCTE-TANÉVNYITÓ- Gitáros szentmise

06. Vasárnap: 9:00 Belovai József lelki üdvéért,

                            és a Belovai és Fecske család elhunyt tagjaiért;

                  ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS
______________________________________________________

Szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki az elmúlt héten a tábort bármilyen módon segítette. Az ifjúsági hittanosok türelmét és szeretetét a gyerekek teli pocakkal, nasival és "mindig van mindenünk" mondattal jobban élvezhették. Köszönjük a "konyhásnénik" főztjét, ami a sok-sok szülői felajánlás nélkül biztosan nehezebben lett volna megoldható. Táborunk témája a "hétköznapi hősök" volt, és erre nem tudnánk jobb élő példát mondani, mint azokat, akik bármivel hozzájárultak a gyerekeknek szervezett táborhoz, mindenki magához mérten.
Egy kis beszámoló a táborról: minden napunkat a hétköznapi hősök téma egy kisebb részével, témázással töltöttük ki Zalán atyának hála, például a barátsággal. Volt részünk természetesen szentmisében, ügyességi versenyben - ami talán kicsit szokatlan, de annál viccesebb módon tett próbára minket-; népi játékokban-amikor is 2 vezetőnkről kiderült, hogy boszorkány-; sportversenyben, és egy, az egész tábort és talán a nyarat is lezáró tábortűzben. Négy csapatban voltunk körülbelül ötvenen, de vezetői szemmel mondhatom hogy a kisebb konfliktusokat leszámítva - ami talán természetes is ennyi embernél-, igazán összetartó közösség volt, nyitott, és igazi alakítható, jó alapanyag a jövő kereszténységéhez és tudatos, cselekvésre kész rétegéhez.
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

                Pálfi Dániel és Bekő Bianka: Patrik nevű gyermeke;

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Kapolna
Úr napja 2012
Zalán atya kösz...
2019Urnapja
Úr napja 2012

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja