SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. augusztus 23. Évközi 21. vasárnap XVIII. évf. 34. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Örökké tart, Uram, a te irgalmad: - ne vesd meg kezed alkotásait!”
______________________________________________

 
SZENTLECKE: Róm 11, 33-36

Őbelőle, őáltala és őérte van minden!

  Testvéreim!

Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása!

Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai!

Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki?

Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle?

Őbelőle, őáltala, és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké! Ámen.

 


EVANGÉLIUM:
Mt 16, 13-20

Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.

  Abban az időben:

  Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

  Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

 

„Imamódszerek”

Imádság a Szentírással I. (ritmikus imamód)

1. Az ima előkészítése (8-10 perc)

-   Elolvasom a szentírási szakaszt legalább kétszer, figyelve arra, hogy mely szavak, mondatok, képek érintettek meg belőle. Kiválasztok belőlük egyet-kettőt; ezeket esetleg le is írom magamnak.

- Ami megérintett a szövegből, azzal kapcsolatban megfogalmazok egy kérést, ami egyszerre kapcsolódik a szöveghez és az életemhez… Ez a kérés a kegyelem, amelyről érzem, hogy csak Isten ajándékozhatja nekem. A lelkigyakorlatok a hétköznapokban során érdemes a lelkigyakorlatos hét kegyelmét kérni, esetleg saját szavaimmal átfogalmazni.

- Eldöntöm, hogy hol és mennyi időt szeretnék imában tölteni, s ima közben nem változtatok ezen.

 2. Az ima (20-30 perc)

- Isten jelenlétébe helyezkedem (testtartás, megérkezés)

- Elmondom a bevezető imát: „Uram, add, hogy ezt az időt egészen Neked tudjam adni mindazzal, amim van és ami vagyok. Legyen ez a Te dicsőségedre, tiszteletedre és szolgálatodra.”

- Kérem a kegyelmet, ami előzőleg megfogalmazódott bennem.

- Figyelmemet ráirányítom azokra a szavakra, mondatokra, vagy arra a képre, ami a szentírási szövegből leginkább megérintett. Lélegzésem ritmusára is figyelve ismétlem a szót, s hagyom, hogy hasson rám, hogy dolgozzon bennem. Figyelek belső megmozdulásaimra, amelyeket mindez kivált bennem.

- Ott időzök el, ahol leginkább érintve érzem magam.

- Az ima vége felé baráti beszélgetésbe kezdek Jézussal, vagy Istennel mindarról, ami az imámban történt. Befejezem egy Miatyánkkal vagy egy Dicsőséggel.

3. Visszatekintés (8-10 perc) Írásban.

- Milyen kegyelmet kértem (és kaptam?)

- Mely szó, mondat, kép hatott rám leginkább?

- Milyen belső megmozdulásokat tapasztaltam?

- Milyennek mutatkozott Isten az imában?

- Mi zavart?

- Mire szeretnék visszatérni?

 

Isten mindenek felett bizalmat kér tőlünk. Amikor Őrá bízzuk minden gondunkat, igazságosságában és jóságában segítségünkre siet és megsegít.                           

Vianney Szent János breviáriuma

 
SZENTMISÉK AUGUSZTUS 24 –  AUGUSZTUS  30

25. Kedd: 18:00 Táborozó ifjúságért, segítőkért;

28. Péntek: 18:00 Édesanyákért;

29. Szombat: 18:30 E hónapban névnapjukat ünneplő testvéreinkért;

30. Vasárnap: 9:00 Aranyos Imre lelki üdvéért (halálának 7. évfordulójára),
                            Faragó Endre lelki üdvéért (halálának 5. évfordulójára),
                            valamint az Aranyos és Faragó család élő és elhunyt tagjaiért,
                            hálából a Szűzanya segítségéért; 
______________________________________________________

Házasságot kötött:

                 Kiss Norbert és Haris Tímea
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

                Lehoczki Marcell és Pap Nikolett: Maximilián nevű gyermeke;
______________________________________________________

Elhunyt: 
                Berencsi Sándorné Nyéki Erzsébet volt kókai lakos                                                             

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2018
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja