SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. június 28. Évközi 13. vasárnap XVIII. évf. 26. szám
_______________________________________________ 

Zsoltár válasz:

„Hadd énekeljem örökké - Urunknak irgalmas jóságát.”
______________________________________________


SZENTLECKE
Róm 6, 3-4. 8-11

A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba, hogy új életre keljünk.

      Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.

  Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él.

  Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.

 


EVANGÉLIUM:
Mt 10, 37-42

Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám. Aki titeket befogad, engem fogad be.

  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:

  Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt.

  Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja.

  S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma.

 

Életünk értékei .....

Manapság sokat beszélnek az ún. prioritásokról. Hogy minek tulajdonítunk elsőbbséget életünkben: karrier, család, munka, élvezetek, hobbi… Rangsorolnunk kell azokat az értékeket, amelyeknek szolgálatában állunk, amelyeket fontosnak tartunk. Sajnos sokszor hallgatunk ösztönösen a vér szavára, kényelmünkre, más egyebet meg idő és pénz függvényében döntünk el.

A bölcs emberek évszázadok óta hangsúlyozzák a fontossági sorrendet: első a kötelesség, a szükséges, utána majd a hasznos és a kellemes.

A keresztségben nem egy erkölcsi parancshalmazt kapunk, hanem a vérségi kötelék mellé egy másik, még magasabb szintű kötelékbe kerültünk. Istenből és Istenben születünk újjá.

Krisztusban egy újfajta családhoz tartozunk.

A Krisztusban való újjászületés megköveteli a hívőtől, hogy mindenekelőtt és mindenek fölött Krisztust szeresse, mert ő adta belénk az örök, romolhatatlan élet csíráját.

A fiataloknak is el kell szakadniuk szüleiktől, amikor új családot alapítanak. Másrészt a kegyelmi élet állandó együtt járás Krisztussal. Felvenni a saját keresztünket, és követni őt.

 A keresztutat senki nem spórolhatja ki életéből. A szeretet útja az önfeláldozás, az önmagunk legyőzésének, önmagunk felülmúlásának útja mindannyiszor keresztútnak bizonyul.

Egy házasság, egy barátság vagy a teljesen Istennek szentelt élet egyaránt akkor hiteles Krisztus-követés, ha szeretetből szenvedni is képesek vagyunk a másikért.

Mi irtózunk az élet elvesztésétől, az elköteleződéstől. Félünk, hogy ha valami mellett döntünk és kitartunk, lemaradunk valami másról. Görcsösön akarjuk a biztonságot, s nem vagyunk készek, képesek önmagunk elengedésére.

Áldozat nélkül nincs sem karrier, sem teljesítmény. A szeretet energiájának „elpazarlása” nélkül nincs élet, nincs lüktetés.

A keresztény úgy „veszíti el” életét, hogy már itt megtalálja azt Krisztusban. Nem sajnálja, nem dekázva, cseppenként méricskélve elégszik meg a minimálissal, nem takaréklángon akar égni, hanem odaadja… Teljesen azonosulni akar Krisztussal, akinek útja nemcsak keresztút, hanem a föltámadásra és az igazi életbe vezető út. Járjunk hát Jézus útján!

 

SARLÓSBOLDOGASSZONY

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz,
De az orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

Már bontja barna falanxát
Az aratók komoly karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedő lányok,
Kendők vadvirág-bokrétája táncol.

Csend.
Egy fenkő csisszen a pengén.
Messziről egy kis csikó csengője csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessző) az égbe magát.
És testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.

Sík Sándor

 

Az ima mindenkié: bármely valláshoz is tartozzon az ember, sőt, valószínűleg azoké is, akik semmilyen felekezethez nem tartoznak. Az ima a lényünk mélyén születik meg, azon a benső helyen, amelyet a lelki írók gyakran a „szívnek” neveznek.

Ferenc pápa 


SZENTMISÉK JÚNIUS 30 –  JÚLIUS  05

30. Kedd: 18:00 Gyenes József lelki üdvéért;

03. Péntek: 18:00 Szülőkért, valamint a Nagy és a Ladvánszki család elhunytjaiért;

                          Jézus Szíve tiszteletére;

                        ELSŐPÉNTEK – JÉZUS SZÍVE LITÁNIA

04. Szombat: 18:30 Orbán Vincéné Pozsgai Julianna lelki üdvéért (halálának 1. évfordulója);


05. Vasárnap: 9:00 Rácz Gyula és felesége Németh Julianna, valamint Rácz József lelki üdvéért;

                        ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS
______________________________________________________

„Imádkozzunk, hogy a Kárpátmedencében élő népek egymást tisztelve, a határokat lebontva, békében összefogjanak, éljenek!”  (Böjte Csaba)

 

A 100 éves megemlékezés évében a sekrestyében is kaphatóak különféle méretű asztali zászlók.

Vásárolni mise után lehet!

 

______________________________________________________

Elhunyt:          Sramó Sándorné Mészáros Veronika Szőlősor u. 8/a.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2019Husvet
Úr napja 2012
Zalán atya kösz...
2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja