SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. július 28. Évközi 17. vasárnap XVII. évf. 30. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Amely napon hozzád kiáltok, - hallgass meg engem, Istenem.”


EVANGÉLIUM
: Lk 11, 1-13

Jézus imádkozni tanítja apostolait.

Az állhatatos imádság meghallgatást nyer.

 

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.'' Jézus erre így szólt hozzájuk:

  ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:

     Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.

     Jöjjön el a te országod.

     Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

     Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk

     minden ellenünk vétőnek.

     És ne vígy minket kísértésbe.''

  Azután így folytatta: ,,Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«

  Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.

  Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?

  Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.''

 

Loyolai Szent Ignác áldozópap, a jezsuita rend (Jézus Társasága) megalapítója, a Lelkigyakorlatok szerzője élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, július 31-én.

Ignác egy Guipúzcoa tartománybeli baszk nemesi család sarjaként született 1491-ben, tizenkét testvér közül utolsóként. Egy spanyol nagyúr apródjaként, s később fiatal tisztként dicső jövőről álmodozott.  

1521 pünkösdvasárnapján azonban egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette. A sebesülés véget vetett a becsvágyó nemesember érvényesülésének. Az egyik lába, hiába tettek meg az orvosok mindent, rövidebb maradt a másiknál. Hosszú ideig kellett feküdnie. Olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél egy karthauzi szerzőtől, Szász Rudolftól, és egy szentek életéről szóló könyv. Először kedvetlenül lapozgatta őket, de végül egészen e művek hatása alá került.

Elzarándokolt Miasszonyunkhoz, Aranzazúba és Montserratba. Ez utóbbi közelében fekszik Manréza, itt született meg a Lelkigyakorlatok, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot.

Ignác először is a Szentföldre ment el, Rómán és Velencén át, koldusként. Az volt a szándéka, hogy ott marad, és hirdeti az evangéliumot, de Isten szándéka más volt. Tanulni kezdett, és több mint tíz évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban.

Ignácot és társait 1537-ben pappá szentelték.

Rómába társaival együtt felajánlotta szolgálatait III. Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore-bazilikában, a Jászol oltáránál.

Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek, akiket a nép „zarándok papok”-nak vagy „reformpapok”-nak nevezett el. S hosszas tanácskozás után elhatározták, hogy közösségüket renddé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. 1540. szeptember 27-én elkészült a Regimini Militantis Ecclesiae című ünnepélyes dokumentum, amellyel III. Pál pápa jóváhagyta az új alapítást. Ignácot választották meg első generálisnak.

Ignác 1556. július 31-én halt meg. A Jézus Társaságának, mely ekkorra már az öntudatra ébredő és megújuló egyház fontos bázisa volt, körülbelül ezer tagja volt az alapító halálakor. Ignácot 1622. március 12-én avatták szentté.

Az életrajz forrása: Jezsuita.hu

KÖNYÖRGÉS ESŐÉRT

Nincsen, aki megsegítsen,
Nincsen, aki szánjon minket;
Hozzád térünk hát, nagy Isten!
Ha te nem, – más nem segíthet.
Száraz a rét, szomjas a föld,
Ha ez így lesz, elveszünk;
Minden ember gyászruhát ölt.
Isten, adj esőt nekünk!

Az igaz, hogy méltán büntetsz,
Mert mindnyájan sértünk, bántunk;
De ha minket már el is vetsz,
S irgalmas nem lész irántunk:
Szánd meg a kis csecsemőket,
Kik, ha nem lesz kenyerünk,
Sírva nézik a felhőket.
Isten, adj esőt nekünk!

Esőt várnak a vetések,
Harmatért esd a mezőség;
Nincs virága a kis méhnek,
Fölégette azt a hőség;
Nincs patakja a madárnak;
Éhen-szomjan elveszünk;
Ember, állat esőt várnak.
Isten, adj esőt nekünk!

Csak úgy áztasd meg a földet,
Mint a könnytől ázik arcunk;
A kenyérből ne adj többet,
Csak hogy élvén, árvát tartsunk.
A koldusok, a szegények
Sírnak hozzád mivelünk:
Oh, ne tégy ki a veszélynek!
Isten, adj esőt nekünk!

 

SZENTMISÉK  JÚLIUS 29 –  AUGUSZTUS  04

30. Kedd: NINCS SZENTMISE

2. Péntek: NINCS SZENTMISE

3. Szombat:18:30 Koncz József és szülők lelki üdvéért; Szekeres Lajos, 

                           felesége Bedő Anna és lányuk Anna lelki üdvéért;

4. Vasárnap: 9:00 Schlachta István plébános halálának 20. évfordulójára, 

                           valamint papi hivatásokért;

                                  ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS

______________________________________________________

Szeretettel várok mindenkit vasárnap 15:00 órától a Plébániára, szalonnasütögetésre, beszélgetésre.
______________________________________________________

30-án, kedden és 02-án, pénteken nem lesz szentmise.
______________________________________________________

Egyházközségünk idén is szervez gyalogos zarándoklatot Máriabesnyőre augusztus 17. szombat – 18. vasárnap. Indulás: 17-én, szombaton reggel 6.00 órakor a plébánia elől. Bővebb információt Gregor Józseftől lehet kérni.
______________________________________________________

Zarándoklatot indítunk autóbusszal Máriabesnyőre augusztus 18. vasárnap reggel 7:30 órakor. Indulás: Gyenes László házától, a további megállók igény szerint alvégieknek.

Szeretettel kérem a tavaly résztvevőket, hogy jöjjenek el erre a hála és köszönetet mondó útra. Ezúton is köszönetet mondok a sok imáért és együttérzésért, amit lányom betegsége miatt felénk tanúsítottak.

A Szűzanya meghallgatta imáinkat, könyörgéseinket.

Örök hálával és szeretettel: Kővágó Lajosné 06/20/994-7380
______________________________________________________

Augusztus 24-én, szombaton, Vácra a püspökszentelésre autóbuszt szervezünk. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
______________________________________________________

Egyházunk új tagjai:

            Pintér Gábor és Veres Dóra : Dániel nevű gyermeke;

            Radvánszki András és Czakó Csilla : Hédi nevű gyermeke;

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013
Fallóskút 2012....
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2012

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja