SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. július 07. Évközi 14. vasárnap XVII. évf. 27. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Minden föld Istent dicsérje.”


EVANGÉLIUM:
Lk 10, 1-12. 17-20

Jézus munkásokat hív aratásába, és hatalmat ad nekik az
evangélium hirdetésére. Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul.

 

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.

  Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

  Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.

  Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak!Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem,visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.

  Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek:Elérkezett hozzátok az Isten országa!

  De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.''

  A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. ,,Uram -- mondták --,a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.'' Ő így válaszolt: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek.

  Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van  írva a mennyben.''

 

HÁLA -KÖSZÖNET – HÁLA - KÖSZÖNET- HÁLA :)

Az elmúlt hétvége, a XV. Váci Egyházmegyei találkozó óta számtalan köszönő és elismerő sort kapott egyházközségünk. Többek között Püspök atya sorai álljanak itt:Kedves Zalán! Sorra jönnek a visszajelzések. Sokak szerint ez volt az eddigi legnagyszerűbb találkozó. Isten áldjon érte! Imádsággal, szeretettel, Miklós püspök”

A köszönet nem engem illet, hanem minden egyes testvért, akik a szervezésben, lebonyolításban részt vettek, támogattak. Nélkületek ez így, ilyen formában nem valósulhatott volna meg.

Egy éve, amikor ide érkeztem, még nem gondoltam, hogy ilyen nagy találkozó megszervezését is bevállalom a nevetekben, vagy inkább bevállaljuk együtt. Azt gondoltam elég lesz lelki dolgokkal foglalkozni, hitoktatni, jelen lenni, de azóta sok minden megváltozott. :)

Istenünk néha olyan utakra vezet, melyen csak ő tudja, miért kell járnunk. Mi együtt jártunk, és járunk ezen az úton. Haladjunk továbbra is így.

Hálatelt szívvel mondom: ISTEN FIZESSEN MEG MINDENKINEK MINDEN SEGÍTSÉGÉRT.

Emberi szavaim és köszönetem mellett egy nagyszerű írást közlök veletek, Gódor Andrástól (Dány egykori polgármestere), mely igazán mélyen összefoglalja az elmúlt hétvége meghívását. Terjedelme miatt két vasárnapon.

 

„A nagysátor az egyes számú színhelye a váci egyházmegyei találkozónak. Tüneményes a szervezés! Együtt van az esztétikum a praktikummal. A részletekre is figyelő szervezők kitűnő hangulatot és környezetet biztosítottak a találkozón megjelent talán ezernél is több ember számára.

Mi lesz itt ma kérem - gondoltam magamban- hiszen a levegőben Jézus-váró hangulat egészen közel hozza a virágvasárnapi bevonulás örömtől duzzadó képét.

Tudnak valamit a kókaiak - konstatálom magamban  (persze a dányiak is) ami kókaivá tudja tenni azt ami közös, ami közösségiben is egyéni, azt ami mindenkié de mégis csak az enyém, amit kölcsönbe adnak nekem de a kölcsönt soha vissza nem kérik. Ideadják nekem az ő vendégszeretetüket, mert az igazi vendégváró itt az egyház, mely úgy az enyém, mint amennyire másé is.

Mindennek az alfája, hogy megtaláljunk egy vezérgondolatot melyre, mint egy szilárd alapra a felépítményt, rá rakhatjuk ötleteinket, programunkat, egész életfilozófiánkat.

A kókai rendezvény - dehogy rendezvény, nem kell itt megrendezni semmit kérem, hanem csak élni, úgy természetesen ahogyan a lelkünk diktálja, ahogyan a bennünk élő Krisztus akarja- tehát a találkozás vezérgondolata ez volt: KRISZTUS ÉL(J) BENNÜNK!

Mi ez a mondat?                Felszólítás: Élj!                     

Vagy ténymegállapítás: Él.

Kijelentő, felszólító, óhajtó mondat ez?

                   Mindegyik.

Van, amikor jó passzban vagyok akkor kijelentem: Krisztus él bennem.

Amikor nagyon rosszban, távol tőlem minden és mindenki, akkor követelem, felszólítom: Élj (hát) bennem Krisztus, mert látod, nem tudok nélküled élni és te magamra hagysz engem. Miért késlekedsz? Tudom, neked van időd (végtelen időd), de nekem?

Aztán amikor csak úgy vágyakozom, még többet akarok (tőled Krisztus), még tisztább akarok lenni, akkor óhajtom: Élj még jobban bennem! Legyél még intenzívebben velem.

Kókán óhajtó mondat formájában élt Krisztus, mert ilyen légkört teremtettek számunkra. A bevonulás örömét.

A nagysátorban való baráti és testvéri légkört. A házban, (Egyházban) és egy saját házban (Váci Egyházmegyében) valamint a legkisebb házban, a szívünkben való krisztusi jelenlét örömét.

A "programfüzet" nem csak a jelmondatot tüntette fel az elülső borítóján, hanem még egy szívet is. Piros szívet. Olyan szívet, mint amilyen szív nagymamám ágya fölött volt. Vagyis "Jézusszíve" képet. Benne az orvosi kardiogrammal. Megkérdezhettük magunktól csendben: És milyen az én krisztusi EKG-m. Milyen intenzitással él (vagy éljen) bennem Krisztus. Hogyan kuszálják össze "p" "q" "s"  meg tudomisén milyen vonalak az életemet.

Tegyen ebben rendet valaki! VALAKI!

És jöttek a "szereplők". Előadók, tanúságtevők.

Elmondjam mi történt? Bárcsak el tudnám mondani.

Valahány nyelven, valahány történetben, szerte a világon, az Isten saját nyelvén, "isteni" nyelven jeleníti meg, jelenti ki magát. Boldog isteni megjelenítéseket és nyelvezetet láttunk. Dehogy láttuk! Részesei voltunk.

Finom humorral fűszerezve Lendvai Zoltán (gördeszkás) pap tanúságtételében, vagy előadásában, szerepében láttuk a mindig mosolygó Krisztust, a humorral fűszerezett élettörténeteiben a barátságos (emberi) humorú Isten-arcot. Szállt a színpadon gördeszkájával, kiterjesztett madárszárnyra (angyalszárnyra?) emlékeztető repülő mozdulatokkal az életet utánozta. "Közelebb, közelebb Uram Hozzád", jegyeztem föl magamnak a látott képet.

Mi az élet? - szokták föltenni ezt az egyszerűnek látszó kérdést. És nem lehet könnyen megválaszolni, megmagyarázni, bár mindenki "éli" azt.

Mi az egyházmegyei találkozás lényege? - kérdezhetnénk, de talán mindenki mást válaszolna erre a kérdésre.

Éppen úgy, mint ahogyan másként láttuk, hallottuk a nap során szereplő embereket, tanúságtevőket, mert mindannyian megéltünk egy helyzet utánzatát, annak hatását anélkül, hogy a legkisebb mértékben is részesei lettünk volna.”

 

Legyen Isten akarata a csillag

Legyen Isten akarata az a csillag, melyre ezen a tengeri úton szemünket függesztjük, akkor biztos révbe jutunk.

Szalézi Szent Ferenc gondolata 

 

SZENTMISÉK  JÚLIUS 08 –  JÚLIUS  14

9. Kedd: NINCS SZENTMISE!

12. Péntek: NINCS SZENTMISE!

13. Szombat:18:30Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért;

14. Vasárnap: 9:00 Egyházközségünkért;

                         SZENTMISE A KÁPOLNÁBAN!!!!

______________________________________________________

09-én, kedden és 12-én, pénteken nem lesz szentmise!
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

                Gődér Gergő és Varró Éva : Boglárka Éva nevű gyermeke
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Idén a temetőben lévő Margit-kápolna ünnepi búcsúját július 14-én tartjuk.

A 9:00-kor kezdődő szentmise – az előző évhez hasonlóan – idén is a kápolna mellett lesz bemutatva.
______________________________________________________

Elhunyt:   Ungvári István, Nagykátai u. 145.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya kösz...
2020 Gyerek Táb...
2019Urnapja
Zalán atya kösz...
Zalán atya kösz...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja