SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
____________________________________________________

2019. május 12. Húsvét 4. vasárnapja XVII. évf. 19. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Mi az ő népe vagyunk, - és legelőjének nyája.”


SZENTLECKE: Jel 7, 9. 14b-17

A Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket:

  Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal.

  Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és azt mondta: ,,Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.

  Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség.

  Mert a Bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.''

 


EVANGÉLIUM:
Jn 10, 27-30

Juhaimnak örök életet adok.

  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

  ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.''.

 

HITÜNK MEGÚJULÁSÁNAK SZINTEREI

A plébániai közösség 3. rész (folytatás)

 

Mi hozhatja létre a közösségi légkört? – tettük fel a kérdést az elmúlt héten.

Mindenekelőtt a hívek elmélyült evangéliumi életből fakadó szeretete. Ha ez hiányzik, hiábavaló minden egyéb erőfeszítésünk. Ezért imádkozni, erre buzdítani, ezt minden lehető módon segíteni — a plébániai közösség építésének alapja.

Eme kérdést Tomka Ferenc atya A plébániaközösség születése című tanulmányában a pap oldaláról közelíti meg.(Vigilia 1955/69

Azután a liturgia, elsősorban az eukarisztia ünneplése és mindaz, ami valamiképpen hozzákapcsolódik. Akik egy kenyérből esznek, azok egy testté lesznek (vö. 1Kor 10,17), de hogy ezt érzékeljék is, ahhoz közösségi módon kell megszervezni az ünneplést. A közös ének, imádság, az olvasmányok és egyetemes könyörgések felolvasása, a kiengesztelődés kézfogása csak szerény lehetőség, mely sok helyen már kiüresedett, megszokott formasággá vált.

Vannak templomok, főleg városokban, ahol minden szentmise kezdete előtt néhány ezzel megbízott világi fogadja és eligazítja azokat, akikről látszik, hogy idegenek, először járnak ott.

Máshol az a szokás, hogy a miséző pap szentmise után a templomkapuban néhány szót vált és kezet fog a templomból távozókkal. Ezek az apró gesztusok erősítik a közösségi légkört.

Jelentős közösségformáló ereje van az élőszóban elhangzó vagy írásban közétett hirdetéseknek, illetve ezek tartalmának is, hiszen köztudott, hogy a jól szervezett információáramoltatás önmagában is közösséget összetartó tényező. Gyakorlat nagyvárosban, hogy a szentmiséken a hirdetéseket egy-két felnőtt közli a hívekkel.

Tény ugyanis, hogy ha rendszeresen tudomást szerzek mindarról, ami a plébániai közösségben történik, az erősíti bennem az odatartozás érzését. Az olyan hirdetések pedig, amelyekben például valaki segítséget kér, felajánlja segítségét, arról tanúskodnak, hogy ott egymásra figyelő, egymással törődő emberek vannak. Az információk áramoltatásának és egyben a szélesebb körű eszmecserének igen hatékony eszköze a jól szerkesztett plébániai újság, amelyet nemcsak a templomba járókhoz, hanem az úgynevezett „peremen lévőkhöz” is el kell és lehet juttatni.

Építik a plébániai közösséget az időszakosan megrendezett találkozók, megbeszélések, zarándokutak, kirándulások, közös munkák, karitászakciók is.

A közösségi plébániává válás szempontjából az sem mindegy, hogy formálisan vagy valóságosan működik-e az egyházközségi tanács.

Egy plébánia annál inkább „közösségi”, minél többen tevékenykednek benne. Örömmel kell fogadni a legkisebb szolgálatot is, hiszen mindaz, aki tesz valamit a plébániáért, valamiképpen érdekeltté is válik annak élete alakulásában.

Talán felmerül a kérdés: hát nem a plébános a vezető, nem rajta múlik minden? Miért kell a világiakat minderről tájékoztatni? Tehetnek ők egyáltalán valamit ezen a téren? Feltétlenül igen!

A plébánia felelős vezetője a püspök által megbízott plébános, de nyilvánvaló, hogy egymaga képtelen megbirkózni ennyi feladattal.  Mint a krisztusi küldetés részesei a világi krisztushívők is tehetnek reális, elfogadható javaslatokat és közreműködhetnek azok megvalósításában. Erre hívlak mindnyájatokat nagy tisztelettel és szeretettel. 

Rajtunk áll, hogy milyen egyházközségben élünk.

(folytatjuk)

 

SZENTMISÉK  MÁJUS  13 –  MÁJUS  19

14. Kedd: NINCS SZENTMISE

17. Péntek: 18:00 Klocz Jánosné Pozsgai Margit lelki üdvéért; 

18. Szombat: 18:30 Kurunczi, Dóczi, Szűcs és Varró család elhunytjaiért;

19. Vasárnap:  9:00   Papi és szerzetesi hivatásokért

____________________________________________________

19-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
____________________________________________________

14-én: kedden nem lesz szentmise.
____________________________________________________

Ma könyörgő nap van papi hivatásokért.

Imádkozzunk papjainkért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.

 

Kis Szent Teréz imája a papokért

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját!                             

Amen
____________________________________________________

Májusi litániák: a hétköznapi (kedd, péntek), szentmisék előtt 17.30-tól, a miséző pap vezetésével, illetve a szombati és vasárnapi szentmise előtt fél órával a hívek imádkozzák.
____________________________________________________

 1. május 22-én, Szent Rita napján szentmisére megyünk Budapestre a Szent Rita Templomba, busszal és vonattal. Az autóbusz 6 óra 40 perckor indul a végállomásról. Aki szeretne a szentmisén részt venni, a hozzá legközelebbi megállóban szálljon fel, és Sülysápról vonattal megyünk. A Keleti Pályaudvartól gyalog 5 perc.
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úrnapja 2013
Úrnapja 2013
Búcsú 2012
Úrnapja 2013
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja