SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. április 21. Húsvét XVII. évf. 16. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Ezt a napot az Úristen adta: - örvendjünk és vigadjunk rajta.”
____________________________________________________

A Feltámadt Krisztus örömével, Istentől megáldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánok!

Miklós Zalán

plébános
____________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Jn 20, 1-9

Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

  A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem

tudom, hova tették!''

  Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.

  Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

 

Mindenki más és más időpontban jut el életében a feltámadt Krisztussal

való találkozás mélységes örömére. A tanítvány, aki a húsvéti evangéliumban

szerepel, úgy látta a sírt, ahogyan az Úr hagyta és hitt a feltámadásban. Ebben a

pillanatban megindult lelkében egy folyamat: szíve és lelke mélyén szembesült a

feltámadott Krisztus titkával, nem a „szemével hitt”. Az első tanítvány hite hamarosan másokat is elvezet a hitre.

            Az üres sír látványa önmagában nem változtatta volna meg se Péter, se

János életét, ha mindehhez nem társult volna az Úr feltámadásának titka iránti

nyitottság és az imádság. A feltámadott Krisztus mindkét tanítványát előbb egy

belső találkozásra hívta, mielőtt először megjelent nekik.

            Minket is a remény bizonyosságának felismerésére hív meg. Annak a

felismerésére, hogy Isten lépni fog. Biztos, hogy Isten feltámaszt – itt és most.

            Mit jelent a feltámadás? Krisztusnál értjük a külső jelét, a belső tartalmát.

Az Ő feltámadása a mi üdvösségünk megszerzése és útja.

            Mit jelent konkrétan az én életem folytatásának vonatkozásában a

feltámadás? MEGÚJULÁS! ÚJ ÉLET! ÉLETEM JOBBÍTÁSA! Ennek a személyes „föltámadásnak” szinte naponta a tanúi lehetünk.

            Amikor feladjuk végre az önzésünket, akkor föltámadunk, és tele lesz a szívünk örömmel.

            Amikor lemondunk arról, hogy állandóan a másikat vádoljuk, azonnal föltámadunk.

            Amikor abbahagyjuk a veszekedést, a szüntelen önigazolást, föltámadunk.

            Amikor bocsánatot kérünk, mert beláttuk, hogy bűnösök vagyunk, újra ott a húsvét az életünkben.

            Amikor mindezeket éljük akkor a saját személyes húsvétunkat is

ünnepeljük. Ezért mi is feltámadók vagyunk.

            Krisztus megtalálása, a vele való találkozás annak köszönhető, hogy ő is

keres engem. Füle Lajos Futás című verse nagyon szépen kifejezi Istennek ezt

az utánunk való „futását”, minket keresését, irántunk mutatott szerelmét:

„Fut a gyermek a labda után…,

Fut az ember az élet után...,

Fut az ISTEN az ember után…

Ott fut az utcán, ott fut a téren,

egész világon, sok ezer éven…

mély szerelmével fut az ISTEN az ember után...

Engedjük, hogy utolérjen! Engedjük, hogy a hétköznapjainkat alakítsa, és feltámadásának örömhíre elhengerítse a lelkünket olykor lezáró „ostobaságaink” sírlapját.

A Húsvéti időszakban erről fogunk egy új sorozatot indítani, amelyben közös gondolkodásra hívok meg minden kedves testvérünket.

Egyben szeretném hivatalosan is bejelenteni, hogy 2019. június 29-én Egyházközségünket éri az a megtiszteltetés, hogy a Váci Egyházmegye XV. Találkozóját szervezzük. Nagy lehetőség és feladat is egyszerre. Számítunk minden kedves kókai testvérünk segítségére.

Találkozónk logója, már újságunk hátoldalán is megtalálható. Mottónk: Krisztus él(j) bennünk! Maga a mottó is jelzés értékű. KRISZTUS ÉL BENNÜNK!

Tudjuk, hogy ő bennünk él, de szükség van arra, hogy ez még inkább meglátszódjék a tetteinken, a hétköznapjainkon, ezért: KRISZTUS ÉL(J) BENNÜNK! – Egyszerre kijelentés és kérés is.

ENGEDJÜK, HOGY ÉLJEN BENNÜNK!

ÁLDOTT, ÚJJÁTEREMTŐ, HÉTKÖZNAPJAINKAT ÁTALAKÍTÓ FELTÁMADÁST KÍVÁNOK MINDANNYIUNKNAK!

„KRISZTUS ÉL, ÉS AZT AKARJA, HOGY TE IS ÉLJ!” - Ferenc pápa „Christusvivit” (Krisztus él) kezdetű, fiataloknak szóló apostoli buzdítása

 

SZENTMISÉK  ÁPRILIS  22 –  ÁPRILIS  28

22. Húsvéthétfő: 7:00 Hívekért;

                                   (Szentmise locsolkodás előtt...☺)

23. Kedd: 18:00 Táncsics Mihály utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

26. Péntek: NINCS SZENTMISE

27. Szombat: 18:30 Dobos Jánosné Tóth Ágnes, Madarász Vince és

                             Madarász Vincéné Bense Rozália lelki üdvéért,                                  

                             valamint a család élő és elhunyt tagjaiért;

                             Koncz Istvánné Juhász Anna lelki üdvéért;

28. Vasárnap: 9:00 Szalga Lajosné Laczkó Margit, Szalga Lajos, 

                             valamint testvéreik és szüleik lelki üdvéért;

                             Tóth Márton Tibor lelki üdvéért (halálának 10. évfordulója)

                             ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - BÚZASZENTELŐ– GITÁROS SZENTMISE
______________________________________________________

26-án, pénteken nem lesz szentmise!!
______________________________________________________

29-én, hétfőn a Magyar Katolikus Rádióban az esti rózsafűzért    

/19 órakor/ a kókai Egyházközség tagjai imádkozzák. Ha tehetjük, imádkozzuk velük közösen!

 Köszönjük, hogy képviselik Egyházközségünket!
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

28-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át

a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve

a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Fallóskút
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2012
Úrnapja 2013
Zalán atya és a...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja