SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. március 24. Nagyböjt 3. vasárnapja XVII. évf. 12. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: - könyörületre hajlik szíve.”


EVANGÉLIUM
: Lk 13, 1-9

Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.

  Abban az időben:

  Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.

  Erre Jézus megjegyezte: ,,Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.''

  Aztán egy példabeszédet mondott. ,,Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így

szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.''


Nagyböjti készület:

 

Március 25.

hétfő

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

 

Iz 7,10-14 8,10c

Zsid 10,4-10

Lk 1,26-38

Amikor Jézus arra hív, hogy vegyük magunkra az ő „édes igáját”, akkor arra hív, hogy gazdagodjunk az ő „gazdag szegénységében” és

„szegény gazdagságában” osztozzunk vele fiúi és testvéri lelkületében váljunk fiakká a Fiúban, testvérekké az Elsőszülött Testvérben  (vö. Róm 8,29).

Szűz Máriát kérem, segítsen a nehéz helyzetek megoldásában.

Imádkozom a gyermeket váró és a gyermekre vágyó családokért.

Március 26.

kedd

 

 

 

Dán 3,25.34-43

Mt 18,21-35

Van egy mondás, mely szerint az egyetlen valódi szomorúság az, ha nem vagyunk szentek (L. Bloy) azt is mondhatnánk, hogy egyetlen valódi nyomorúság létezik: nem Isten gyermekeiként és Krisztus testvéreiként élni.

 

Igyekszem a lehető legtöbb dolgot megdicsérni a nap során.

Március 27.

szerda

 

Mtörv 4,1.5-9

Mt 5,17-19

Azt gondolhatnánk, hogy a szegénységnek ez az „útja” Jézusé volt, mi pedig, akik utána jövünk, üdvözíthetjük a világot megfelelő emberi eszközökkel. Nem így van. Mindenütt, minden korban Isten továbbra is Krisztus szegénysége által üdvözíti az embereket és a világot.

 

Konkrét ima és tett egy mellettem lévő szegény családért.

Március

28.

csütörtök

 

Jer 7,23-28

Lk 11,14-23

Krisztus szegénnyé lesz a szentségekben, az Igében, az Egyházában. Isten gazdagságát nem tudjuk közvetíteni a mi gazdagságunkon keresztül, hanem mindig és kizárólag a személyes és közösségi szegénységünkön át, amelyet Krisztus Lelke éltet.

Megpróbálok

a „másik bőrében” lenni, hogy jobban meg tudjam érteni és szeretni őt.

Március

29.
péntek
(böjti nap)

Oz 14,2-10 Mk 12,28b-34

Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és

tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk.

 

Ma böjtölök a szegényekért, szenvedőkért, a szentföldi keresztényekért.

Március 30. szombat

 

Oz 6,1-6

Lk 18,9-14

A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény.

Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort.

Ma mellőzöm az internetet.

Isten irgalmas szeretetével nézek

minden embertársamra.

Március 31.

Nagyböjt
4.

vasárnapja

 

Józs 5,9a. 10-12

2Kor 5,17-21

Lk 15,1-3. 11-32

Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége.

 

Védőszentem

és kedves szentjeim közbenjárását kérem magamért

és a mellettem lévőkért.

 

 

 

Folytatás előző számunkból: 

 

IV. Jézus szent anyjával találkozik.

Az anyák fájdalmának állomása ez. Az anyák titkának állomása ez. Az anyák sorsának megszentelése ez az állomás. Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy mások bántják gyermekét. Úgy tud mellettünk lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és családjainkon!

V. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet.

Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya, saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és családjainkon!

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.

A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szereteté. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szereteté. Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük. Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük. A szeretet leleményes, hirdeti Szent Pál a korintusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt, csak nem rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljuk egymástól a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és családjainkon!

(a következő számban folytatjuk!)

 

SZENTMISÉK  MÁRCIUS  25 –  MÁRCIUS  31

25. Hétfő: 17:00    Lelki adoptálókért;

26. Kedd: 18:00    Tabán utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

29. Péntek: 18:00   Hálából a gondviselésért és a család élő és elhunyt tagjaiért;                 

                                              KERESZTÚT

30. Szombat: 18:30 Szülőkért és nagyszülőkért valamint a Nagy és Ladvánszki család elhunytjaiért;

31. Vasárnap: 9:00   Családokért;

                                    NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

______________________________________________________

Holnap, /hétfőn/ Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 18:00 órakor kezdődik a szentmise.
______________________________________________________

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át

a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a

Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!
______________________________________________________

Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk a plébániai kápolnában.
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.
______________________________________________________

Elhunytak:      Bekő István volt kókai lakos

                        Koncz Istvánné Juhász Anna volt kókai lakos

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Zalán atya kösz...
Úr napja 2012
2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2018

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja