SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2016. március 03. Évközi 8. vasárnap XVII. évf. 09. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Mennyire jólesik nékem, - tégedet, Uram, hálával dicsérnem.”


SZENTLECKE:
1 Kor 15, 54-58    

Isten Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a halál felett.

  Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:

     A győzelem elnyelte a halált.

     Halál, hol a te győzelmed?

     Halál, hol a te fullánkod?

  A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

  Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim?

Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.

 


EVANGÉLIUM:
Lk 6, 39-45

A szív bőségéből beszél a száj.

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: ,,Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?

  Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.

  Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.''

 

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület húsvétra

Hamvazószerdán – amely idén március 06-ra esik – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülünk.

Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hinti meg vagy  kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Vagy: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”

A szent negyven napnak két jellegzetes belső tulajdonsága van: egyrészt és elsősorban ez a keresztségre való előkészítésnek és az arról való megemlékezésnek, másrészt pedig a töredelemnek az ideje. A nagyböjti lelkület jellemzői: a külső élet visszaszorítása, magunkba szállás; bűnbánat, életünk jobbítására való szándék; az Egyház liturgiájával egyesülve a nagyböjti fegyelem fölajánlása.

 

Pilinszky János: Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés

„Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: Krisztus halálát.


A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok szándékuk ellenére is megfogalmazzák: „Aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul”. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket választotta örök találkozóhelyül.


A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.

Ezt az utat a szeretet írta elénk, végigjárni is egyedül a szeretet képes hát. A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten és ember kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése. Mivel ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejével. (S. Weil.)

 

Ima

Oltárodnál leborulni ó milyen jó Istenem
Itt a síró, fáradt lelkem megnyugszik és megpihen
Örömömet, bánatomat lábad elé lerakom
Életemmel tégy, mit akarsz én már csak azt akarom.

Nem szólni, csak nézni Téged, hogy karjaid kitárod
Amikor ott a kereszten megváltod a világot
Hisz bűneink szent testedet ma is oda szegezik
Áldozatod ma is jelen melyből remény sarjadzik.

Reméljük, hogy bűneinket kegyesen megbocsájtod
Te ki minden szentmisében megváltod a világot
Ezért oly jó a lelkemet előtted ki önteni
S szelíd megbocsájtó szavad a szívemben hallani.

Mikor lelkem újra tiszta, hozzám jössz én Jézusom
És én mindig arra kérlek, látogasd meg otthonom
Gyere velem, családomra hozz békét és kegyelmet
S erősítsd a szíveinkben irántad a szerelmet.

Adj erőt a szenvedéshez úgy testben, mint lélekben
Hogy keresztem vinni tudjam feléd a hit fényében!
Adj türelmet megbocsájtást és erős szeretetet
Mely tőled jön, és feléd vezeti az életet.

Ó, adj Jézusom – ha kérhetem – néha egy kis örömet
Hadd töltse fel annak fénye a megfáradt szívemet
Ó, ne vond meg soha tőlem a hitet s a kegyelmet
Egykor majd halálom után a szép örök életet.

Amen 

 

Ha gyakoroljuk, hogyan kell Jézus szemével nézni, mindig felismerjük majd azokat, akik a segítségünkre szorulnak.       

Ferenc pápa 

 

SZENTMISÉK  MÁRCIUS  04 –  MÁRCIUS  10

5. Kedd: 18:00    Elhunyt plébánosokért;

6. Szerda: 17:00 Nagyböjt kegyelmeinek befogadásáért,

                                    HAMVAZÓSZERDA – SZIGORÚ BÖJT!!!!!

8. Péntek: 18:00   Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért,

                                    KERESZTÚT

9. Szombat: 18:30 Dávid Jánosné Gódor Anna halálának 10. évfordulójára;

                           Nagy János lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

10. Vasárnap: 9:00 Egyházközségünkért;

                                   NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

______________________________________________________

06-án hamvazószerda, 17:00 órakor lesz szentmise.  

Ez a nap a 14 és 60 év közötti katolikusok számára szigorú böjti nap!!!
______________________________________________________

Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk a plébániai kápolnában.
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Ma: könyörgő nap van a világ éhezőiért.
______________________________________________________

Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.
______________________________________________________

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalanatyaesahiv...
Búcsú 2013
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja