SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. február 24. Évközi 7. vasárnap XVII. évf. 08. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: - könyörületre hajlik szíve.”


SZENTLECKE:
1 Kor 15, 45-49

Ahogy hasonlítunk földi képmásunkhoz Ádámhoz, ugyanúgy hasonlítani fogunk égi képmásunkban Krisztushoz is.

  Testvéreim! Az Írás mondja: ,,Ádám, az első ember élő lénnyé lett'', az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, (mennyei). Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni.

 


EVANGÉLIUM:
Lk 6, 27-38

Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas.

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: ,,Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóatokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.

  Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó,

tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.''

 

A szentmise értékei

Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.

A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg.
Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.

Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet.

Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülnél ki.

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.
Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.

A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek - különösen, ha értük ajánlod fel részvételed.
A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.

A szentáldozásod során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!
A sátán gyengébb lesz veled szemben.

A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!)

A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.

fr. Barsi Balázs OFM 

 

Istenem köszönöm...

Istenem köszönöm mindazt, amit adtál,
Az éjt a pihenést, a sok - sok szenvedést,
Köszönöm, amiért tűrni tanítottál.
A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.

Köszönöm az életet, ami eddig tartott,
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot,
Köszönöm  Jó Atyám hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy legyen erőm egészen hazáig.

Köszönöm a látást, a két szememet,
Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,
Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást.

Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged,
Köszönöm, hogy hívó fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást,
Köszönöm a sok- sok megbocsátást.

Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,
Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok
De így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok.

Minden Tetőled van, és minden Teáltalad.
Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.
Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet,
Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.

Atyám! Bár a földön nincsen érdemem,
Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.
Drága jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,
Hogy, veled lehessek egykor a mennyekben.

Amen 

 

Aki szeret, fantáziája révén megoldásokra talál ott, ahol mások csak problémákat látnak. Aki szeret, a másik szükségleteit szem előtt tartva, kreatív módon segít, nem előre kialakított elképzelések vagy közhelyek mentén. 

Ferenc pápa 

 

SZENTMISÉK  FEBRUÁR  25 –  MÁRCIUS  03

26. Kedd: 18:00  Szent Flórián utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

1. Péntek: 18:00  Jézus Szíve tiszteletére;

                                   ELSŐPÉNTEK

2. Szombat: 18:30 Dobos Józsefné Varró Margit lelki üdvéért, halálának 2. évfordulójára;

                           Laczkó Éva halálának 10. évfordulójára valamint élő és elhunyt családtagokért;

3. Vasárnap: 9:00 A világ éhezőiért;

                          Jermi Istvánné Madarász Mária és Kiss Elekné Bojtár Margit,

                          valamint Juhász Sándorné Kovács Mária lelki üdvéért;

                          Tóth Ákos, Tóth Ferenc és Merczel Józsefné Kmetly Ilona lelki üdvéért;

                                  ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS 

______________________________________________________

Amint azt már jeleztük, Bógár Zsolt diakónus atya szülőfalujának temploma javára gyűjtést szervezünk. Adományaikat a hátulra kihelyezett perselybe, vagy a sekrestyében adhatják le.

Isten fizessen meg minden támogatást! 
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Ma: a Katolikus iskolák javára gyűjtünk.
______________________________________________________

Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a

Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a

Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2018
2019Urnapja
Zalanatyaesahiv...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja