SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. február 10. Évközi 5. vasárnap XVII. évf. 06. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, - magasztallak téged, Istenem.”

 

SZENTLECKE: 1 Kor 15, 3-8. 11

  Az apostolok ugyanazt az evangéliumot hirdetik,

  hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.

  Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.

  Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.

 


EVANGÉLIUM:
Lk 5, 1-11

 A csodálatos halfogás láttán az apostolok mindenüket elhagyták, és követték Jézust.

  Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet.

  Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.'' ,,Mester -- válaszolta Simon -- ,,egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.'' Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.

  Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: ,,Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.'' A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ,,Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.''

  Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.

 

Szűz Mária Lourdes-i megjelenése
Ünnepe: február 11.

            Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenése után elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a szenvedő embereken. Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni.

Imádság a Lourdes-i Szűzanyához

            Mária, Te a szikla üregében megjelentél Bernadettnek. A téli borúba és hidegbe, jelenléteddel melegséget, fényt és szépséget hoztál. Életünk gyakran sötét mélységeibe, és a világ mélyébe, ahol oly erős a gonosz, hozz reményt, add vissza bizalmunkat! Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, legyél nekünk, bűnösöknek segítsége. Adj nekünk alázatot a megtéréshez, bátorságot a bűnbánathoz. Taníts meg minket minden emberért imádkozni. Vezess minket az igazi élet forrásához. Tégy minket egyházaddal együtt haladó zarándokokká, gerjeszd éhségünket a vándorlás és az élet kenyere, az Oltáriszentség iránt. A Lélek csodát tett benned, Ó Mária, erejével Fiad örök dicsőségébe, az Atya közelségébe emelt. Tekints jósággal a mi nyomorult testünkre és lelkünkre,. Szelíd fényként ragyogj előttünk halálunk óráján. Szegény gyermekként könyörgünk előtted Bernadettel együtt. Engedd, hogy miként ő, beléphessünk a boldogságok lelkületébe. engedd, hogy már itt a földön elkezdjük megismerni a mennyek országának örömét és énekelhessük veled együtt.

Így jelenik meg számunkra az Úr minden nap!

HÉTFŐ: Legyen legalább 5 perce a mai nap, hogy egészen Isten jelenlététben lehessen!

Ez legyen egészen elmélyült imádság, vagy csak egyszerű csönd, hogy Isten a lelke mélyén "megjelenhessen"!

 

KEDD: Valamit elrontott? Rosszat tett? Megbántott valakit?

Keressen minden olyan alkalmat, amikor bocsánatot kérhet, illetve jóvá teheti, amit elrontott! Az irgalmas Isten jelenjen meg az Ön életében!

 

SZERDA: Ma olvasson egy szakaszt a Szentírásból!

Olvasson el egy szakaszt a Szentírásból! Engedje, hogy hassanak Önre a szavak! Isten Igéje által jelenjen meg az Ön számára az Úr akarata.

 

CSÜTÖRTÖK: Tegyen jót valakivel!

Legalább egyszer, akármilyen apróságot, de tudatosan és önzetlen szeretettel. A másik emberben maga a szerető Jézus fog megjelenni Önnek.

 

PÉNTEK: A fájdalom, a szenvedés elfogadása

Betegséggel, megbántással, szomorúsággal, meg nem értéssel, rosszindulattal, bármilyen lelki vagy testi szenvedéssel találkozik is, maga a keresztre feszített Jézus fog megjelenni Önnek abban az adott helyzetben.

 

SZOMBAT: Ápold a kapcsolataidat!

Szánjunk időt az emberi kapcsolataink ápolására (pl. ismerős, barát meglátogatása, segítése, meghallgatása, stb.). Engedjük, hogy a mai nap az  emberi kapcsolataink által, a másik emberben megjelenjen számunkra Jézus!

 

VASÁRNAP: Pihenj!

Vasárnap az Úr napja. Szenteljük meg azzal is, hogy időt szánunk a pihenésre, kikapcsolódásra, a szeretteinkkel való együttlétre és a szentmisére. Különös odafigyeléssel vegyünk részt a szentmisén, hogy az Eucharisztiában valóban megjelenjen számunkra Jézus és velünk is maradjon!


Szolgálj azzal a szeretettel, mely nem tűr félelmet, nem érzi a fáradalmakat, nem az érdem hajtja, nem a jutalom ösztönzi, és amely mindezeknél jobban sürget.                                   

Szent Bernát idézet 

 

SZENTMISÉK  FEBRUÁR  11 –  FEBRUÁR  17

12. Kedd: 18:00  Lourdesi Szent Szűz tiszteletére;

15. Péntek: 18:00  Szabadság utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

 16. Szombat: 18:30 Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére - Homok utcai imacsoport szándékára;

17. Vasárnap: 9:00 Püspök atya szándékára és a hívekért;

______________________________________________________

17-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

A hétköznapi szentmiséket a plébánián tartjuk!!!
______________________________________________________

Elhunyt:           

            Tóth Lászlóné Nagy Margit Zöldfa u. 50/a.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úrnapja 2018
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja