SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2018. december 30. Szent Család vasárnapja XV. évf. 52. szám
__________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Boldog ember, ki féli az Urat, - aki az Úrnak ösvényén halad.”
__________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Lk 2, 41-52

Szülei Jézust a tanítók között találták meg.

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna.

Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék.

Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztakokosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.

Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.''

Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?''

Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.

Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.

 

Szent Család vasárnapja

Egyházunk minden évben a karácsonyt követő vasárnapon elénk állítja az igazi család példaképét a Szent Családot. A mai napon ünnepelt meghitt családi közösség tagjai Szűz Mária, Szent József és Jézus.

Elmélkedjünk egy kicsit a Szent Családról, nézzük meg, hogyan éltek, miért követendő példakép minden család, sőt minden jó közösség számára is!

Példaként nézzük Szent Józsefet, amikor megtudta, hogy a jegyese áldott állapotban van. Nem rontott Máriára számonkérően, fenyegetőzve, nem ment a kocsmába panaszkodni, nem menekült az italba, nem veszekedett Máriával, nem mondta, hogy: - Mit tudom én, mit beszéltél a Szentlélekkel, halvány gőzöm sincs, honnan ez a gyerek, tégy vele, amit akarsz, mától semmi közünk sincs egymáshoz!

József igaz ember volt, az Úrtól kért tanácsot, és álmában választ is kapott töprengésére. Elfogadta Isten akaratát, és nem utasította el a Szűzanyát, nem hagyta, hogy megkövezzék, ellenkezőleg, megértő szeretettel, gondoskodással vette körül.

De ugyanígy, amikor a 12 éves Jézust elveszítették Jeruzsálemben, Mária sem esett Józsefnek, hogy: - Te milyen férfi vagy, hát így lehet rád bízni a teremtés nagy koronáját, a gyermeket?

Ők nem civakodtak, nem veszekedtek, nem tettek egymásnak szemrehányást. Inkább megfogták egymás kezét, és közösen oldották meg a nehézséget. Összetartottak. Nem seperték szőnyeg alá a problémákat, hanem tudomásul vették, és együtt keresték rá a megoldást.

Ma ki-ki magában vizsgálja felül saját családi életét! Azt gondolom, alig van közöttünk olyan, aki ne hordozna magában valamiféle sérülést szűkebb-tágabb családjának köszönhetően. Van, aki elvált szülők gyermeke; van, aki épp válni készül, vagy már el is vált.

Milyen a te családi életed, mi a te sérülésed, hogyan és hol keresed az orvoslást családi problémáidra, mert az is igaz, hogy nincs egyetlen család sem, ahol ne adódna valamilyen gond, amit meg kell oldani?

Akarsz-e, tudsz-e tiszta szívből megbocsátani annak a családtagnak, aki fájdalmat okozott neked?

Az egymásra figyelés és az imádság a kulcsa annak, hogy a Szent Család átvészelte a válsághelyzeteket: szüntelen megvolt az imádság életükben. Imádkoztak egyénileg és közösen is.

Ez az, ami hiányzik sok mai család életéből: a családi imádság – egyénileg és közösen. Szüntelen zajban élünk, nincs csend, amikor egymással beszélgethetnénk, amikor imádkozhatnánk, s a csendben meghallanánk a lélek fülével Isten jó tanácsát, mely számunkra mindig a legjobbat akarja.

Egyesek már nagyszülők, és azt gondolják esetleg, hogy ezek már nem nekik szólnak. De szólnak azoknak, akik férj és feleség, és együtt viselik idős koruk terheit éltük alkonyán. Azoknak, akiknek gyermekeik, unokáik vannak. A legtöbb, amit tehetnek értük, a szüntelen imádság. Többet ér ez minden erőszakos rábeszélésnél, még ha arról is van szó, hogy arra próbáljuk meg rábeszélni őket, hogy jöjjenek el a templomba.

És mit tehettek ti gyerekek a családért, a családotokért? Imádkozzatok ti is szüleitekért, azért, hogy mindjobban szeressék egymást, és így titeket is. Mondjátok el nekik bátran: Apu, anyu, imádkozom értetek, és ezzel is nagyon sokat tudtok segíteni nekik. Imádkozzatok azért is, hogy ti is mind jobban tudjátok őket szeretni. Ebben legyen példátok a gyermek Jézus, aki minden bizonnyal sokat imádkozott Máriáért és Józsefért, és szeretetét azzal mutatta ki irántuk, hogy engedelmes volt.
   
Jézusom! Te családba születtél, megszentelted a családot. Kérlek, hogy a Szent Család példáját követve imádságos otthonok legyenek. Segíts minden családot, hogy Veled együtt keressék a megoldást minden gondjukra, nehézségükre.

 

SZENTMISÉK  DECEMBER  31 –  JANUÁR  06

31. Hétfő: 17:00 Hálaadó szentmise;

1. Kedd: 9:00 Újév, Szűz Mária Istenanyja ünnepe – Béke Világnapja;

                                      Parancsolt ünnep!! 

4. Péntek: 18:00 Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

5. Szombat: 18:30 Elmúlt évben elhunyt testvéreinkért;

6. Vasárnap: 9:00 Gedei János halálának 4. évfordulójára és szüleiért;

URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT – ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS

_________________________________________________________________                  

Ezúton szeretnénk megköszönni adományaikat (470.225 Ft), melyet betlehemező gyermekeink gyűjtöttek össze. Hagyományainkhoz híven az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóit örvendeztetjük meg az adománnyal, és szeretnénk megköszönni a Polgárőrség segítségét is, hogy vigyáztak a gyerekekre.

Összesen 32 gyerek vett részt név szerint:

Gedei Kornél, Balázs Zsófia, Lázár Zoltán, Rafael Ferenc, Nagy Krisztián, Merkel Rozi, Dóczi Nóra, Tóth Gáspár Richárd, Nyári Evelin, Tóth György, Gedei Dorina, Varga Tímea, Jezsik Luca, Gyenes Lili, Szabó Simon Barnabás, Kaptás Levente, Domján Dániel, Horváth Triniti, Török Csaba, Török Viktória, Törőcsik Nóra, Jakab Júlia, Gáspár Anikó, Kósa Petra, Galambos Erika, Tóth Mátyás, Tóth István, Huczka Dávid, Kovács Nikolett, Vastag Lídia, Palyaga Bálint, Halla Domonkos

__________________________________________________________________ 

Most az év végén szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen segítséggel, szolgálattal, kétkezi munkával, támogatással járultak Egyházközségünk működéséhez, és akik, heti rendszerességgel gondoskodnak templomunk takarításáról, díszítéséről.    
Isten fizesse meg!
__________________________________________________________________ 

A MKPK (Magyar Katolikus Püspöki Kar) december elején új országos stóladíjszabályozást vezetett be. A mi egyházközségeinkben, az országostól eltérő stóladíjakat alkalmazunk

-  2019. január 1-től az egyházadó 2.500 Ft/fő

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2019 Elsőáldozá...
Úrnapja 2013
Búcsú 2013
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja