Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. november 10. Évközi 32. vasárnap XVII. évf. 45. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Betölt engem színed látása, - midőn felébredek, Uram.”
______________________________________________


SZENTLECKE
: 2 Tessz 2, 16 -- 3, 5    
  
                                             
Erősítsen meg benneteket az Úr, 
hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek!

Testvéreim!

Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban.

  Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié.

  Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!


EVANGÉLIUM:
Lk 20, 27-38

Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk.

Abban az időben:

  Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:,,Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.

  Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt.

  A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.''

  Jézus ezt válaszolta nekik: ,,A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.

  Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.''

 

Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára

(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

 

IMA SZENT MÁRTON PÜSPÖKHÖZ

Szent Márton püspök! Amikor haldokoltál, tanítványaid sírva kérték: ne hagyd őket árván! Most, sok-sok évszázaddal halálod után mi is meghatott lélekkel kérünk: ne hagyj minket árván! Imádkozzál értünk, hogy megmaradhassunk és megerősödhessünk az igaz hitben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben. Imádkozzál egyházmegyénkért, hogy bőséggel szülessenek itt új papi és szerzetesi hivatások. Mennyei Atyánk! Tekints kegyesen igaz szolgád közbenjárására és add, hogy az ő nyomdokain járva kövessük Megváltó Krisztusunkat és Szent Mártonnal együtt egykor mi is az üdvözültek seregébe jussunk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


 

Legyünk ma Szent Mártonná

Tégy bennünket nyitottá egymás iránt, és segíts, hogy meghalljuk a másik csendes kérését. Adj erőt, hogy egységben legyünk és egymásért legyünk. Hadd legyünk mi magunk is Szent Mártonná, hadd öltöztessük fel a mezíteleneket, hadd osszuk meg mindenünket azokkal, akik segítségünkre várnak.

 

SZENTMISÉK NOVEMBER 11 – NOVEMBER 17

12. Kedd: 18:00 Elhunyt: Dobozi Eszter, Nyári Anna, Papp Rafaelné, Márkus Gézáné, László Józsefné lelki üdvéért;

15. Péntek: 19:00 MISZTRÁL KONCERT

16. Szombat: 18:30 Nehéz helyzetben élőkért és azok segítőiért;

17. Vasárnap: 9:00 Lavicska Ferenc és felesége Pétervári Erzsébet lelki üdvéért;

                            Papp János lelki üdvéért;

                            Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

                            SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA – KARITÁSZ JAVÁRA GYŰJTÉS
______________________________________________________

15-én nem lesz szentmise!
______________________________________________________

15-én, 19:00 órakor MISZTRÁL koncert!!!!

Belépődíjat a szervezők nem szednek, azonban tekintettel a jelentős költségre, tisztelettel kérjük személyenként minimum 1000 Ft támogatás befizetését az Egyházközség és a  Szent Máté Alapítvány céljainak támogatására, melyet a templom bejáratainál megtalálható "Adomány a Szent Máté Alapítványnak" feliratú dobozba tudnak  elhelyezni.
______________________________________________________

17-én:    15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Harmónia Vegyeskar 25 éves ünnepi műsora november 23-án, szombaton este lesz, a 18:30 órakor kezdődő szentmise keretében.
Ünnepeljünk együtt velük!