Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2019. szeptember 22. Évközi 25. vasárnap XVII. évf. 38. szám
____________________________________________________

Egyházközségünk búcsúja ünnepén sok szeretettel köszöntjük

Kedves Vendégeinket!
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Dicsérjétek az Urat, - aki a szegényt fölemeli.”
_______________________________________________


SZENTLECKE:
1 Tim 2, 1-8

Könyörögjetek minden emberért Istenhez,

 aki azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön!

Szeretett Fiam!

  Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.

  Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek -- igazat mondok, nem hazudom --, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.


EVANGÉLIUM:
Lk 16, 10-13

Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat.

Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak:

  ,,Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?

  Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.''

 

Szeptember 21. Szent Máté apostol ünnepe

 A reggeli dicséret himnusza

A nagy dicsőség fényköre,
Mely, téged, Lévi most övez,
Az Úr irgalmát hirdeti,
S nekünk bocsánat záloga.

 Míg ülsz a vámnál, s gondosan
Számlások váltópénzeid,
Máté, Krisztusnak szent szava
Mily gazdag kincset szán neked!

Szívednek égő vágya visz
Követni áldott Mestered,
A szó hatalma nyert neked
Az égi házban főhelyet.

Dávid Fiának tetteit
S életfakasztó szavait
Aranysorokba foglalod,
S adod világnak ételül.

A földön Krisztust hirdeted,
S megvallod ontva véredet,
Végső pecsétet így szerez
A lánggal égő szeretet.

Apostol, boldog hírt hozó
Evangélista, vértanú,
Segíts, hogy véled szüntelen
Krisztusnak zengjünk éneket.

Ámen.


Könyörgés

Istenünk, Te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és Téged követve, egyre hűségesebben kövessük Szentlelked indításait, és így mindig készek legyünk a megtérésre, s a Tőled kapott kegyelmek megőrzésére, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

 

Reggeli imádság

 Uram, a Te nevedben kelek fel. Azzal az erővel ébredek, amelyet Te ajándékozol nekem. Áldd meg a mai napot! Áldj meg engem, hogy ma mindazok számára áldás forrása lehessek, akikkel csak találkozom!

Hálát adok Neked az éjszakáért, Te ajándékoztál meg pihentető alvással. Te szóltál hozzám álmomban. Velem vagy éjjel és nappal egyaránt.

Ajándékozz meg ma figyelmes szívvel, hogy meghalljam hívásodat, szívemben megszólaló csendes hangodat. Segíts, hogy megtegyem mindazt, amire ma hívsz.

Te ajándékoztál meg az új nappal, hogy ma tudatosabban éljek, mint eddig, s megsejtsek valamit életem titkából. Engedd, hogy minden pillanatban teljesen jelen legyek. Engedd, hogy érezzem az élet ízét.

Minden percben mellettem vagy. Veled találkozhatom mindenkiben. Te szólsz hozzám a napi eseményekben. Ajándékozz meg engedelmes szívvel, hogy készségesen kövessem hívásodat.

Minden napom lehet az utolsó is. Add Uram, hogy ma úgy éljek, mintha ez a nap lenne az utolsó, szabadon, hálásan. Add, hogy nyitott szívvel találkozhassak a minden emberben felsejlő titokkal, a teremtés szépségével, az adott pillanatban rejlő lehetőséggel.

Adj Uram hálás szívet, hogy a mai nap minden percét hálatelten éljem át, annak tudatában, hogy ajándék idő ez, olyan idő, amely összeköti véges földi létemet az örökkévalósággal.

Uram, Jézus Krisztus, velem jársz a mai napon. Add, hogy átlátszó legyek Előtted, irgalmasságodat tükrözze tekintetem, kezem szelíden érintsen meg másokat, életadó igéid hallhatóak legyenek szavaimban. Működj bennem és általam, hogy üdvözítő szereteted ma is elérje embertársaimat.            

Amen

Grün, Anselm


A szeretet örök 

A szeretet örök, sohasem öregszik.
Csupán adni kíván, a jóra törekszik.
S mivel a jó érzés, öröm az alapja,
mindaz, aki küldi, egyszer visszakapja.
A szeretet gazdag, végtelen a kincse,
csak az kell, hogy szíved értéknek tekintse!
Olyan csere eszköz, ami sose véges,
próbálj hát eljutni, mások szép szívéhez!                         

Aranyosi Ervin 

 

Tiszta boldogsággal tudja megajándékozni

A testvéreivel mindent megosztó irgalmas szeretet olyan tiszta boldogsággal tudja megajándékozni azt, aki bátor szívvel felvállalja, amit a rozsda nem rág szét, a moly nem képes megemészteni, s ami megmarad az utolsó ítéletre is!

Böjte Csaba 

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 23 –  SZEPTEMBER  29

24. Kedd: 18:00 Béke utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

27. Péntek: 18:00 Papokért;

28. Szombat: 18:30  Jószándékra;

29. Vasárnap: 9:00  Lantos István és felesége lelki üdvéért, valamint vejük 

                             Laczkó János lelki üdvéért (halálának 2. évfordulójára);

                             Tóth János és felesége Nagy Erzsébet lelki üdvéért;

                             Varró Zoltán lelki üdvéért (halálának 9. évfordulójára),
                                 
                              valamint élő és elhunyt családtagokért; 

                              Nagy Attila lelki üdvéért;

                                                                       SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
______________________________________________________

Zarándoklat Fallóskút-Hasznosra október 05-én, szombaton.

 Jelentkezni lehet a részvételi díj /1.800.- Ft./ befizetésével, Varró Jánosnál, Akácfa u. 15.

 INDULÁS: ½ 8 órakor a templom elől!!!
______________________________________________________

29-én: - SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA lesz. "A Biblia olyan nekem, mint a víz. Ha vizet iszom, megtisztul a testem; Ha Isten szavát olvasom, megtisztul a szívem, értelmem és lelkem. Ha nem iszom vizet kiszárad a testem, ha nem olvasom Isten szavát, kiszárad az éltetem."
(Michael Harrison Sweet zenész) 
______________________________________________________

Az év végéhez közeledvén, kérjük kedves híveinket - akik még nem tették-EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT (2500 Ft/fő) szíveskedjenek befizetni!

Erre lehetőség van a szentmisék után, vagy irodai nyitva tartás szerint, mely az újság hajtott részén található, avagy a templomban hátul kitett csekkel.
______________________________________________________

Elhunyt:          Dudás József Táncsics Mihály u. 10.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!