Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. augusztus 25. Évközi 21. vasárnap XVII. évf. 34. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Menjetek el az egész világra, - és hirdessétek az evangéliumot!”


SZENTLECKE:
Zsid 12, 5-7. 11-13

,,Akit az Úr szeret, megpróbálja azt.''                                               

Testvéreim!

Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: ,,Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.'' Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít?

  Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet, később azonban az igaz élet és békesség gyümölcsét termi annak, aki elviseli.

  Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket.

  Járjatok egyenesen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább meggyógyuljon.


EVANGÉLIUM:
Lk 13, 22-30

Isten országában napkelettől napnyugatig mindenkinek helye van.

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.

  Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?''

  Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.«

  Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!«

  Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.

  Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában.

Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!''

 

Hiszed, hogy az akadályok ellenére az életed célba érhet?

 

Egy 53 éves hölgyet 30 év házasság után elhagyta a férje. Gyermekei már kirepültek. Egyedül maradt depressziójával, egészségügyi gondjaival. Feltette magának a kérdést, mit szeretne. Az aktivitást választotta.

Rákbeteg egyesületnél önkénteskedett, ápolói tanulmányait felelevenítette, tárlatvezetést vállalt, bridzs klubba járt, utazgatott, mindazért, hogy kitöltse az idejét.

Egyszer két nő elhívta kerékpározni. Nem tudta, hogy egy 100 km-es túrára mondott igent. Kerékpározás közben megérezte a jó levegőt, csodálta az elsuhanó tájat és valami megérintette belülről.

Eldöntötte túl a 60 éven, hogy rendszeresen kerékpározni fog. Fejébe vette, hogy átteker az országon, Kaliforniától Floridáig, 4500 km-t. Megcsinálta.

 

Mit tett ez a hölgy? Nem adta fel. Újabb célokat, motivációkat keresett magának. Emberek közé ment, tapasztalatokat szerzett. Túlnyújtózkodott a kényelmi keretein. Nem azért tette, mert kényelmes, hanem mert hasznos. A hasznosság útja vezet tovább, ez hoz megoldásokat, válaszokat az életemben. Mindez független az életkortól.

Egy másik hölgy, Hilda, 73 éves volt, mikor már ízületi problémái voltak. Fájdalmai ellenére elindult sétálni. Ahogy ment, szűnni kezdett fájdalma, jobban érezte magát, belejött a sétába, kisebb dombok megmászásába. Ő a legidősebb nő, aki megmászta a Fujit Japánban. Milyen sok hetvenéves gondolja azt, hogy nincs értelme az életének, leépül. Pedig sok értéket, lehetőséget rejt még magában, amit felszínre hozhatna.

(Dr. Magyar Lóránt)

 

Elmúlt már Nagyboldogasszony ünnepe, de gondoljunk arra, hogy Mária élete is tele volt küzdelmekkel, akadályokkal. Ilyenkor mindig az Istenre tekintett, az Ő hangját kereste, és amikor meghallotta, "igent" mondott. Megtanulhatjuk Máriától ezt a rendkívüli nyitottságot Isten ajándékaira, amelyekkel minket is elhalmoz nap mint nap.

 

Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Szent Ágostonra, a nagy megtérőre emlékezünk liturgikus emléknapján, augusztus 28-án.

            Szent Ágoston az észak-afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja, Szent Mónika keresztény. Ágoston rendkívül temperamentumos természetet örökölt, fogékony volt mindenre, és fegyelmezetlen. Diákkorában túlságosan tudatában volt annak, hogy neki a tanulás nem okoz nehézséget. Fiatalsága zavaros volt tanulás és erkölcs terén is.  Anyja vallásosságát sokáig dajkamesének tartotta. Pogány társaival kicsapongó életet élt, házasságon kívül született fia, Adeodatusz.

            Anyja kitartó próbálkozásai elől, hogy megtérjen, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött. Mónika utána ment. Édesanyja imái és könnyei mellett Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Egyre inkább érlelődött benne a megtérés gondolata, de az utolsó lépést Istennek kellett megtennie. Vallomások című művében írta le ennek történetét. Egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza magányt keresve. Sírt és imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: „Meddig még, Uram?” A zsoltáros szavában újra meg újra magára ismert. És akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette: „Tolle, lege, tolle, lege”, azaz „Vedd és olvasd, vedd és olvasd”. Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél a helynél ütötte fel: „Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen” (Róm 13,13).       Ez Isten válasza volt, mely békét és megnyugvást adott Ágoston szívének: „Úgy áradt szívembe a szó, mint az erős fény, amely elűzött minden bizonytalankodást és sötétséget.” Az út, amely harminckét évig tartott, elvezette az Úrhoz. Hosszúnak tűnt, de a felfedezést, Krisztus megtalálását úgy őrizte a szívében ezek után, mint a hála kiapadhatatlan forrását. 

            Hazaindultak Észak-Afrikába, édesanyja, Mónika meghalt út közben Ostiában. Maga Ágoston a következő év őszén látta meg újra a szülőföldjét. Mindenét eladta és barátaival szerzetesi életet kezdett, éppen úgy, mint Nagy Szent Vazul. Életük elmélyült imádságból, aszkézisből, filozófiai és vallásos tárgyú beszélgetésekből állt.

            391-ben pappá szentelték, 395-ben pedig Hippo püspöke lett.

            430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben. Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg a Milánó melletti Paviában, az egykori longobárd fővárosban van, ahova Luitprand longobárd király vitette 740 körül. A kései századok a „kegyelem doktora” címet adományozták neki. 

 

Viharok és zivatarok

Ne bosszankodjunk a viharok és zivatarok miatt, amelyek szívünket néha megbolygatják, és kellemes nyugalmát elrabolják. Alázzuk meg magunkat lelkünk legmélyéig; és bízzunk Istenben!         

Szalézi Szent Ferenc

 

SZENTMISÉK  AUGUSZTUS 26 –  SZEPTEMBER  01

27. Kedd: 18: Bartók Béla utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

30. Péntek: 18:00 Gyermekeinkért, ifjúságunkért;

31. Szombat:18:30 Török István lelki üdvéért (halálának 1. évfordulója);

1.Vasárnap: 9:00  Aranyos Imre halálának 6. évfordulójára, Faragó                                                                           Endre halálának 4. évfordulójára, és az Aranyosi és 
                          Faragó család élő és elhunyt tagjaiért, valamint
                          Hálából a Szűzanya segítségéért.
                          Varró István halálának 20. évfordulójára;

                        ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS – TANÉVNYITÓ

                                    GITÁROS SZENTMISE
______________________________________________________

Szeptember 01-én, vasárnap 9:00-kor tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) lesz templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre. Arra kérjük az iskolásokat, hogy hozzák el a templomba az iskolatáskájukat, hogy plébánosunk megáldhassa azokat.
______________________________________________________

Köszönjük az eddig felajánlott adományokat a templom díszítésére, de továbbra is kérjük a Kedves Híveket, hogy aki tud virágot adni, az pénteken 15:00 órakor juttassa el a sekrestyébe.
______________________________________________________

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra,  szeptember 08-án, vasárnap. Jelentkezni lehet a részvételi díj /1.800.- Ft./ befizetésével, Varró Jánosnál, Akácfa u. 15.

INDULÁS: 2019. szeptember 08-án, 7:00 órakor a templom elől.

 

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra,  szeptember 08-án, vasárnap. Jelentkezni lehet a részvételi díj /1.800.- Ft./ befizetésével, Varró Jánosnál, Akácfa u. 15.

INDULÁS: 2019. szeptember 08-án, 7:00 órakor a templom elől.
______________________________________________________

Elhunytak:      Urbán Mártonné Belovai Margit Új u. 12.

                        Farkas László Margithegy 18.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!