Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. június 09. Pünkösdvasárnap XVII. évf. 23. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: - újítsd meg a föld színét.”


SZEKVENCIA

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből értenünk fényességed sugarát!

Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!

Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.

Fóradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!

Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!

Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!

Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!

Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!


EVANGÉLIUM:
Jn 20, 19-23 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.

  Vegyétek a Szentlelket

  Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

  Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az  Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''

 

Pünkösdi várakozás 

Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét... 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez... 
...Most váratlanul vágyón megvonaglik 
és felzúg Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!... 
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

Dsida Jenő 

 

Jön a víz

            Egy nap hatalmas esőzések következtében kiöntött a falu mellett kanyargó folyó. Az emberek ijedten csomagolták össze holmijukat, s ki tutajon, ki csónakban próbált menekülni. Az áradás egyre nőtt, már minden víz alatt volt, csak a háztetők s a fák koronái látszottak ki.
Három csónakos evezett a távoli part felé, amikor egy hatalmas hullám mindnyájuk ladikját felborította. Kiváló úszó hírében álltak, mégis úgy tűnt, csak egyikük képes fennmaradni a víz színén.

            Ti vagytok a legjobb úszók a faluban, hogyhogy nem birtok fennmaradni? - kiáltott társainak.

Az arannyal teli zsákot rákötöttem a hátamra, nagyon súlyos, de nem tudok megválni tőle, mit sem ér az életem nélküle! - hörögte az első.

- Egy vasládikóban őrzöm a nemesi levelem és a diplomáimat, ha elvesznek, hogyan bizonyítom előkelő mivoltomat? Meg kell mentenem mindenáron! - kiáltott a másik, s egyre fáradtabbnak látszott.

Aki teher nélkül, könnyedén szelte a habokat, hamarosan partot ért, onnét kiáltott vissza:


- Kérlek benneteket, dobjátok el terheteket, s megmenekültök!

De nem hallgattak rá...


Az anyagi lét mulandó értékeihez ragaszkodót megfojtják "kincsei", s nem lesz képes átszelni az élet tengerét.
Az önbecsapásnak nincsen határa.

Elias Canetti 


Mária figyelmes és gyengéd, mint egy édesanya; kioldja az általunk okozott problémák csomóit, s megtanít rá, hogy egyenesen álljunk a viharok közepette is. 

Ferenc pápa 

 

SZENTMISÉK  JÚNIUS  10 –  JÚNIUS  16

11. Kedd: 18:00 Zöldfa utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

14. Péntek: 18:00  Ballagó diákokért,

15. Szombat: 18:30 Ruzsák Anett lelki üdvéért;

16. Vasárnap: 9:00 Homonnai György lelki üdvéért;

                            Laczkó Lajos, felesége Szabó Margit, valamint testvéreik és szüleik lelki üdvéért;  

               SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – TANÉVZÁRÓ SZENTMISE

______________________________________________________

15-én /szombaton/ 8:00 órától várjunk asszony és férfi híveinket a  templom és parókia körüli takarításhoz.
______________________________________________________

A keddi szentségimádásokat 2019. június 29-én, a Kókán megrendezésre kerülő XV. Váci Egyházmegyei Találkozóért ajánljuk fel. E rendezvényre sok-sok süteményt várunk és kérünk, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG SZÁRAZ SÜTEMÉNYEKET ÉS DOBOZBAN!   
______________________________________________________

Amint azt már jeleztük, az Egyházmegyei Találkozóra gyűjtést szervezünk. Adományaikat a hátulra kihelyezett perselybe, vagy a sekrestyében adhatják le.

Isten fizessen meg minden támogatást! 
______________________________________________________

Papszentelésre június 22-én, 7:00 órakor indul a busz a templomtól, kérjük előtte mindenki ide érkezzen! /Még lehet jelentkezni!/
______________________________________________________

16-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.