Templomi Hírlevél 2021. szeptember 05. XVIX. évf. 35. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
______________________________________________________

2021. szeptember 05. Évközi 23. vasárnap XVIX. évf. 35. szám
______________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Áldjad, lelkem, az Urat, - dicsőítsed az Istent!”
_________________________________________________


SZENTLECKE:
Jak 2,1-5

Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények.

 

  Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: ,,Foglalj itt kényelmesen helyet.'' A szegénynek meg azt mondjátok: ,,Állj oda oldalra!'' Vagy: ,,Lépj ide zsámolyomhoz!'' Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva?

  Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?


EVANGÉLIUM:
Mk 7,31-37

Jézus a süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké.

 

  Abban az időben:

  Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába.

  Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: ,,Effata, azaz: Nyílj meg!'' Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.

  Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.

  Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: ,,Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!''

 

Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!


Jöjj Szentlélek Úristen! 
Helyettesítsd csendes nyugalommal, 
                        A bennünk lévő feszültséget. 
Helyettesítsd csendes bizalommal, 
                        A bennünk lévő aggodalmat. 
Helyettesítsd erős hittel, 
                        A bennünk lévő félelmet. 
Helyettesítsd kegyelem édességével, 
                        A bennünk lévő keserűséget. 
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, 
                        A bennünk lévő sötétséget. 
Helyettesítsd szerető melegeddel, 
                        A bennünk lévő hideget. 
Helyettesítsd fényességeddel, 
                        A bennünk lévő éjszakát. 
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, 
                        A bennünk uralkodó hideg telet. 
Egyengesd ferdeségünket. 
                        Vedd el büszkeségünk élességét, 
De mélyítsd el alázatosságunkat. 
                        Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, 
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét. 
                        Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, 
Ahogy Te látsz minket. 
                        Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. 
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: 
                  "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"

 

2021. szeptember 5-12. között ismét Budapesten rendezik meg a

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.

A NEK szentmiséinek programja

 

Nyitómise – 2021. szeptember 5., Hősök tere:

12:30 – kapunyitás
13:30 – felvezető program
15:00 – ünnepélyes megnyitó
16:00 – szentmise

Szentmise + gyertyás körmenet – 2021. szeptember 11., Kossuth tér:

14:00 – kapunyitás
14:30 – felvezető program
17:00 – szentmise + körmenet

Zárómise Ferenc pápával – 2021. szeptember 12., Hősök tere:

  6:00 – kapunyitás
  9:00 – felvezető program
10:30 körül – a Szentatya pápamobilon üdvözli a téren és a közeli
                      szektorokban elhelyezkedő híveket
11:30 – szentmise

 

Élő közvetítés a Duna Televízión:

2021. szeptember 5. 14:50 Nyitómise közvetítése
2021. szeptember 11. 16:40 Szentmise + gyertyás körmenet
2021. szeptember 12. 11:30 Zárómise Ferenc pápával                                                      

 

„Minden forrásom belőled fakad" (Zsolt 87,7)


- Az Eucharisztia keresztény életünk és küldetésünk forrása -

 

SZENTMISÉK  AUGUSZTUS 29 –  SZEPTEMBER  05

07. Kedd: 07:00 A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  sikeres lebonyolításáért;

10. Péntek: 18:00 Damjanich utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

11. Szombat:18:30 László Mátyás, Koncz Rafael,

                               Samu Lajosné, Lantos Anna lelki üdvéért;

                               Török István lelki üdvéért, halálának 3. évfordulójára;

12. Vasárnap: 11:00 Egyházközségünkért;

______________________________________________________

Templomunk búcsúja 19-én, vasárnap, 11:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.  Szentmise után minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk a plébániára, ismerkedésre, beszélgetésre és egy szeretet agapéra!
______________________________________________________

Egységben Veled! Hívjuk a házaspárokat 2021. szeptember 18-án 18:00 órakor kezdődő Schönstatti előadássorozatra, Petőfiszállás-Szentkútra a pálosok által fenntartott Mária-kegyhelyre.

Bővebb információ a faliújságon, illetve a honlapon olvasható.

______________________________________________________

„VÁR A BÁRÁNY ASZTALA”

Eucharisztikus kiállítás a Váci Egyházmegyei Gyűjteményben

  1. szeptember 4-12., 18., 19.

Bővebb információ a faliújságon olvasható.
______________________________________________________

Elhunytak:

            Tóth Ferencné Gulyás Erzsébet Kossuth Lajos u. 12.

            Laczkó József, József Attila u. 35.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 07:00
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364

Egyházadó: Gyenesné Marika 06-20-256-4067
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja