Szentségek

Szentségek

Keresztség

 

Az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

/Magyar Katolikus Lexikon/

 

A keresztség szentségében bárki részesülhet, aki még nem volt megkeresztelve. Föltétele a hit, amelyet nyilvánosan megvall a felnőtt keresztelendő, illetve a gyermek esetében megvallanak a szülők.

Az Egyházi házasság nem feltétele a keresztségnek! De érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez az örömteli alkalom arra is lehetőség, hogy a szülők rendezzék egyházi házasságukat.

Keresztszülő az lehet, aki elmúlt 16 éves, meg van keresztelve és ha nem Kókán keresztelték, akkor a keresztelés tényét tudja bizonyítani keresztlevéllel.

A kereszteléskor védőszentet választunk a gyermekek számára. A védőszent feladata, hogy aki szent életet élt, és már ott van a jó Isten mellett, járjon közbe védencéért és segítse őt. Lehet kérni az ő közbenjárását is imáinkban. Egy szimpatikus szentet érdemes tehát választani, s amikor gyermeketek nagyobb lesz, meséljétek el neki, hogy ki a védőszentje és miért választottátok őt neki.

A Keresztség fontos dolog egy ember életében, de vajmi keveset ér, ha itt megáll a dolog. Kedves Szülők folytassátok gyermeketek keresztény nevelését, gyertek el vele a szentmisére, plébániai programokra, legyetek közösségünk tagjai. Helyet mindenki számára biztosítunk a templomban és imádságainkban!

A Keresztelésre legalább egy hónappal a keresztelő előtt kell jelentkezni! Keressétek András atyát, telefonon, e-mailben, vagy személyesen a sekrestyében misék környékén!

Bűnbocsánat szentsége

 

Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. - Krisztus ugyanis a megváltásban kinyilvánította Isten atyai irgalmát, s egyben engedelmességével, áldozatával engesztelést nyújtott a világ bűneiért, azért joga volt megbocsátani a bűnöket, s meg is határozhatta az ember számára a megbocsátás föltételeit.

/Magyar Katolikus Lexikon/

 

Vagy ismertebb nevén Szentgyónás! A szentgyónás kicsit hasonlít az otthoni rendrakásra, takarításra. amikor minden a helyére kerül. A szentgyónásban Isten a mi segítségünkkel a helyére rak mindent az életünkben. A szentgyónásra lelkiismeret vizsgálattal szoktunk készülni, ehhez találunk segítséget az alábbi linkeken: 

https://pesterzsebetigorogkatolikus.hu/ujszovetsegi_altalanos_lelki_tukor.pdf

https://pestiferences.ferences.eu/2018/03/02/lelkitukor-felnotteknek-a-szeretet-10-perce-alapjan/

A Szentgyónás csak kívülről tűnik félelmetesnek. Bátran jöjjünk és találkozzunk Isten szeretetével.

Templomunkban minden szentmise előtt van lehetőség a szentgyónás elvégzésére. Ha nem vagyok a gyóntatószékben, akkor nyugodtan szóljanak be a sekrestyébe és menni fogok!

Gyónás menete

Eukarisztia

 

Teljes értelemben az Eukarisztia Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.

/Magyar Katolikus Lexikon/ 

 

A szentmise az Egyház életének középpontja, ahogyan a Katolikus egyház Katekizmusa mondja: csúcs és forrás. Minden egyes szentmisében újra átélhetjük Krisztus húsvéti titkát, az Ő szenvedését és feltámadását!

Templomunkban a szentmisék rendjét itt olvashatjuk: Szentmisék

Bérmálás

 

A Bérmálás a Szentlélek közlésének szentsége, mely a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenné, hatékonnyá teszi. 

/Magyar Katolikus Lexikon/ 

 

Bérmálás nem minden évben van egyházközségünkben. Kérjük, figyeld honlapunkat a jelentkezéshez!

Házasság

 

Egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. 

/Magyar Katolikus Lexikon/

 

Ha házasságot szeretnél kötni, kérlek, egyeztess időpontot András atyával, hogy személyesen tudjatok találkozni. Az első találkozásra nem kell hoznotok semmit, csak nyitott és érdeklődő szívetek.

Egyházi házasságot akkor is tudtok kötni, ha csak egyiktek van megkeresztelve, vagy csak egyiktek katolikus. Ha szeretnétek megkeresztelkedni is, akkor kérlek legalább másfél évvel az esküvő előtt jelentkezzetek!

Egyházi rend

 

Az Úr Krisztus által alapított hét szentség egyike, mely által isteni rendelés folytán egyesek eltörölhetetlen jegyet kapnak, és ezzel szent szolgálatra rendelt személyekké válnak; vagyis olyanokká, akik arra vannak szentelve és rendelve, hogy fokozatuknak megfelelően Krisztusnak, a főnek személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói föladatot, s így pásztor módjára gondoskodjanak Isten népéről.

/Magyar Katolikus Lexikon/ 

 

Isten minden korban kiválasztja a maga embereit, hogy segítői legyenek az evangélium terjesztésében. Ha úgy érzed Isten Téged is hív, keresd plébánosodat, aki maga is meghívott, segíteni fog! 

Betegek Kenete

 

A beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, illetve kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. 

/Magyar Katolikus Lexikon/ 

 

Templomunkban minden évben lehetőséget adunk a Betegek Kenetének felvételére. Figyeld Hírleveleinket! Ezen az alkalmon részesülhet a szentségben az aki elmúlt 65 éves, vagy valamilyen súlyos betegségben szenved, életkortól függetlenül!

Halálveszélyben telefonon keressük András atyát a 06-30-329-9489 telefonszámonés Ő a legrövidebb időn belül ellátja a Betegek Kenetével beteg hozzátartozónkat!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja