SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. május 14. Húsvét 6. vasárnapja XXII. évf. 20. szám


Zsoltár válasza: „Minden föld Istent dicsérje!”


SZENTLECKE: 1 Pét 2, 4-9
Választott nép, királyi papság vagytok!

Szeretteim! Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott, és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az Írás:  Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. 


EVANGÉLIUM: Jn 14, 1-12
Én vagyok az út, az igazság és az élet.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!'' Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.'' Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.''


Ne hagyd parlagon!

Sokszor, mielőtt egy feladatba belekezdenénk, rámondjuk, hogy nem tudjuk megtenni. Ha azonban a körülmények mégis rákényszerítenek, hogy megtegyük, csodálkozva ébredünk rá, hogy olyan képességekkel rendelkezünk, amiről nem is tudtunk. 

Senki sem született díjbirkózó izmokkal. Hogy valaki erős legyen, ahhoz erősítenie kell magát, sokat gyakorolni és nagyon akarni!

Ne add fel a reményt, ha nagyobb feladat előtt állsz, mielőtt meg nem próbálod. Kár lenne parlagon hagyni a benned szunnyadó képességeket!

Reggel óta

Napfény, csillogó utak, kék ég, fehér bárányfelhők, virágok, mosolygós arcok, éneklő madarak, ciripelő tücskök, játszó gyermekek, tarkaruhás emberek, farkcsóváló kutyák, fényes napnyugta.

Munka, pihenés, ebéd, olvasás, kellemes beszélgetés, hazajövetel, nevetés, egészség, jó hír, szeretet.

Csak egy néhány jó dolog, amit ma láttam és hallottam reggel óta.

Milyen sok van, amiért hálásak lehetünk Teremtőnknek!

Ne zúgolódjál túl korán

Egy építész barátom legszebb álmát akarta megvalósítani, mikor egy palota építésének tervrajzával elkészült. Boldogan adta be munkáját, mely a pályázaton az első díjat nyerte.

Már-már az építéshez kezdett, mikor egy este a kályhából kipattant egy szikra és elégette rajzait.

Másnap reggel az elhamvadt terveket látva, fájdalmasan kiáltott fel. Miért? Miért küldte rám Isten ezt a csapást most, mikor az egész jövőmet megalapozhattam volna és karriert csinálhatnék. Hát van irgalom Istenben?

Felvettem egy cédulát a közeli asztalról, majd egészen közel a szeméhez szorítva megkérdeztem, mi van ráírva. Mérgesen tolta el kezem. Hogyan láthatnám, ha ilyen közel teszed a szememhez?

Igen, ha a dolgok túl közel vannak hozzánk, akkor nem láthatjuk őket.

A tiszta látáshoz távolság kell.

Távolság és idő kell ahhoz is, hogy Isten útjaiban meglássuk örök szeretetét.

(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


Remény

Köszönöm Neked, Uram a reményt. Mert aki remélhet, fenntartás és félelem nélkül él s a labdához válik hasonlatossá, amely midőn földhöz verik, magasba száll.

Ha megkérdeznék tőlem, mi a remény, azt válaszolnám, a remény Te magad vagy, Uram.

Mikor sivatagba sodor az élet, és a kietlen pusztaságban tikkadt lelkem alélni kezd, elég egy kurta fohász s mintha megnyílna az ég: édenkertté válik a sivatag.

Sem homoktenger, sem Óceán viharában nem retteghet, aki Benned hisz. Mert csillag kezedben a remény, s ki iránytűként követi e csillagot, nem csalatkozik.

Dobálja az embert az élet, Uram. Voltam már fönt és voltam már lent. De ormon állva is láttam a völgyek szépségét, és letaszítva is fel tudtam vetni pillantásomat a hegycsúcsokra. Add, hogy ne szédítsenek meg a magasságok és ne borzadjak el a mélységek szakadékától.

Ültesd el szívemben az alázatot, amikor a tető felé visz a siker, s gyújtsd ki bennem a reményt, amikor alázuhanok. Hisz a Te kezedbe kapaszkodva emelkedem és a Te tenyered fog fel, ha elbukom.

Meg kell ismerni a fentet és meg kell ismerni a lentet.

Így teljes az élet, Uram. Csak csüggedni nem szabad annak, aki Benned hisz, mert Belőled fakad a remény.

Köszönöm Neked, Uram, hogy ha a földön már elfogyott számomra a remény, az égi vigaszban és Benned akkor is reménykedhetem.

Ámen.

 

(A „Reménység szavai” elmélkedés anyagából)


SZENTMISÉK  MÁJUS  15 – M ÁJUS  21–IG

16. kedd 18:00

Szalontai János és felesége Szabó Mária lelki üdvéért;

19. péntek 18:00

Egyházi mozgalmakért és csoportokért;

20. szombat 18:30

Papi és szerzetesi hivatásokért;

21. vasárnap 8:00

Pozsgai Istvánné Laczkó Erzsébet lelki üdvéért, halálának első évfordulójára;


Májusi litániák: Kedden a szentmise után, péntek, szombat, vasárnap a szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


21-én, vasárnap 8:00 órakor kezdődik a szentmise.


Községünkben július 9 -15 között SzentJánosBogár Ifjúsági tábort szervezünk, melyhez várjuk a kókai fiatalok és szállásadó családok jelentkezését.

További információ: kokaiplebania.hu,

Kovács Gézánál vagy a sekrestyében.


Kérjük kedves Híveinket, hogy hitbéli kötelességüknek eleget téve, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT (2 500 Ft/fő) rendezzék, ezáltal áldozatot hoznak és részt vállalnak az egyház közösség (plébánia, templom fenntartása, közüzemi kiadások, egyéb programok) működésében. Erre lehetőség van a szentmisék után a sekrestyében, avagy a templomban hátul található csekkel, illetve a plébános által megbízott személyeknél.


Május 22-én, Szent Rita napján szentmisére megyünk Budapestre a Szent Rita Templomba, busszal és vonattal. Az autóbusz 6 óra 45 perckor indul a végállomásról. Aki szeretne a szentmisén részt venni, a hozzá legközelebbi megállóban szálljon fel, és Sülysápról vonattal megyünk Budapestre.

EWTN Katolikus TV élőben közvetíti a 9:00 - 11:00 és a 17:00 órakor kezdődő szentmiséket.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2012
2020 Gyerek Táb...
2019Husvet
Úr napja 2014
2019Urnapja

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja