Templomi Hírlevél 2023. április 30. XXII. évf. 18. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. április 30. Húsvét 4. vasárnapja XXII. évf. 18. szám


Zsoltár válasz: „Az Úr nékem pásztorom, -  ínséget nem kell látnom.”


SZENTLECKE: 1 Pét 2, 20b-25

Megtértetek lelketek Pásztorához.

Szeretteim! Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok: ,,Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában.'' Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához.


EVANGÉLIUM: Jn 10, 1-10
Én vagyok a juhok kapuja.

Abban az időben így szólt Jézus: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.'' Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.''


Szent József a munkások védőszentje

 

Ünnepe május 1.

 

HIMNUSZ

 

A fénylő hajnal kelteget,

munkára szólít halk szava,

szerszám zajától újra zeng

Názáret békés otthona.

 

Üdvöz légy, Szentcsalád feje,

kinél a munkapadhoz állt

a fönséges nagy Alkotó,

s törölte izzadt homlokát.

 

Te most az égben tündökölsz,

Szűz Jegyesednek oldalán,

minket, kik téged tisztelünk

ezer bajunk közt gyámolíts!

 

Erőszak, perpatvar, viszály

ne rontsa munkánk érdemét,

torkosság, kapzsi vágy helyét

tisztes mérték foglalja el!

 

Áldó szavunkra esdj nekünk

a Szentháromságtól kegyet,

hogy békéjében járjuk itt

utunkat, mely hozzá vezet.

 Ámen.

(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


 

Hálát adok az esti órán


Hálát adok az esti órán,
hálát adok, hogy itt az éj.
Hálát adok, hogy szívem
mélyén hála dala kél.

Hálát adok a csillagfényért,
hálát a sűrű éjjelért.
Hálát adok, hogy nem vagy messze,
most is küldesz fényt.

Hálát adok, hogy küldtél testvért
társként, aki ma mellém állt.
Hálát adok, hogy megengedted
azt is, ami fájt.

Hálát adok, hogy Tested táplált,
hálát, hogy ma is szólt szavad.
Hálát adok, hogy lelkem
biztos cél felé halad.

Hálát adok, hogy mellém álltál,
hálát, hogy szép az otthonom.
Hálát, hogy munkám elvégeztem,
s békén alhatom.

Hálát adok, a sok-sok jóért,
hálát adok, hogy megbocsátsz.
Hálát adok, hogy el nem hagytál,
s újabb útra vársz.

Hálát adok, hogy szemed rajtam,
hálát adok, hogy reményt adsz.
Hálát adok, hogy biztos eljössz,
mint a virradat!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
02. Kedd 18:00

Fecske István, felesége Pap Erzsébet és vejük Belovai József lelki üdvéért

05. Péntek 7:00

Érettségizőkért; Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

06. Szombat 18:30

Urbán László lelki üdvéért, valamint Csatlós József és felesége Balla Ágnes lelki üdvéért

07. Vasárnap 11:00

Édesanyákért, nagymamákért; ÉDESANYÁK, NAGYMAMÁK MEGÁLDÁSA


Ma könyörgő nap van papi hivatásokért.

Imádkozzunk papjainkért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 


Májusi litániák: szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


05-én, pénteken reggel 7:00 órakor lesz szentmise.


A Következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért május 6-án szombaton lesz. 15 órakor indulunk a Bölcsőde elől (Pesti u. 51.). Mostani útvonalunk: Bölcsőde - Akácfa utca - Erdősor utca - Újvilág utca - Bölcsőde. Kb. 2 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb tízen voltunk. Istennek hálát adunk érte, és szeretettel várunk mindenkit május 6-án!


07-én: Elsővasárnap és egyben Anyák Napja is, az ünnepre való tekintettel a szentségimádás elmarad!


Községünkben július 9 -15 között SzentJánosBogár Ifjúsági tábort szervezünk, melyhez várjuk a kókai fiatalok és szállásadó családok jelentkezését.

További információ: kokaiplebania.hu,

Kovács Gézánál vagy a sekrestyében.


Elhunyt: 

Szekeres Gáborné Nagy Erzsébet, Jókai u. 10.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja