Templomi Hírlevél 2023. április 23. XXII. évf. 17. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. április 23. Húsvét 3. vasárnapja XXII. évf. 17. szám


Zsoltár válasz: „Az élet útját - mutatod, Uram, nékem.”


EVANGÉLIUM: Lk 24, 13-35
Amikor a kenyeret megtörte, felismerték.

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely, Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?'' Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?'' Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ô váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.'' Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték De ő eltűnt előlük Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?'' Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.


Heti lélekvitamin

A szépség csírája

Te, aki csak az észben és a nyers erőben hiszel, gondoltál már arra, hogy az élet minden szépsége a szeretetből fakad?

Szeretettel vet a gazda, övé a föld, szívéhez nőtt minden röge és számára nincsen a világon szebb látvány, mint a hullámzó búzatábla. Milyen szeretettel gondozza palántáit a kertész és legnagyobb boldogsága visszamosolyogni a hálás virágokra.

A szobrász, festő, zenész, a költő, a feltaláló, mind a szívét adja alkotásába. Műveik arról beszélnek, hogy mielőtt egy mű lett, előbb a szeretet volt, mely alkotni kezdett. Vajon Semmelweist, Koch Róbertet a hírnév, vagy a szeretet vezette a kutatásban? Minden bizonnyal a szeretet, mely segíteni akart a szerencsétleneken. Az édesanya önfeláldozó gondoskodása, a gyermekmosoly, gondtalan kacagás, egymásnak örömszerzés nem mind a szív szeretetéből fakad?

Ha a szeretetet mellőzni próbálod, az életből csak vas, beton és anyag marad, ami között te csak gép maradsz.

Gyümölcseikről ismeritek meg őket

Széchenyi István halálának évfordulója. Emlékirataiban lapozva olvastam, mit írt neki édesanyja: "Jézus Krisztus élete és tanítása legyen a támasz, mellyel a férfikort elérni és vénségedben magadat fenntartani törekedjél.

A pénzt úgy tekintsd, hogy az nálad csak letétben van és semmiképpen sem a te tulajdonod s egykor nem azt fogod Isten  ítélőszéke elé vinni, hanem csak abból való számadásodat. Légy igazságos, emberséges jobbágyaid iránt, légy szolgáidnak  jótevője, az özvegyek és árvák gyámolítója."

És hogyan írt a legnagyobb magyar Széchenyi István édesanyjáról:

"Te oktattál, tanácsoltál, Te plántáltad szívembe a jót, melyben vagyok és leszek. S ami csekélyt Istenért, Uramért és  hazámért teszek, a Te munkád."

"Gyümölcseikről ismeritek meg őket" - mondja Jézus.

A hivatásuk magaslatán álló szülők gyermekei lettek mindig az emberiség legnagyobbjai.

(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


 Pápalátogatás rendezvényeire be nem hozható, illetve behozható tárgyak listája.

TILOS BEHOZNI

 • üvegtárgyat, üvegkulacsot, fémpalackot;
 • kerékpárt, rollert;
 • pirotechnikai eszközt; 
 • robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot, tartalmazó tárgyat vagy eszközt, lőfegyvert, szúró-, ütő-, és vágóeszközöket, egyéb, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat;
 • szeszes italt, kábítószert;
 • drónt vagy bármilyen távirányítható eszközt, játékot;
 • bármilyen reklámanyagot, jelképet, transzparenst, molinót, feliratot, amely a rendezvény céljával, szellemiségével nem összeegyeztethető;
 • élő állatot (kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat).

BEHOZHATÓ

 • a rendezvényre hozott zászlórudak és a táblák, transzparensek rúdjának hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert;
 • a rendezvényterületre csak összecsukható, kisméretű zarándokszék vihető be;
 • műanyag kulacs, műanyag palack.

Aki bármelyik rendezvényen szeretne részt venni, kérjük vegye figyelembe a szabályok betartásának fontosságát!


SZENTMISÉK ÁPRILIS 24 – ÁPRILIS 30–IG
25. kedd 18:00

Virág utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

28. péntek 7:00

Szentatya látogatásának eredményességéért;

29. szombat 18:30

Sándor László lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

30. vasárnap 11:00

Laczkó és Szalga család elhunytjaiért;

Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja - Búzaszentelő


28-án, pénteken Ferenc pápa látogatása miatt a szentmise reggel 7:00 órakor lesz.


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Községünkben július 9 -15 között SzentJánosBogár Ifjúsági tábort szervezünk, melyhez várjuk a kókai fiatalok és szállásadó családok jelentkezését.

További információ: kokaiplebania.hu,

Kovács Gézánál vagy a sekrestyében.


Elhunytak:  

Kárpáti Gáborné Meksz Klára, Petőfi u. 2.

Papp István, Várak 6.

Pozsgai István János, Kútlapos u. 23.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja