Alapítvány

Az alapító neve: Római Katolikus Egyházközség
Az alapítvány székhelye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
Alapító okirat kelte: 2005. november 28.

Adószámunk: 18713628-1-13

Az alapítvány célja: a kókai Római Katolikus templom és plébánia műemlék jellegű épületének felújításához, külső és belső restaurálásához, ezek megvalósulása után az állag megóvásához adományok gyűjtése, a befolyt adományok célszerű felhasználásának elősegítése, a templom külső környezetének rendbetétele és annak fenntartása.
A magyar ifjúság, különösen az alapító egyházközséghez tartozó gyermekek, fiatalok egészséges, erkölcsös és vallásos nevelésének előmozdítása, a nevelés szervezeti és anyagi kereteinek biztosítása.

Ezen belül kiemelt feladatként:

-  Az óvodai és iskolai keresztény neveléshez szükséges anyagi eszközök biztosítása.
-  Az ifjúság szabadidős tevékenységének támogatása: táborok, ifjúsági találkozók, sporttevékenységek, képzések és egyéb közösségi és kulturális programok szervezése és lebonyolítása, valamint ezek anyagi feltételeinek megteremtése.
-  Az egyházközség felnőtt tagjainak keresztény lelkiségi mozgalmakban, lelkigyakorlatokon, találkozókon való részvételének segítése, lebonyolítása.
-  Az egyházközség rászoruló családjainak és idős tagjainak támogatása.


Az alapítvány végezetül támogatni kívánja az ifjúsággal foglalkozó nevelők és közreműködők lelkivezető-képzésekben, és egyéb- az alapítvány céljait szolgáló- képzésekben való részvétel.

Az alapítvány tevékenysége: az Alapítvány közhasznú szervezet.
Közhasznúsági fokozata: közhasznú

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c. pontjában megjelölt

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenysége
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet tevékenységet folytat.

További információ: www.szentmate.hu

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja