SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. szeptember 03. Évközi 22. vasárnap  XXII. évf. 36. szám


Zsoltár válasza: „Hozzád vágyódik szívem, - én Uram, Istenem.”


SZENTLECKE: Róm 12, 1-2
Adjátok testeteket élő áldozatul!

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata! Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!


EVANGÉLIUM: Mt 16, 21-27
Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!

 Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!'' Mire ô Péterhez fordult: ,,Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!'' Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.''


Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez

 

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"


Lélekvitamin

Ne csüngj egy dolgon

 

Aki csak egy bankba helyezi pénzét, ha a bank tönkremegy, elszegényedik. Aki csak egy ládába teszi kincseit, ha a ládát ellopják, semmije sem marad. Aki csak egy dologhoz ért, ha azt az egyet nem végezheti, éhen hal.

Akinek csak egy barátja van, ha az az egy elkerül mellőle, egyedül marad.

Az életben azok a boldog emberek, akik több szemszögből nézik az életet és a világ millió szépsége, alkalma között többféle tudást, szórakozást és örömet találnak maguknak.

Ne csüngj egy dolgon egész lényeddel, mert ha azt az egyet elveszíted, boldogtalan leszel.

 

Szeresd a munkád

 

Annak teremnek a legszebb virágai, aki a legnagyobb gonddal és szeretettel foglalkozik velük. 

A tenyészállat kiállításon azok a barmok nyerik az első díjat, melyeknek gazdái gondosan tenyésztik őket.

Annak a gazdának terem bőségesen a földje, aki a legjobban ért hozzá és szeretettel tanulmányozta a földet.

Ismertem egy híres orvosprofesszort, aki azt mondta, hogy már kisgyermek korától szerette az orvostudományt.

Igen, az életben azok az emberek érik el a legtöbbet, akik nagyon szeretik munkájukat. Tehát a sikerhez is az első legfontosabb kellék a szeretet.

 

Három tanács

 

Hozd ki az életből a legjobbat és a legszebbet.

Amid van, azt élvezd és örülj neki.

Ne búslakodjál balszerencséden.

Ezt a három tanácsot adta útravalóul fiának egy haldokló öreg.

A fiú megfogadta a tanácsokat és élete végéig kiegyensúlyozott és boldog ember volt.

 

 (Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
05. Kedd:   18:30

Akácfa utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

08. Péntek: 18:00

Szabó István és szülei lelki üdvéért;

09. Szombat

18:30

Tóth Ferencné Gulyás Erzsébet lelki üdvéért;

10. Vasárnap

11:00

Hálából;            


- Ma tanévnyitó szentmisét (Veni Sancte) tartunk templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre.

- Elsővasárnap van, egész napos Szentségimádás.


Templomunk búcsúja idén szeptember 24-én, vasárnap, 11:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.


Házasságot kötött:      

Borbély Barna Áron és Haris Anna

Isten áldása kísérje kezdődő közös életüket! 


Egyházunk új tagja:

Nyitrai Dániel és Mikó Szabina: Hanna nevű gyermeke;


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Zalán atya kösz...
Úrnapja 2013
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja