SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. szeptember 18. Évközi 25. vasárnap XXI. évf. 38. szám


Zsoltár válasz: „Dicsérjétek az Urat, - aki a szegényt fölemeli.”


SZENTLECKE: 1 Tim 2, 1-8
Könyörögjetek minden emberért Istenhez, aki azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön!

Szeretett Fiam! Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek -- igazat mondok, nem hazudom --, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.


EVANGÉLIUM: Lk 16, 10-13
Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat.

Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak: ,,Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.''


Szeptember 21. Szent Máté apostol ünnepe

A reggeli dicséret himnusza

A nagy dicsőség fényköre,
Mely, téged, Lévi most övez,
Az Úr irgalmát hirdeti,
S nekünk bocsánat záloga.
 
Míg ülsz a vámnál, s gondosan
Számlások váltópénzeid,
Máté, Krisztusnak szent szava
Mily gazdag kincset szán neked!
 
Szívednek égő vágya visz
Követni áldott Mestered,
A szó hatalma nyert neked
Az égi házban főhelyet.
 
Dávid Fiának tetteit
S életfakasztó szavait
Aranysorokba foglalod,
S adod világnak ételül.
 
A földön Krisztust hirdeted,
S megvallod ontva véredet,
Végső pecsétet így szerez
A lánggal égő szeretet.
 
Apostol, boldog hírt hozó
Evangélista, vértanú,
Segíts, hogy véled szüntelen
Krisztusnak zengjünk éneket.
Ámen.
Könyörgés
Istenünk, Te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és Téged követve, egyre hűségesebben kövessük Szentlelked indításait, és így mindig készek legyünk a megtérésre, s a Tőled kapott kegyelmek megőrzésére, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

Anselm Grün OSB: Reggeli imádság

Uram, a Te nevedben kelek fel. Azzal az erővel ébredek, amelyet Te ajándékozol nekem. Áldd meg a mai napot! Áldj meg engem, hogy ma mindazok számára áldás forrása lehessek, akikkel csak találkozom! Hálát adok Neked az éjszakáért, Te ajándékoztál meg pihentető alvással. Te szóltál hozzám álmomban. Velem vagy éjjel és nappal egyaránt. Ajándékozz meg ma figyelmes szívvel, hogy meghalljam hívásodat, szívemben megszólaló csendes hangodat. Segíts, hogy megtegyem mindazt, amire ma hívsz. Te ajándékoztál meg az új nappal, hogy ma tudatosabban éljek, mint eddig, s megsejtsek valamit életem titkából. Engedd, hogy minden pillanatban teljesen jelen legyek. Engedd, hogy érezzem az élet ízét. Minden percben mellettem vagy. Veled találkozhatom mindenkiben. Te szólsz hozzám a napi eseményekben. Ajándékozz meg engedelmes szívvel, hogy készségesen kövessem hívásodat. Minden napom lehet az utolsó is. Add Uram, hogy ma úgy éljek, mintha ez a nap lenne az utolsó, szabadon, hálásan. Add, hogy nyitott szívvel találkozhassak a minden emberben felsejlő titokkal, a teremtés szépségével, az adott pillanatban rejlő lehetőséggel. Adj Uram hálás szívet, hogy a mai nap minden percét hálatelten éljem át, annak tudatában, hogy ajándék idő ez, olyan idő, amely összeköti véges földi létemet az örökkévalósággal. Uram, Jézus Krisztus, velem jársz a mai napon. Add, hogy átlátszó legyek Előtted, irgalmasságodat tükrözze tekintetem, kezem szelíden érintsen meg másokat, életadó igéid hallhatóak legyenek szavaimban. Működj bennem és általam, hogy üdvözítő szereteted ma is elérje embertársaimat.            
 
Amen
Aranyosi Ervin: A szeretet örök

A szeretet örök, sohasem öregszik.
Csupán adni kíván, a jóra törekszik.
S mivel a jó érzés, öröm az alapja,
mindaz, aki küldi, egyszer visszakapja.
A szeretet gazdag, végtelen a kincse,
csak az kell, hogy szíved értéknek tekintse!
Olyan csere eszköz, ami sose véges,
próbálj hát eljutni, mások szép szívéhez!

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 19–  SZEPTEMBER 25–IG

20. Kedd: 18:00

Szabó István és szülei lelki üdvéért;

23. Péntek: 18:00

Családokért;

24. Szombat: 18:30

Békéért;

25. Vasárnap 11:00

Varró János halálának 3. évfordulójára, valamint fia Varró Zoltán halálának 11. évfordulójára;

Újfalusi Rafael, felesége Leki Anna és lányuk Mária lelki üdvéért;

ÜNNEPI SZENTMISE

 ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA


 

Amint azt már hirdettük Templomunk búcsúja 25-én, vasárnap, 11:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.  Szentmise után minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk a plébániára egy szeretet agapéra!

Aki teheti, és szívesen megteszi, szeretettel kérjük, hozzon egy tál finom süteményt  25-én,  vasárnap reggeltől a plébániára.


2023-as Katolikus kalendárium és naptárak kaphatók.


Bibliakör indul kedden esténként szentmise után a plébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.


CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ 2022. október 4. (kedd) JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. 09. 27.


2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon.

A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is. Bővebb információ a faliújságon olvasható.


 Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket közös rózsafüzér imádságra a békéért, az esti szentmisék (kedden, pénteken és szombaton) előtt fél órával.


Új szőnyeg a templomban.

A templom hajójában új szőnyeg került elhelyezésre. Szeretnénk megköszönni Kókai Lászlónak a felajánlást, amivel hozzájárult templomunk szebbé tételéhez.

Külön köszönet fiának, Kornélnak, apósának, Takács Istvánnak és Sóti Józsefnek, akik segítettek a szőnyeg lerakásában.


A templom bejáratánál elhelyezett perselyben adományokat gyűjtünk félárván maradt helyi kisgyermek részéreA család minden segítséget hálásan köszön.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

img_1663
Zalán atya és a...
Zalanatyaesahiv...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja