SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. szeptember 11. Évközi 24. vasárnap XXI. évf. 37. szám


Zsoltár válasz: „Felkelek és útnak indulok, - Atyám házába térek.”


SZENTLECKE: 1 Tim 1, 12-17
Krisztus azért jött, hogy üdvözítse a bűnösöket

Szeretett Fiam! Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára -- engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem őt, és erőszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel. Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre. Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen.


EVANGÉLIUM: Lk 15, 1-10
Az egész mennyország örül minden megtérő bűnösnek.

Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ,,Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.!'' Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ,,Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.''


Szűz Mária szent neve
Ünnepe: szeptember 12.

Szűzanyánk névnapjára

Virágos kertedben nyílik –e oly szép virág, hogy
Névnapján felköszöntsd Máriát?
A legjobb édesanyát, ki égből vigyáz reád,
Légy özvegy, vagy árva, feleség vagy anya,
Az égi Szűzanya a panaszod meghallgatja.
Elestél, s utadon kezet nem nyújtottak,
Megcsaltak, becsaptak, sokszor kigúnyoltak,
A legjobb barátod is elhagyott téged…
Csak az égi anya maradt melletted,
És te mit adtál ezért cserébe?
Vasárnap sem jöttél el a szentmisére!
Dolgozol napestig, nincs időd semmire,
Sem egy Miatyánkra, sem egy Üdvözlégyre.
Betegség bánat ér nincs, ki segítsen
Az égi Szűzanyára könyörögve nézel.
És ő feléd nyújtja anyai szent kezét,
Nem hagyja elveszni tékozló gyermekét.
Könnycseppje vérré váll, úgy könyörög értünk,
Hogy rút bűneinkből mielőbb megtérjünk.
Ahol csak megjelen, mindenhol azt kéri
Mindennap mondjunk rózsafűzért néki.
Számára a virág ne kertünkbe nyíljon,
Hanem tiszta lelkünk mélyén fakadjon.
Ragyogjon szirmain hitünk s szeretetünk,
Hogy égi szűzanyánknak örömet szerezzünk.
Szép nevenapján imával köszöntsük,
Áldott szent fejére gyöngykoszorút kössünk!
Drága jó testvérek énekeljük együtt,
Üdvözlégy Mária, szívünkből szeretünk.
Amen

Forrás: Golgota Jézus Krisztus Urunk kérései III. évf. 9. sz. 1999. szeptember hó első péntekén kiadvány melléklete.
Szent Kereszt Felmagasztalása
Ünnepe: szeptember 14.

Szentviktori Ádám: A kereszt dicsérete
XII. század

A Keresztet ünnepeljük,
A Keresztnek énekeljük
Ujjongó dicséretét.
Kereszt a mi győzedelmünk
Itt adatott letepernünk
Ellenségünk erejét.

Édes ének szálljon égnek.
Édes fáját illőn áldják
Édes szép melódiák.
Akkor édes a zsolozsma,
Hogyha méltón visszhangozza
Életünk is az imát.

Dicsérjék a Szent Keresztet,
Akik általa szereztek Gazdagságos életet.
Ó te üdvösséges oltár,
Mely tüzesen bíboroltál
Mondjuk együtt: Üdvözlégy drága fa,
Üdvösségünk szerelmes záloga,
Áldjuk édes terhedet!
Rajtad a Feláldozott
Egy világot megmosott
Az ősbűnnek szennyitől.

Lépcső lett a Szent Keresztből,
Krisztus vonz azon keresztül
Magához mindeneket.
Összefogott itt a Bárány
A kerek föld négy határán
Minden emberszíveket.
Kereszt, immár Isten hozzád,
Győzedelem, világosság!
Nincs több ilyen virágos ág,
Ily koszorús földi tő.
Keresztényi medicina,
Kórnak, épnek üdvös írja,
Nincsen, amit meg ne bírna
Te nevedben a hívő.
A Báránynak véritől!

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 12 –  SZEPTEMBER 18–IG

13. Kedd: 18:00

Szecsei utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

16. Péntek: 18:00

Betegek gyógyulásáért;

17. Szombat: 18:30

László Mátyás, Samu Lajosné Lantos Anna és Koncz Rafael lelki üdvéért;

Samu Lajos lelki üdvéért, halálának 25. évfordulójára;

Tordai Csaba és Laczkó Zsófia házasulandókért;

18. Vasárnap 11:00

Laczkó János lelki üdvéért, halálának 5. évfordulójára, valamint a Laczkó és Földesi család elhunyt tagjaiért;

Majzik István, felesége László Mária és lányuk Mária lelki üdvéért;              


17-én /szombaton/ 9:00 órától várjunk híveinket a templom körüli búcsúi takarításhoz.


Dr. Nehéz Márta Mirjam OCDS, katolikus író a Kármeliták harmad rendjébe tartozó nővér könyvei a bejáratnál elhelyezett asztalon jelképes összegért 1.000.-Ft/db áron megvásárolhatók.


A templom bejáratánál elhelyezett perselyben adományokat gyűjtünk félárván maradt helyi kisgyermek részére

A család minden segítséget hálásan köszön.


A templom bejáratánál elhelyezett perselyben adományokat gyűjtünk félárván maradt helyi kisgyermek részére

A család minden segítséget hálásan köszön.


Elhunyt:

Katona Gáborné Lei Mária Kassai u. 2.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya és a...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja