SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. március 20. Nagyböjt 3. vasárnapja XXI. évf. 12. szám


Zsoltár válasz: „Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: - könyörületre hajlik szíve.”

EVANGÉLIUM: Lk 13, 1-9
Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.

Abban az időben:
Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: ,,Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.''
Aztán egy példabeszédet mondott. ,,Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.''


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

03.21.
hétfő

2Kir 5,1-15a
Lk 4,24-30

Jézus … jelen van a világban, különösen a tanítványaiban, akik a szeretet kettős parancsát megtartva lélekben és igazságban imádják Istent (vö. Jn 4,24), és életükkel tanúskodnak a felebaráti szeretetről, melyről fölismerhető, hogy ők az Úr tanítványai.

Imádkozom a hitoktatókért, tanítókért, teológusokért. Átgondolom, miben kéne bővítenem ismereteimet?

03.22.
kedd

Dán 3,25.34-43
Mt 18,21-35

Az egész európai Egyház hallja meg, hogy neki szól az Úr parancsa és felhívása: légy erős, térj meg, „ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak” (Jel 3,2). Az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat azáltal, hogy bensőséges közösségben élnek ővele.

Tanúságot tesz-e az életem a Feltámadottról?
Imádkozom családomért, városomért, hazámért, Európáért.

03.23.
szerda

MTörv 4,1.5-9
Mt 5,17-19

Saját bűneink evangéliumi beismerése nem bátortalan bénultságot támaszt, hanem épp ellenkezőleg, az egész közösségnek adja meg azt a tapasztalatot, amit az egyes megkereszteltek élnek át: a mélységes szabadulás örömét és egy új kezdet kegyelmét, mely lehetővé teszi a határozottabb haladást az evangelizáció útján.

Kapcsolataim jellegét
és minőségét újra­gondolom és rendezem.
Imádkozom a bűnösökért és azokért, akik elutasítják Isten szeretetét.

03.24.
csütörtök

Jer 7,23-28
Lk 11,14-23

Olyan közösségre van szükség, amely a Boldogságos Szűz Mária – aki az Egyház előképe és modellje a hitben és az életszentségben – szemlélésében és követésében őrzi a belső élet és a liturgikus élet iránti érzéket.

Jelen van-e életemben a hamisság, a hazugság?
Szembe nézek megalkuvásaimmal.

03.25.
péntek
Urunk
Születésének hírüladása

Iz 7,10-14 8,10c

Zsid 10,4-10

Lk 1,26-38

Az egész Egyház Máriára tekint. A földrész minden országában … a Mária-tisztelet nagyon eleven ... Európai egyház, folytasd tehát Mária szemlélését, s ismerd föl, hogy „anyai módon résztvevően van jelen a sokféle és szerteágazó gondokban, amelyek egyesek életére, családokra, nemzetekre nehezednek ezekben az időkben.

Az Úrangyala imádsággal imádkozom minden gyermeket váró édesanyáért,
a születendő gyermekekért,
az abortuszok áldozataiért.

03.26.
szombat

Oz 6,1-6
Lk 18,9-14

Ahhoz, hogy válaszolhassunk az evangélium megtérésre szólító felhívására, „valamennyiünknek együtt alázatosan és bátran meg kell vizsgálnunk a lelkiismeretünket, hogy fölismerjük félelmeinket és tévedéseinket, és őszintén megvallhassuk késedelmeinket, mulasztásainkat, hűtlenségünket, bűneinket”.

Az irigység hol bújik meg szívemben?
A Nagyböjt hátralevő napjaiban kerülöm a másokkal való összehasonlítgatást.

03.27.
Nagyböjt
4. vasárnapja

Józs 5,9a. 10-12

2Kor 5,17-21

Lk 15,1-3. 11-32

A remény evangéliumának szolgálata az evangelizáló szeretet által mindenkinek feladata és felelőssége. Ugyanis bármilyen karizmája és szolgálata van valakinek, a szeretet a fő irány, amit mindenkinek követnie kell, s mindenki képes követni: a szeretet az út, melyre az egész egyházi közösség meghívást kapott, hogy Mesterének nyomában járjon.

Hálátlan vagyok?
Kinek mit kéne konkrétan megköszönnöm?
Imádkozom családomért, városomért, hazámért, Európáért.


Ima

Oltárodnál leborulni, ó milyen jó Istenem
Itta síró, fáradt lelkem megnyugszik és megpihen
Örömömet, bánatomat lábad elé lerakom
Életemmel tégy, mit akarsz, én már csak azt akarom.

 Nem szólni, csak nézni Téged, hogy karjaidat kitárod
Amikor ott a kereszten megváltod a világot
Hisz bűneink szent testedet ma is oda szegezik
Áldozatod ma is jelen, melyből remény sarjadzik. 

Reméljük, hogy bűneinket kegyesen megbocsájtod
Te ki minden szentmisébe megváltod a világot
Ezért oly jó a lelkemet előtted ki önteni
S szelíd megbocsájtó szavad a szívembe hallani.

Mikor lelkem újra tiszta, hozzám jössz én Jézusom
És én mindig arra kérlek, látogasd meg otthonom
Gyere velem, családomra hozz békét és kegyelmet
S erősítsd a szíveinkben irántad a szerelmet.

Adj erőt a szenvedéshez, úgy testben, mint lélekben
Hogy keresztem vinni tudjam feléd a hit fényébe!
Adj türelmet, megbocsájtást és erős szeretetet
Mely tőled jön, és feléd vezeti az életet.

Ó, adj Jézusom – ha kérhetek – néha egy kis örömet
Had töltse fel annak fénye a megfáradt szívemet
Ó, ne vond meg soha tőlem a hitet s a kegyelmet
Egykor majd halálom után a szép örök életet.

Amen


SZENTMISÉK  MÁRCIUS  21 –  MÁRCIUS  27–IG

22.  Kedd:

18:00 

Halvafekvő Lantos János József lelki üdvéért;

25. Péntek: 18:00

Lourdesi Szent Szűz tiszteletére és a Gedei család élő és elhuny tagjaiért;

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE;

KERESZTÚT

26. Szombat: 18:30

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére - Homok utcai imacsoport szándékára;

MOCORGÓ SZENTMISE

27. Vasárnap: 11:00

A világ éhezőiért;

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA


Pénteken: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.


Március 25-én, 18:00 órakor Kókán, 26-án, 17:00 órakor Zsámbokon és 27-én 18:00 órakor Dányban tart nagyböjti lelki gyakorlatot  Finta Lajos atya, aki Dél-Amerikában szolgált misszionáriusként.

A szentmisék előtt fél órával gyóntatás lesz!!!

Aki részt szeretne venni mindhárom alkalmon és az utazást nem tudja megoldani, jelentkezzen a sekrestyében, illetve azok jelentkezését is várjuk, akik autóval tudnak más személyeket is vinni.

Szóljunk mindenkinek, hiszen a lelkigyakorlat nagyszerű lehetőség a húsvéti ünnepünk méltó előkészítésére!


Március 27-én a nyári időszámítás kezdete, vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát, a miserend nem változik.


 • Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
 • Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.

 


Elhunyt:

Lantos János József Alsóvásártér 10. 

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2014
Úr napja 2012
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja