SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. február 13. Évközi 6. vasárnap  XXI. évf. 7. szám


Zsoltár válasz: „Boldog az az ember, - aki az Úrban bízik.”


SZENTLECKE: 1 Kor 15, 12. 16-20
Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitünk.

Testvéreim! Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.


EVANGÉLIUM: Lk 6, 17. 20-26
Jézus boldognak hirdeti a lélekben szegényeket, de jajt kiált a szívtelen gazdagokra.

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidom tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: ,,Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.''


SZŰZANYÁNK SZERETETLÁNG KIRÁLYNŐJE

Szeplőtelen Szíved Szeretlángja által felajánljuk Neked magunkat, családjainkat, szeretetteinket, papjainkat és az emberiséget.

Fordíts felénk irgalmas szeretetedet, hisz Te az irgalmasság Anyja vagy! Kérd isteni Fiadat, hogy Sebeinek Szent Vére tisztítson meg bűneinktől és gyógyítsa be lelki sebeinket.

Szűzanyánk!
Add, hogy minden ember megértse, szívébe fogadja és tovább adja Szeretetlángod nagy ajándékát, amely a Szentháromság túláradó szeretete anyai Szíved szeretetével együtt.
Áldj meg és oltalmazz minket és szeretetteinket, vezess, segíts és irányíts életutunkon, s áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.

Amen.


Ó SZŰZANYÁM SZENVEDŐK MENEDÉKE

Ó, Szűzanyánk, szenvedők menedéke,
hallgasd meg imáinkat!
Légy öröme és támasza a betegeknek,
gyöngélkedőknek,
az időseknek és a haldoklóknak.
Mindazoknak pedig,
akik Őket gondozzák, adj szaktudást és türelmet,
tapintatot és részvétet.
Indítsd Őket, hogy Tetteikkel Enyhülést,
Szavaikkal Világosságot,
Szeretettükkel pedig Támogatást nyújtsanak.
Öntsd Lelkünkbe, Uram Lelkedet, a Szeretetet,
a Megtérés és az Önfeláldozás Lelkét,
hogy hatékony Segítséget nyújtsunk
Minden Szenvedőnek, Akivel Utunkon Találkozunk.


Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,
Te vagy az én lelkem minden gondolatja.
Mikor a fejemet álomra lehajtom,
nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.
Mikor az ég alján kél a piros hajnal,
Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.
Téged hívlak Atyám mindig segítségül,
nálad nélkül minden csak homokra épül.
Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,
ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.
Mindenütt erődnek őrködő hatalma,
a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.
Gondviselője vagy az egész világnak,
Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.
Ámen.


Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni.

Ott akarlak szolgálni, ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy testvéreim ne vegyenek sokba. Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem magam a megvetés, a szenvedés és elutasítás azon áradatába, ahová a te akaratod helyez.

A szívembe hasít az ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis megígérem neked: akarok szenvedni, akarok érted megvetett lenni!

Szent XXIII. János pápa


A csönd segíteni fog benneteket, hogy jobban imádkozzatok, mert lehetőséget ad nektek, hogy többet imádkozzatok. A nyelv csöndje nagyon jól megtanít majd Krisztussal beszélni. Megtanít vidámnak lenni az öröm óráiban, amikor annyi mindenről lenne jó mesélni. Ne feledjük a szemek csöndjét. Segít bennünket, hogy meglássuk Istent. Szemeink ablakok, rajtuk át érkezik szívünkbe az egész világ.                                                                    Teréz anya breviáriuma


 SZENTMISÉK  FEBRUÁR 14 –  FEBRUÁR  20–IG

15. Kedd:

18:00 

Körtefalapos utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

18. Péntek:

18:00

Lourdesi Szent Szűz tiszteletére;

19. Szombat:

18:30

Püspök atya szándékára és a hívekért;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

20. Vasárnap:

11:00

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;


Gyónási lehetőség: szombaton és vasárnap a szentmise után.


Elhunyt:           

Szekeresné Pozsgai Erika Újszőlő u. 10.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Búcsú 2013
2019Husvet
Búcsú 2013
2019 Elsőáldozá...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja