SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. február 6. Évközi 5. vasárnap  XXI. évf. 6. szám


Zsoltár válasz: „Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, - magasztallak téged, Istenem.”


SZENTLECKE: 1 Kor 15, 3-8. 11
Az apostolok ugyanazt az evangéliumot hirdetik, hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.

Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.


EVANGÉLIUM: Lk 5, 1-11
A csodálatos halfogás láttán az apostolok mindenüket elhagyták, és követték Jézust.

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: ,,Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.'' ,,Mester -- válaszolta Simon -- ,,egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.'' Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: ,,Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.'' A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ,,Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.'' Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.


Egyházközségi hozzájárulás

            Talán kevés jobban félreértelmezett dolga van egy plébánia életének, mint az egyházközségi hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire is fordítják. Az egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak vagy párbérnek neveznek), amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt a plébánia működni tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel.      De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy plébánián az ingatlanok fenntartása. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templom fűtése és a közösségi helyiségek villany-, víz- és gáz díjait.

Az egyházközségi hozzájárulást többféle módon lehet befizetni, mivel a vírushelyzet miatt 2020-tól munkatársaink nem járják a lakásokat. Így szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat, melynek összege: 2.500.- Ft/Fő/év /minden jövedelemmel rendelkező egyházközségi tag, hivatalosan a hozzájárulás az éves fizetés 1%-a, tehát 1/100 része. A 2.500 Ft összeg úgy lett meghatározva, hogy ne jelentsen nagy terhet a család számára, de természetesen bármilyen összeget szívesen elfogadunk/:

            Személyes befizetés: személyesen a sekrestyében lehet befizetni, illetve Bakos Jánosnál, Konczné Marikánál és Gyenesné Marikánál. A befizető minden esetben átvételi elismervényt kap a befizetett összegről.

            Csekkes befizetés: az újságos szekrényen található sárga csekken is be lehet fizetni.

            Banki átutalássalplébániánk bankszámlaszámára banki átutalással is be lehet fizetni. Ebben az esetben a közlemény rovatába be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik számára a befizető mellett fizetni szeretne. Nagyon kérjük, hogy a lakcímre különleges módon is szíveskedjenek figyelni, mert a befizetéseket elsődlegesen a lakcím alapján tartjuk nyilván.

                        Név: Római Katolikus Plébánia Kóka

                        Bankszámla szám: 65200108-10002120

Banki átutalás esetén a befizető számára a bankszámlakivonat igazolja az összeg befizetését.

            Az elmaradt egyházi adót 3 évre visszamenőleg kell rendezni, szolgáltatások igénylésekor /esküvő, keresztelő, elsőáldozás, temetés, lelkipásztori ajánlás/, ill. adminisztrációs ügyek intézésekor.

Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!


Szűz Mária Lourdes-i megjelenése
Ünnepe: február 11.

Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenése után elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a szenvedő embereken. Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni.

Imádság a Lourdes-i Szűzanyához

Mária, Te a szikla üregében megjelentél Bernadettnek. A téli borúba és hidegbe, jelenléteddel melegséget, fényt és szépséget hoztál. Életünk gyakran sötét mélységeibe, és a világ mélyébe, ahol oly erős a gonosz, hozz reményt, add vissza bizalmunkat! Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, legyél nekünk, bűnösöknek segítsége. Adj nekünk alázatot a megtéréshez, bátorságot a bűnbánathoz. Taníts meg minket minden emberért imádkozni. Vezess minket az igazi élet forrásához. Tégy minket egyházaddal együtt haladó zarándokokká, gerjeszd éhségünket a vándorlás és az élet kenyere, az Oltáriszentség iránt. A Lélek csodát tett benned, Ó Mária, erejével Fiad örök dicsőségébe, az Atya közelségébe emelt. Tekints jósággal a mi nyomorult testünkre és lelkünkre,. Szelíd fényként ragyogj előttünk halálunk óráján. Szegény gyermekként könyörgünk előtted Bernadettel együtt. Engedd, hogy miként ő, beléphessünk a boldogságok lelkületébe. engedd, hogy már itt a földön elkezdjük megismerni a mennyek országának örömét és énekelhessük veled együtt.


Ki látott már hitetlen sereget hódítani?

Higgy!!! Ki látott már hitetlen sereget hódítani?
Indulj el! Isten Országa előtted van!
Az Út maga a Mester, légy vidám, játssz a napfényben!

Böjte Csaba testvér gondolata


SZENTMISÉK  FEBRUÁR 07 –  FEBRUÁR  13–IG

08. Kedd:

18:00

Körtefa utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

11. Péntek:

18:00

Fecske István, felesége Pap Erzsébet és vejük Belovai József lelki üdvéért;

12. Szombat:

18:30

Szabó István lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Mészáros Sándorné Szénási Anna Terézia lelki üdvéért;

MOCORGÓ SZENTMISE

13. Vasárnap:

11:00

Szalontai János, felesége Szabó Mária és fiuk János lelki üdvéért;

Rácz József és szülei, Rácz Gyula és Németh Julianna lelki üdvéért;


Február 11-én, /péntek/ lesz, a Betegek Világnapja a szentmise keretében lelkipásztorunk kiszolgáltatja a betegek szentségét, amit felvehetnek a 60 éven felüliek, vagy akik valamilyen súlyos betegségben szenvednek, aki szeretné felvenni a kegyelem állapotában kell lennie, lehetőleg végezze el a szentgyónást.

Gyónási lehetőség kedden: 16:00 órától.   
Azok a beteg testvéreink, akik nem tudnak elmenni a templomba, de szeretnék felvenni a betegek kenetét, szándékukat jelezzék a sekrestyében.


Szentelt körmeneti gyertya 500.- Ft-ért, illetve több féle rózsafüzér kapható a sekrestyében.


Elhunytak:

Nyéki István Nagykátai út 51.
Horváth János (Virág u.) volt kókai lakos
Papp Katalin volt kókai lakos

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
Zalanatyaesahiv...
Úr napja 2014

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja