SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. január 30. Évközi 4. vasárnap  XXI. évf. 5. szám


Zsoltár válasz:„Ajkam hirdeti, - igazságodat, Uram.”


SZENTLECKE: 1 Kor 13,4- 13
Szükséges a hit, a remény és a szeretet, de legnagyobb köztük a szeretet.

Testvéreim! A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.


EVANGÉLIUM: Lk 4, 21-30
Mint Illés és Elizeus, Jézus sem csak a zsidókhoz küldetett.

Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: ,,Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.'' Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ,,De hát nem József fia ez?'' -- kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: ,,Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk -- Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!'' Majd így folytatta: ,,Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidom Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.'' Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.


Az imák közelebb hozzák Istent az emberekhez?

 

A legenda szerint, egy hosszabb ideig tartó reggeli imádság után a kolostor egyik novíciusa megkérdezte az apátot:
- Az imák közelebb hozzák Istent az emberekhez?
- Egy kérdéssel válaszolok - felelte az apát. - Imádságaid hatására felkel-e a Nap holnap reggel?
- Dehogyis! A Nap azért kel fel, mert egy egyetemes törvénynek engedelmeskedik!
- Nos, ez a válasz a kérdésedre: Isten közel van hozzánk, függetlenül attól, hogy imádkozunk-e.
A novícius felháborodott.
- Azt mondja tehát, hogy fölöslegesek az imáink?
- Ha a Nap feljövetelére gondolsz, teljességgel alaptalan. De ha nem kelsz föl korán, soha nem látod meg a felkelő Napot. Ha nem imádkozol, noha Isten mindig közel van mindannyiunkhoz, soha nem veszed észre a jelenlétét.

Ragadjunk meg minden alkalmat a nap során, amikor szólhatunk Istenhez!
Rövid fohász a munka, tanulás, főzés megkezdése előtt.
Kávé, tea kortyolgatása közben hálát adhatunk az addig kapott erőért.
Úton a munkahely, az iskola, a bolt felé is imádkozhatunk saját szavainkkal.
Megköszönhetjük a napsütést vagy éppen azt, hogy nem estünk el a csúszós úton.

Ezen a héten, minden este számolja össze, hogy aznap hányszor sikerült legalább egy kis fohásszal Istenhez fordulni!
Vajon, emelkedni fog a szám?

  ******

Istenem! Hozzád kiáltok reggel.
Segíts imádkozni és rendezni gondolataimat,
mert egyedül képtelen vagyok rá.
Bennem sötét van, de Nálad világosság van.
Én egyedül vagyok, de Te nem felejtesz el.
Én elcsüggedek, de Te kitartó vagy.
Én nem értem utaidat, de Te tudod, mi az én utam.
Mennyei Atyám, hálát adok és dicsérlek az éjszaka nyugalmáért,
az új napért,
Életemben megtapasztalt minden jóságodért, és hűségedért.
Sok jót tettel velem.
Hadd fogadjam el a nehezet is a Te kezedből.
Te nem raksz rám több terhet, mint amennyit el tudok hordozni.
Te gyermekeidnek mindent javára fordítasz.

Dietrich Bonhoeffer


Vianney Szent János gondolatai a lelki életről

Tíz idézet a szent arsi plébánostól:

Ó mennyire szeretem reggel elsőként e szavakat kimondani: Ma mindent Isten dicsőségére fogok tenni és elszenvedni… semmit önmagamért vagy a világért, mindent azért, hogy Megváltómnak kedvében járjak!
(Tanácsok)

 Fogadd el a keresztedet! Ha erős lélekkel hordozod, a mennyországba juttat.
(Tanácsok)

 Lelkünknek is oly nagy gondját viseljük-e, mint a testünknek?
(A torkosságról)

Egy dolgot mindenki meg tud tenni, akár könnyű elmélkednie, akár nehéz: reggel elhatározni, hogy a nap folyamán gyakorolja valamelyik erényt, gyakran gondol Isten belső jelenlétére, és vele egységben éli az életét.
(Az imádságról)

 Minden, amit Isten teremtett… aszerint válik a jó vagy a rossz eszközévé, hogy mire használjuk. 
(Szentbeszéd a lélek ellenségeiről)

Minden este gondold át, amit a nap folyamán tettél, minden hónapban, amit a hónap folyamán, és minden évben, amit az év folyamán cselekedtél! Így sikerrel javítgathatod magad, és amikor eljön a halál, készen állsz majd és boldogan léphetsz be a mennyországba.
(A halálról)

Azért nem tudjuk megtartani az elhatározásainkat, mert túlságosan önmagunkban bízunk.
(Az Úr imájáról)

„Túl sok bajlódással jár az embernek, hogy megmentse a lelkét” – mondják egyesek. S vajon a rang vagy a vagyon megszerzése nem jár bajlódással? 
(Az üdvösségről)

 Egyedül Isten töltheti be a lelket.
(A szentáldozásról)

 Az utcán járva szegezzük tekintetünket Urunkra, aki előttünk hordozza keresztjét; a Szűzanyára, aki ránk tekint; és Őrangyalunkra, aki mellettünk jár! 
(Katekézis az önuralomról)

Forrás: Thoughts of the Curé D’Ars, TAN Books 1984


SZENTMISÉK  JANUÁR 31 –  FEBRUÁR  06–IG

01. Kedd:

18:00 

Kassai utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

04. Péntek:

18:00

Jézus Szíve tiszteletére – ELSŐPÉNTEK;

05. Szombat:

18:30

Szekeres Ferenc lelki üdvéért, Szekeres Ferencné Dávid Margit halálának 5. évfordulójára és Rózsa István lelki üdvéért;

BALÁZSOLÁS

MOCORGÓ SZENTMISE!!!! 

06. Vasárnap:

11:00

Lilik István és felesége Varró Margit lelki üdvéért, valamint Dr. Cseh József és felesége Herczku Ilona lelki üdvéért;

Jermi András, Dávid Margit osztálytársakért, valamint a többi elhunyt osztálytársakért;

ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS

GYERTYASZENTELÉS - BALÁZSOLÁS


Február 01-től minden kedden 16:00 órától 17:40-ig Kozsuch Zsolt atya fogadóórát tart a plébánián.


Február 02-án, /szerda/ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 06-án, vasárnap a szentmise keretében gyertya megáldás lesz.  Egyben könyörgő nap a szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk, hogy egyre többen álljanak Isten szolgálatára!


Február 03-án, /csütörtök/ Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. 05-én, szombaton, és 06-án, vasárnap Balázs-áldás lesz!


Elhunytak: 
Nyári István Temető u. 13.
Palyaga János volt kókai lakos
Pap István Ady Endre u. 13.
Mészáros Sándorné Szénási Anna Terézia volt kókai lakos
Adj Uram örök nyugodalmat nekik!


 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2014
2019Husvet
Fallóskút
Búcsú 2012

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja