SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. január 16. Évközi 2. vasárnap   XXI. évf. 3. szám


Zsoltár válasz: „Hirdessétek minden népnek, - mondjátok el az Úr csodás tetteit.”


SZENTLECKE: 1 Kor 12, 4-11
Egy és ugyanazon Lélek osztogatja a különböző adományokat  tetszése szerint.

Testvéreim! A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek


EVANGÉLIUM: Jn 2, 1-11
Jézus első csodája a galileai Kánéban.

Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánéban, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: ,,Nincs több boruk.'' Jézus azt felelte: ,,Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.'' Erre anyja szólt a szolgáknak: ,,Tegyetek meg mindent, amit csak mond!'' Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: ,,Töltsétek meg a korsókat vízzel!'' Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: ,,Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.'' Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: ,,Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.'' Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánéban. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.


MINDIG DERŰSEN

Rosszkedvünk, borús tekintetünk és idegességünk rendszerint elrontja azoknak is a napját, akik velünk egy fedél alatt kénytelenek élni vagy dolgozni,
- Lakva és együtt dolgozva ismerjük meg egymást igazán: ez a próbaköve annak, hogy ki és milyen ember lakozik bennünk.
Az igazi nemes lélek az, aki minden időben uralkodni tud hangulatain és a szürke borús hétköznapokon is napsugaras derűt képes árasztani a körülötte élőkre.
(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)

Ne add fel! (ismeretlen szerző)

Ha elromlik minden, mint megesik néha,
Ha utad csak hegyre föl vezet a célba,
Ha kevés, mit kapsz, de sokkal tartozol,
Nevetnél bár, de sóhajtozol,
Ha úgy érzed, a sok gond leterhel,
Pihenj, ha kell - de soha ne add fel.

Az élet furcsa dolgokra képes,
Ilyesmit párszor mindenki érez,
Számos hiba épp azért történik,
Mert feladtuk, s nem tartottunk ki végig.
Ne add fel hát, ha lassan is haladsz,
A siker talán már csupán egy arasz.

A cél sokszor nem oly távoli,
Mint tétova ember balgán képzeli,
Sokszor a küzdő nem várja meg,
És túl késő, mire belenyilall,
Hogy mily közel volt a diadal.

A siker a kudarcnak fordítottja -
Kétség fellegének ezüst árnyal

 

Aranyosi Ervin: Vedd kezedbe sorsod!

 

Tudsz-e gondjaidon felül emelkedni?
Képes vagy-e mindig, igaz ember lenni?
Képes vagy-e hinni, Istenben, csodában?
Képes vagy-e mindig itt élni a mában?

El tudod-e hinni, hogy szóval teremtesz,
hogy az imákon át eljutsz Istenedhez?
Bármit létrehozhatsz, csak hinned kell benne,
de akarnod is kell! Nem úgy, hogy: Mi lenne?

 

S ne csak akkor hidd el, amikor már látod,
hogy szavaid nyomán változik világod.
Már most is kell hinned egy jobb, s szebb világban,
jövőd szép folyója most ered a mában!

Csakis rajtad múlik, széles lesz-e végül,
keress jó társakat és hívd segítségül!
Tervezz és meglátod melléd áll ma minden,
s támogatást nyerhetsz égi, s földi szinten.

 

Ne hagyd, hogy a sorsod idegenek írják,
vágyaidnak mások ássák meg a sírját!
A jövőd már régen ott él a kezedben,
küldd el hát magadnak egy szép üzenetben.

Fogalmazd meg szépen, részletesen, sorban,
– így teremt az ember mindig, minden korban –
Aztán csak képzeld el, s elméd mozivásznán,
pergesd le e “filmet”, legyen valós látvány.

 

Éld meg képzeletben, s örüljön a lelked,

így sikerül végre valós kincsre lelned.
Ha majd a vásznadon ott, a rég vágyott cél,
ha vágyaddal végre magas szintre jöttél,

ha a rezgésszinted olyan emelkedett,
majd az Univerzum létrehozza neked.
Vedd hát a sorsodat te magad kezedbe,
bízva önmagadban, bízva Istenedben!


SZENTMISÉK  JANUÁR 17 –  JANUÁR  23–IG

18. Kedd:

  7:00

József Attila utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

21. Péntek:

18:00

Felvételiző diákokért és hálából születésnapra;

22. Szombat:

18:30

Nyéki család élő és elhunyt tagjaiért;

 

Gyenes Józsefné Szabó Mária lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára;

 

MOCORGÓ SZENTMISE

23. Vasárnap:

11:00

Nyári János atya lelki üdvéért, halálának 30. évfordulójára;

 

Farkas Józsefné Farsang Piroska lelki üdvéért;

 

id. Nyéki István és elhunyt családtagjaiért, valamint az Imre család elhunyt családtagjaiért;

 

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA


Előre hirdetjük, hogy 29-én /szombaton/ 9 órakor várjuk férfi híveink segítségét a templomba, a fenyőfák kihordásához, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


STÓLADÍJSZABÁS 2022. február 01-től

 - Szentmise (orgonás)

3.000 Ft

 - Temetési költség

25.000 Ft

 - Esküvő

30.000 Ft

 - Harangozás – nem lélekharang!

1.500 Ft

 - Egyházadó változatlan!

2.500 Ft/fő


Elhunytak:     

Jermi András volt kókai lakos
Szabó István Kossuth Lajos u. 67.
Vidák Imre Rákóczi Ferenc u. 14.

 Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2012
2019 Elsőáldozá...
Fallóskút 2012....
Zalán atya kösz...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja