SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. január 09. Urunk megkeresztelkedése XXI. évf. 2. szám


Zsoltár válasz: „Mondj áldást lelkem az Úrnak, - mert csodálatos az ő nagysága.”


SZENTLECKE: ApCsel 10, 34-38
Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel.

Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.''


EVANGÉLIUM: Lk 3, 15-16. 21-22
Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég.

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.''


Mindig lehet jót tenni.

 

Talán szegény vagy és ezért azt hiszed, nincs módodban jót tenni. Tévedsz, mert nincs a földön olyan ember, aki jót nem tehetne. Próbáld meg!
Valakit megtámadnak . . . Védd meg!
Valakire pletykáznak . . . Mondj róla jót!
Valaki beteg . . . Látogasd meg!
Valaki vak . . .  Olvass fel neki, vigasztaló történeteket - és vezesd!
Valaki nem tud írni . . . Írj helyette!
Valaki elvesztette hitét . . .  Vezesd vissza Istenhez!

A szép lelkű ember mindig megtalálja azt a helyet, ahol segíthet és azt a módot, ahogyan segíthet.
Amid van, abból adj mindig jó lélekkel, szívesen és mosolyogva.

(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)

 

 

_____________________________________

Ki mivel győzött?

Magdolna: bűnbánattal.
Márta: szorgalommal.
Szent Imre: tisztasággal.
Szent Erzsébet: irgalmassággal.
Szent Margit: alázattal.
Mátyás király: igazsággal.
Hunyadi János: karddal.
Madách Imre: tollal.
Prohászka: ékesszólással.
Koch Róbert: szorgalmas kutatással.
Te mivel győzöl?


Teréz Anya: A hallgatás értéke


"Uram, állíts szájam elé őrséget,
és ajkam kapujához rendelj védelmet"  (Zsolt 140,3)

            A hallgatás szelídség,
            amikor nem szólsz, ha bántanak,
            amikor nem keresed a magad igazát,
            amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged.
            a hallgatás szelídség.    

            A hallgatás irgalom,
            amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
            amikor készségesen megbocsátasz anélkül,
            hogy a történteket felemlegetnéd,
            amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
            a hallgatás irgalom.

            A hallgatás türelem,
            amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
            amikor nem keresel emberi vigaszt,
            amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod,
            hogy "a mag" kicsírázzék,
            a hallgatás türelem.

            A hallgatás alázat,
            amikor nincs versengés,
            amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
            amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak,
            növekedjenek és érlelődjenek,
            amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
            amikor cselekedeteidet félreértik,
            amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
            a hallgatás alázat.

            A hallgatás hit,
            amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
            amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
            amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged,
            mert elegendő neked, hogy az Úr megért,
            a hallgatás hit.

            A hallgatás imádat,
            amikor átkarolod a keresztet, anélkül,
            hogy megkérdeznéd: "Miért?"
            a hallgatás imádat.
            "Jézus hallgatott" (Mt 26,63)


Nehéz szentté válni. Nehéz, de nem lehetetlen. A tökéletesség útja hosszú. Olyan hosszú, mint bármelyikünk élete. A megpihenés vigasz a hosszú úton. De amint felfrissültünk, nyomban fel kell kelnünk, és folytatni kell utunkat.

Pio atya breviáriuma


SZENTMISÉK  JANUÁR 10 –  JANUÁR  16–IG

11. Kedd:

18:00

Jókai utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

14. Péntek:

18:00

Laczkó János, felesége Nagy Anna lelki üdvéért;

15. Szombat:

18:30

Keczöl Lajos, felesége Gáspár Erzsébet és fiuk Lajos lelki üdvéért;

MOCORGÓ SZENTMISE

16. Vasárnap:

11:00

Az igaz testvériségért;


Kérjük azokat a párokat, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, hogy jegyes oktatás, illetve az időpont egyeztetése miatt minél előbb jelentkezzenek a sekrestyében, illetve a címlapon lévő telefonszámon.


Házszentelési szándékot a sekrestyében lehet jelezni / név, cím, telefonszám/.


Előre hirdetjük, hogy 18-án, kedden reggel 07:00 órakor kezdődik a szentmise.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
Úrnapja 2013
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja