SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


                     2021. december 26. Szent Család vasárnapja XX. évf. 51. szám

_______________________________________________

Zsoltár válasz: „Boldog ember, ki féli az Urat, - aki az Úrnak ösvényén halad.


EVANGÉLIUM: Lk 2, 41-52
Szülei Jézust a tanítók között találták meg.

 

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.'' Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?'' Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.


Adventi készület

Isten útja és az ember útja: a szeretet

A krisztusi ember mindennapi életét alapvetően határozzák meg a most megélt egyáltalán nem szürke hétköznapok: szent várakozásban, mély vágyakozásban élünk – az Isten keresi az embert, az ember pedig keresi az Istent. Vajon megvalósul-e a karácsonyi találkozás? És ha igen, hogyan?
A keresztények Istene leszállt az alvilág legsötétebb mélységeibe, vagyis a szeretetlenség, a bűn és az önzés világába. Oda, ahol az emberek egymást pusztítják. Isten azonosítja magát a világ összes áldozatával és szenvedésével. Jézus Krisztus története a betlehemi bölcső és a Golgota keresztje között játszódik le. Ez a történet egy olyan ember története, aki mögött nem állt erő, hatalom, gazdagság, sőt védtelen volt: üldözték, rágalmazták, megostorozták, leköpték, keresztre feszítették, azért, mert elhozta a szeretetet, és leszámolt a bűn uralmával. Jézus Krisztus igazságot hirdetett, és megbékélést sürgetett. Ilyen Jézus tanítása, ilyen a kereszténység ragyogása is egy megszédült, sötétben botorkáló világban. A krisztusi ember ma is védtelen, üldözött, megalázott, és nem utolsó sorban nem mentes a szenvedésektől.
Jézus soha nem ígért szenvedés nélküli világot. Ő maga is mostohán kezdte földi életét: istállóbarlangban született. Mindezt az emberek iránti őszinte szeretetből tette. Milyen a keresztény ember élete? A kereszténység nem más, mint szabadulás egy olyan élet árán, amely a szereteten alapul, méghozzá Isten „agapé” szeretetén. Ez a görög kifejezés a Szentírásban mindig Isten szeretetét fejezi ki, azt a szeretetet jelöli, amely mindent odaad – méghozzá ellenszolgáltatás nélkül.
Az ember az adventi időszakban karácsony ünnepéhez közeledve könnyen meghatódik. Nem a meghosszabbított „Black Friday”-napok árleszállított akciós áruira gondolok… Karácsony ünnepének mélysége van, szentsége, meghittsége. Betlehemben minden szép és örömteli: az angyalok éneke hallatszik, a csillag ragyog az égen, a pásztorok ajándékot hoznak, Szűz Mária csodálkozik, a napkeleti bölcsek őszinte hódolatukat teszik a világmindenség királya előtt.
Isten jelenléte enyhíti a nyomort, a bajt, a szenvedést. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer, hogy „…minden szegénység örömmé tud változni ott, ahol megjelenik az Isten”. Az mondta ezt, aki először készített betlehemet és jászolt az Isten Fiának. A halál sötétsége abban a világosságban semmisül meg, amit Isten gyújt nekünk. A szeretet az örök élet szimbóluma, mert nem ér véget soha. A szeretet tüze karácsony éjszakáján gyúlt meg. Ez minden embernek szól: hívőnek és nem hívőnek, kereszténynek és más vallásúaknak egyaránt. Sajátos utazásunk van Betlehembe – de nem kell hozzá útlevél és vízum, még oltási igazolvány sem.
Nincs messze ez a betlehem, mert minden karácsonykor ott van a templomban, és üzenete eljut a jóakaratú emberek otthonaiba is. Sok út vezet Istenhez. Isten a szeretet útját jelölte ki arra, hogy minket a világosság felé vezessen. Azon az úton kell keresnünk Istent, amelyet a betlehemi csillag fénye mutat nekünk. Áldott adventi készületet kívánok mindenkinek!
A készület után pedig boldog karácsonyt, Isten szívünkben megélt, megtapasztalt szeretetének valódi örömünnepét. Mert valahol mindenki érzi és sejti, hogy ez a szeretet a karácsony legnagyobb ajándéka.

(Kozsuch Zsolt)


 SZENTMISÉK  DECEMBER 27 –  JANUÁR  02–IG

28. Kedd:

 

 

NINCS SZENTMISE

31. Péntek:

17:30

Hálaadó szentmise;

Boros István és Koncz János lelki üdvéért;

01. Szombat:

11:00

Újév, Szűz Mária Istenanyja ünnepe –

Béke Világnapja;  Parancsolt ünnep!! 

02. Vasárnap:

11:00

Az új esztendőben kérjük a kegyelmeket mindennapjainkra;

ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS


- 28-án, kedden nem lesz szentmise.

- 31-én / péntek / Év végi hálaadás 17:30 órakor kezdődik.

- január 1-én /szombat/ Újév napján (Parancsolt ünnep!!) 11:00 órakor kezdődik a szentmise.

- Január 6. / csütörtök /  VÍZKERESZT - PARANCSOLT ÜNNEP - szentmise 18:30-kor.


Most az év végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen segítséggel, szolgálattal, kétkezi munkával, támogatással járultak Egyházközségünk működéséhez, és akik, heti rendszerességgel gondoskodnak templomunk takarításáról, díszítéséről.    Isten fizessen meg érte!


Elhunyt:    

Péter János, Rákóczi u.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Búcsú 2012
img_1663
Úrnapja 2013
Zalanatyaesahiv...
Fallóskút

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja