SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2021. december 19Advent 4. vasárnapja XX. évf. 50. szám

_______________________________________________

Zsoltár válasz: Téríts meg minket, Istenünk, - ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!”


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már négy kis gyertyaláng.
Azt mondta Jézus, visszajön még,
Újjá lesz akkor Föld és Ég.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Lk 1, 39-45
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?

 Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!''


ADVENTI KÉSZÜLET – 2021

„Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra, hogy mélyen átéljük hitünknek ezt a nagy misztériumát.”– Szent János Pál pápa

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

              Cselekedj!

ADVENT
4. vasárnap

Mik 5,1-4a; Zsid 10,5-10;
Lk 1,39-45

Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.

Isten egy galileai falu egyszerű fiatal leányát, a názáreti Máriát választotta ki a világ átalakításához. Ezzel a köszöntéssel fordult hozzá: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled”. Ezekben a szavakban rejlik a valódi Karácsony titka.

Ma megfogalmazom Istennek, hogy mi az a három legfontosabb dolog, amire szükségem lenne jelenlegi élethelyzetemben.

12.20.
hétfő

Iz 7,10-14; Lk 1,26-38

Az Úr veled van!

A keresztény öröm első feltétele: kivesszük magunkat a középpontból és Jézust tesszük oda. Ez nem elidegenedés, mert ténylegesen Jézus a középpont, ő a világosság, aki teljes értelmet ad minden e világra születő férfi és nő életének.

Ma azokra gondolok, akik magányosan fognak ünnepelni. Ha van valaki a környezetemben, készítek neki ajándékot.

12.21.
kedd

Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66

Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!

Tegyük magunkévá az adventi fohászt: Jöjj el, Uram Jézus! (Jel 22,20) Mondjuk el minden nap kezdetén, gyakran ismételve tanulás, munka megkezdésekor, találkozók és döntéshozatalok előtt, életünk fontos pillanataiban, a megpróbáltatások idején.

Ma igyekszem elengedni a bennem lévő haragot, és megbocsátást gyakorolni.

12.22.
szerda

1Sám 1,24-28; Lk 1,46-56

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!

Az ima oxigénnel hatja át az életet: mint ahogy nem élhetünk lélegzés nélkül, ugyanígy nem lehetünk keresztények imádkozás nélkül.

Ma tudatosabban odafigyelek a közös családi imára.

12.23.
csütörtök

Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66

Szólni kezdett, és magasztalta Istent.

Jézus nem a múlthoz tartozó személy, hanem Isten Szava, aki ma is megvilágítja az ember útját. Az egyház gesztusai pedig, vagyis a szentségek, az Atya gyengédségének, vigasztalásának és szeretetének megnyilvánulása minden ember felé.

Ma megkérdezem valakitől, hogy van, figyelek rá, meghallgatom, anélkül hogy tanácsokat adnék.

12.24.
péntek

2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16;
Lk 1,67-79

Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.

Isten soha nem hagy egyedül, rejtett, láthatatlan jelenlétével kísér minket. Minden körülmény között, örömben és fájdalomban Ő mindig Emmanuel, velünk levő Isten!

A karácsonyi előkészületek közben személyesen imádkozom mindenkiért a családban, és kérek Istentől egy-egy fontos dolgot nekik.


Túrmezei Erzsébet: Adventi út

Te emberi utunkat végigjártad,
Éles kövei lábad is sebezték,
Ismerős neked a gond, félelem, bánat,
És jól tudod, hogy most is hányszor kell még

Rögös utakon roskadozva mennünk,
Fáradtságot, fájdalmat viselve...
S most ismét karácsony lesz és a lelkünk
Tiszta fényekre, boldog énekekre

Sóvárog. Hozzád kiált szívünk vágya:
Ajándékozd minekünk békességed!
Vond adventi utunkat ragyogásba!
Hiszünk, így cselekszel, ha kérünk Téged.

S ha a szent éjszakában Betlehem
Kis jászla elé borulunk, kezed
Tedd rá hajszolt szívünkre csendesen,
Hogy minden vihar elcsituljon bennünk,
És boldogan ujjongva énekeljünk:
Karácsony! Földre szállt a szeretet!

 


 SZENTMISÉK  DECEMBER 20 –  DECEMBER  26–IG

21. Kedd:

6:00

Ifjúságunkért, gyermekeinkért;  

- utolsó roráte szentmise -

24. Péntek:

22:30

Hívekért - URUNK SZÜLETÉSE;

25. Szombat:

11:00

Hívekért - KARÁCSONYI  ÜNNEPI SZENTMISE;

26. Vasárnap:

11:00

Nyéki István lelki üdvéért;

Laczkó István, felesége Laczkó Mária, fiuk István, menyük Éva lelki üdvéért;

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA – CSALÁDOK MEGÁLDÁSA


A karácsonyi ünnepi miserend a következő:

 

- 24-én / péntek / a szentmise 22:30 órakor lesz.

- 25-én / szombat / 11:00 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepi szentmise.   
   Parancsolt ünnep!

- 26-án / vasárnap / Szent Család vasárnapján 11:00 órakor kezdődik a szentmise.

   A szentmise végén Istenünk áldását kérjük a családokra.

 


Elhunytak:  

Illés Mátyásné Dávid Margit volt kókai lakos;

Belovai Józsefné Gáspár Mária volt kókai lakos.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2019 Elsőáldozá...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja