SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2021. december 12. Advent 3. vasárnapja XX. évf. 49. szám

_______________________________________________

Zsoltár válasz: „Ujjongj és zengjél háladalt, - mert nagy és szent a te Megváltód.

____________________________________________

 

Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!

___________________________________

EVANGÉLIUM: Lk 3, 10-18
 Hogyan készüljünk a Megváltó e jövetelére?

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: ,,Mit tegyünk?''
,,Akinek két ruhája van -- válaszolta --, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.''
Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: ,,Mester, mit tegyünk?''
Ezt felelte nekik: ,,Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.''
Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit tegyünk?''
Nekik így felelt: ,,Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.''
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.''
És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.


ADVENTI KÉSZÜLET – 2021

„Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra, hogy mélyen átéljük hitünknek ezt a nagy misztériumát.”– Szent János Pál pápa

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

              Cselekedj!

12. 12.

ADVENT
3. vasárnap

Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7
Lk 3,10-18

Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével.

Az öröm, amelyet Gaudete vasárnap liturgiája ébreszt a keresztények szívében, nem pusztán nekik van fenntartva: prófétai jövendölés, amely az egész emberiségnek szól, különösen a legszegényebbeknek, ebben az esetben azoknak, akiknek a legkevesebb okuk van az örömre.

Ma tudatosan szakítok időt magamra, hogy kicsit el tudjak csendesedni és feltöltődni.

12.13.
hétfő
Szent Lúcia

Mt 21, 23-27

Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael!

Az örömre való felszólítás nem elidegenítő üzenet, nem egy meddő látszatmegoldás, hanem éppen ellenkezőleg, az üdvösség próféciája, felhívás a megváltásra, amelynek kiindulópontja a belső megtérés.

Megkeresem a konkrét módját, hogy adakozzak a szegényeknek.

12.14.
kedd
Keresztes
Szent János

Mt 21,28-32

Nem hagyok meg belőled mást, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik.

A világot felforgató események közepette, vagy a közöny és a materializmus pusztaságaiban a keresztények elfogadják Istentől az üdvösséget és tanúságot tesznek róla egy másfajta életmóddal, egy hegy tetejére épült városhoz hasonlóan.

Összegyűjtöm, miért lehetek hálás Istennek, milyen ajándékokat, áldásokat kaptam tőle, megköszönöm neki.

12.15.
szerda

Iz 45,6b-8.18.21b-25;
Lk 7,19-23
Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.

Nagy szükség van keresztényekre, hogy virrasszanak azokért, akik alszanak, imádókra, közbenjárókra, akik éjjel-nappal Jézus, a világ világossága elé viszik a történelem sötétségeit. Szükségünk van imádókra.

Ma időt szakítok a Szentírás olvasására, és csendben maradok Isten Igéjével néhány percre.

12.16.
csütörtök

Iz 45,5.7-8.18.21-2;
Lk 7,19-23

Most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad.

Ha a Mennyben várnak ránk, miért élünk földi igények szerint? Miért hajszoljuk magunkat egy kis pénzért, hírnévért, sikerért, minden mulandóságért? Miért vesztegetünk időt, hogy panaszkodjunk az éjszakáról, miközben a nap világossága vár ránk?

Ma megvizsgálom, múltam milyen sebeivel kellene kibékülnöm, és Isten irgalmába helyezem ezeket.

12.17.
péntek

Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. 

Az Isten iránti szeretet megnyilvánulásai nélkül, anélkül, hogy várnánk újdonságait, középszerűvé, langyossá válunk, elvilágiasodunk. Ez pedig felemészti a hitet, mert a hit ellentétes a középszerűséggel.

Ma betérek egy templomba néhány csendes percre vagy elmegyek roráte misére.

12.18.
szombat

Jer 23,5-8; Mt 1,18-24

Velünk az Isten.

A hit Isten utáni forró vágyakozás, folyamatos merészség a megtérésre, bátorság a szeretetre, szüntelen előrehaladás. 

Ma felajánlom konkrét segítségemet egy idős embernek a környezetemben.


MEGÉRKEZETT


Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
Az égi fény jelzi: megérkezett,
Piros szívek arany húrján majd felkacag
A Hozsánna, Dicséret és Hódolat.
Az én szívem’ is megérinti az öröm,
És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,
A Boldogság és Üdvösség szent fényjele,
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!
S a szeretet úr lesz a nagy világ felett,
S jóakarat simítja meg a szíveket,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Advent alatt, ti földön élő emberek,
Kongassátok az elhallgatott szíveket,
Legyen csengés-bongás a föld terén át,
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!
Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen,
Az ég fénylő csillagképében megjelen,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek
S a békesség zászlója leng a föld felett,
Béke, öröm, szeretet és jóakarat
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
S velük zengi a boldog föld az éneket:
Urunk, Szabadítónk, megérkezett!

Kárász Izabella


 SZENTMISÉK  DECEMBER 13 –  DECEMBER  19–IG

14. Kedd:

6:00

Lelki megerősödésért;

17. Péntek:

6:00

Karácsony kegyelmeiért;

18. Szombat:

18:30

Családjainkért: Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon;

Tóth János és felesége Koperniczky Ágnes lelki üdvéért;

Lantos János és felesége Koncz Piroska lelki üdvéért;

Szabolcs László lelki üdvéért;

László Lajos és felesége Papp Mária lelki üdvéért;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

19. Vasárnap:

11:00

Dobos József lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára;

 

Szabó Jánosné Nagy Anna lelki üdvéért, halálának 48. évfordulójára, Szabó János lelki üdvéért, halálának 31. évfordulójára, Szekeres Sándor lelki üdvéért, halálának 26. évfordulójára;

Sipos János és felesége Ruzsák Anna, Ruzsák Lajos
és felesége Ruzsák Anna lelki üdvéért, valamint
Hálából;

ADVENT 4. VASÁRNAPJA


Hirdetjük, hogy 19-ig tartós élelmiszergyűjtés lesz templomunkban, melyeket a Szent Antal oltárnál gyűjtünk, amely a kókai rászoruló családok között kerül kiosztásra. A felajánlásokat előre is köszönjük!!!!!


Adventben minden kedden és pénteken 06:00 órakor lesznek "roráte" szentmisék. Szombaton továbbra is 18:30 órakor fog kezdődni a szentmise.

Szentmisék után gyónási lehetőség!!!!!!!!


Amint már előző számunkban jeleztük, sajnos a járványhelyzet miatt idén is elmarad a betlehemezés. 

Két évvel ezelőtt, amikor a gyerekekkel a Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóit meglátogattuk, s átadtuk az akkori betlehemezés összegét, nagyon hálásak voltak, s örültek az adománynak, amit eddig is, minden évben részükre gyűjtöttek a gyerekek.

Nem szeretnénk, ha megszakadna, így habár nem lesz betlehemezés, a hátul kihelyezett perselybe gyűjtjük idén az adományokat.


18-án, /szombat/ 9 órakor kérjük férfi híveinket, hogy segítsenek a fenyőfák beviteléhez a templomba, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2019Husvet
Fallóskút 2012....
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2019 Elsőáldozá...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja