SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2021. december 05. Advent 2. vasárnapja XX. évf. 48. szám

_______________________________________________

      Zsoltár válasz: „Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, - azért szívből ujjongunk.

____________________________________________

Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már két kis gyertyaláng.
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!

____________________________________

 

EVANGÉLIUM: Lk 3,1-6
Minden ember meglátja az Isten üdvösségét.

  Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

  S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.''


ADVENTI KÉSZÜLET – 2021

„Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra, hogy mélyen átéljük hitünknek ezt a nagy misztériumát.”– Szent János Pál pápa

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

              Cselekedj!

ADVENT
2.
vasárnap

Bár 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11;  Lk 3,1-6

Öltsd fel Isten igazságának köntösét!

Az Úr állandó eljövetele az evangélium hirdetésében folyamatosan igényli a mi közreműködésünket. Az Egyház, mint Menyasszony, a keresztre feszített és feltámadt Isten Bárányának a Jegyese, szeretetközösségben Urával együttműködik az Úrnak ebben az eljövetelében.

Ma elkészülök a karácsonyi szentgyónásra, és lehetőleg el is végzem.

12.06.
hétfő

Iz 35,1-10; Lk 5,17-26
Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.

Advent idején imádkozzunk Isten szava fényében. A Szentlélek ezáltal bevilágíthatja előttünk a követendő utat, átalakítja szívünket, mialatt várakozunk Urunk Jézus megszületésére.

Ma különösen is odafigyelek egy kevésbé kedvelt munkatársamra, hordozom őt.

12.07.
kedd
Szent Ambrus

Mt 18,12-14

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.

A hívek közössége jele Isten szeretetének, igazságosságának, amely már jelen van és működik a történelemben, de még nem valósult meg a maga teljességében, ezért mindig várakozni kell rá, türelemmel és bátran kell keresni, fohászkodni érte.

Ma imádkozom elhunyt szeretteimért, családtagjaimért.

12.08.
szerda
Szeplő-telen fogan

tatás

Ter 3,9-15.20
Lk 1,26-38

Őbenne választott ki minket
a világ teremtése előtt.

Szűz Mária maradéktalanul megtestesíti advent lelkiségét, amely abból áll, hogy meghallgatjuk Isten szavát, mélyen arra vágyakozunk, hogy megtegyük akaratát, örömmel szolgáljuk testvéreinket.

Ma felhívok egy régen látott ismerőst, és érdeklődöm felőle.

12.09.
csütörtök

Iz 41,13-20;

 Mt 11,11-15

Ne félj! Én megsegítelek.

Virrasztani és várakozni azt jelenti, hogy nem bátortalanodunk el, hogy a reményben élünk. Mint ahogy születésünk előtt vártak ránk, akik szerettek minket, most maga a Szeretet vár bennünket.

Ma átgondolom, hogy mennyiben tekintek találkozás helyett úgy imádságaimra, mint teljesítményre.

12.10.
péntek

Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik.

„Félek, hogy Jézus eljön és én nem veszem észre” (Szent Ágoston). Saját érdekeink vonzásában, amikor olyan sok hiúság eltereli a figyelmünket, azt kockáztatjuk, hogy szem elől veszítjük a lényeget.

Ma böjtöt tartok és azt felajánlom valakiért.

12.11.
szombat

Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

Így szenved majd az Emberfia is.

Ne csüggedjünk: az éjszaka elmúlik, az Úr eljön és ítélkezik felettünk, Ő, aki értünk meghalt a kereszten.

Közösen imádkozunk a családban a betegekért, kórházban lévőkért, gyászolókért.


Túrmezei Erzsébet
A magányt nem ismerem!

Magányos? Nem! Magányos nem vagyok.
Hisz soha nem vagyok egymagam.
Ha szól az Úr s szavára hallgatok,
minden magánynak vége van.

Ha kis szobámban egyedül vagyok,
s figyelem csendesen,
bennem sok drága Ige felragyog,
s vigasztalást, új erőt ad nekem.

Hiszen annyi nehezet éltem át
hosszú, fárasztó életutamon.
Mért vágynék arra, a világ mit ád,
ha hitem engem hazafelé von?!

Imára kulcsolom fáradt kezem,
- tudom, Uram többet most nem kíván-,
s életem új fényben szemlélhetem,
ámulhatok isteni uralmán.

Közelsége elűz minden magányt.
Szent üzenetein gondolkodom,
és hitem már a jövendőbe lát.
Milyen öröm: vár örök otthonom!

Világ, nem nyitok már ajtót neked.
Csak Te légy velem, Uram, Mesterem!
Köszönöm áldott közelségedet!
Velem vagy! A magányt nem ismerem.


SZENTMISÉK  DECEMBER 06 –  DECEMBER  12–IG

07. Kedd:

6:00

Szeplőtelen fogantatás tiszteletére;  

10. Péntek:

6:00

Köncse József atya lelki üdvéért;

11. Szombat:

18:30

Patyi István atya, Sarlósi Mária nővér,

Kenéz János atya, Szabó Mária, Nyéki Margit, Bakonyi János atya, Bakonyi Jánosné Piroska, Pécsi Gyuláné Piroska, Nyéki István lelki üdvéért;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

12. Vasárnap:

11:00

Koncz Józsefné Papp Piroska és szülők lelki üdvéért;

Ruzsák János lelki üdvéért;

ADVENT 3. VASÁRNAPJA


Adventben minden kedden és pénteken 06:00 órakor lesznek "roráte" szentmisék. Szombaton továbbra is 18:30 órakor fog kezdődni a szentmise.

Szentmisék után gyónási lehetőség!!!!!!!!


Amint már előző számunkban jeleztük, sajnos a járványhelyzet miatt idén is elmarad a betlehemezés. 

Két évvel ezelőtt, amikor a gyerekekkel a Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóit meglátogattuk, s átadtuk az akkori betlehemezés összegét, nagyon hálásak voltak, s örültek az adománynak, amit eddig is, minden évben részükre gyűjtöttek a gyerekek.

Nem szeretnénk, ha megszakadna, így habár nem lesz betlehemezés, a hátul kihelyezett perselybe gyűjtjük idén az adományokat.


Elhunyt:
Farkas Józsefné Farsang Piroska, Szabadság u. 24.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalanatyaesahiv...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2012
Úr napja 2014

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja