SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


 2021. november 28. Advent első vasárnapja XX. évf. 47. szám

_______________________________________________

Zsoltár válasz: „Hozzád emelem a lelkem, - én Uram, Istenem.”

____________________________________________

Adventi hírnök, friss fenyőág

Lobog az első gyertyaláng.

Karácsonyt várva lázban a Föld

Isteni gyermeket köszönt.

 

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.

Nincs már messze az Úr!

______________________________________

EVANGÉLIUM: Lk 21, 25-28. 34-36
Elközelgett a ti megváltásotok.

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
,,Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.''


ADVENTI KÉSZÜLET – 2021

„Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra, hogy mélyen átéljük hitünknek ezt a nagy misztériumát.”– Szent János Pál pápa

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

              Cselekedj!

11. 28.

ADVENT
1. vasárnap

 

1Tessz 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28. 34-36

Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

A következő hetekben, a szent karácsony felé közeledve a velünk lévő Isten hatalmas, bámulatos misztériumát ünnepeljük, aki egy lett közülünk.

Közösen készítjük el adventi koszorúnkat és meggyújtjuk az első gyertyát az esti családi imában.

11.29.
hétfő
A ferences rend szentjei

Sir 44,1.10-14; Mt10,17-21

Valami hiányzik még belőled… Jöjj és kövess engem!

A liturgikus év kezdete ad alkalmat, hogy újra átéljük Isten várását, aki Szűz Mária méhében testet öltött, Istenét, aki kicsinnyé teszi magát, aki gyermekké lesz.

Ma megfogalmazom Istennek, hogyan szeretnék készülni karácsonyra a mostani ádventben.

11.30.
kedd
Szt. András apostol

Róm 10,9-18; Mt 4,18-22

Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!

Adventben érezni fogjuk, hogy az Egyház kézen fog bennünket, és a legszentebb Szűzanyához hasonlóan kifejezi anyaságát, amikor általa átélhetjük az örömteli várakozást az Úr érkezésére, aki üdvözítő, vigasztaló szeretetébe ölel mindannyiunkat.

Ma átgondolom, miről tudnék lemondani az ádventben. (Ételben, italban, internet, telefonozás, tévé, stb.)

12.01.
szerda

Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

Az Úr letörli a könnyet minden arcról.

A mostani adventben újra megtapasztalhatjuk annak közelségét, aki a világot teremtette, a történelmet irányítja, s aki annyira szeretett minket, hogy emberré lenni méltóztatott.

Ma átgondolom, hogy milyen konkrét módon tudok segíteni a rászorulóknak.

12.02.
csütörtök

Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

Nyissátok ki a kapukat!

Miközben szívünk Krisztus születésének évenként visszatérő ünneplését várja, az Egyház liturgiája a végső célra irányítja tekintetünket: találkozásunkra az Úrral, aki dicsősége ragyogásában fog eljönni.

Ma megfogalmazom, hogy mi a legnagyobb félelmem, és az imában Istenre bízom.

12.03.
péntek
Xavéri
Szent Ferenc

Iz 29,17-24; Mt 9,27-31

Legyen a hitetek szerint!

Ez az idő annak az Istennek eljöveteléről szól, aki közel van hozzánk, aki legelső pillanatától kezdve át akarta élni az emberi életet, hogy teljes egészében megváltsa.

Ma a családtagjaimmal kapcsolatban bőkezű leszek a dicsérésben!

12.04.
szombat

Iz 30,19-21.23-26;
Mt 9,35-10,1.6-8
Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!

A megtestesülés nagy világossággal és meglepő módon tárja fel előttünk, hogy minden emberi élet rendkívül magasztos és páratlan méltósággal rendelkezik.

Ma imádkozom új papi és szerzetesi hivatásokért, és
a papokért, szerzetesekért.


SZENTMISÉK  NOVEMBER 29 –  DECEMBER  05–IG

30. Kedd:

6:00

Jászberényi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

03. Péntek:

6:00

Virág József lelki üdvéért, halálának 40. évfordulójára;

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK;

04. Szombat:

18:30

Ruzsák Jánosné Bedő Erzsébet lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

 

Csatlós János és neje Gedei Erzsébet lelki üdvéért, valamint a Csatlós és Gedei család elhunytjaiért;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

05. Vasárnap:

11:00

Nyéki István, Nyári Anna, Márkus Gézáné Mária, László József, Papp Rafaelné Margit,

Dosztály Rozália, Csatlós István, Szabó Mária,

Pécsi Gyuláné Piroska lelki üdvéért;

Laczkó Ferencné Cseri Katalin lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Ruzsák és Varró család elhunytjaiért;

 ADVENT 2. VASÁRNAPJA

 - ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS


Szükséges kísértések 

 

Ahogy Isten kiválasztott bennünket, úgy ahhoz is joga van, hogy eltörölje választottságunkat. De ezt sohasem teszi meg magától: mi vagyunk azok, akik rákényszerítjük erre azzal, hogy mást állítunk elébe magunk helyett.
A kísértésekre feltétlenül szükség van: megtisztítanak, és alkalmat adnak, hogy próbára tegyük Isten iránti szeretetünket.

Teréz anya breviáriuma

 

___________________________________________

                               

Adventi imádság

 

 Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza.

A második, mint fénysugár a reményt dalolja.

A harmadik a szeretet lángját, melegét meséli.

A negyedik az Örök hazát, az üdvözülteket idézi.

 

Adventi koszorúnk gyertyáiban benne lobog az élet:

Lángjában a csend, a fény, az erő - lélegzenek, élnek.

Egy fényt hozz nekem is - nekünk is adventi Lélek,

E lélegzetben én is - mink is új lángra kéljek!

 

Lángomnak - lángodnak adjon életet a hit:

Atyai Szív világomra - világodra harmatot hint,

Egy Kéz vigyázva, óva mélységek felett átvezet,

És csendet, mosolyt, kérdést Odafenn értenek.

 

Lángomnak - lángodnak adjon életet a remény:

Maga az Élet, az Isten terve, akarata vagy - s vagyok én,

Krisztusi út ma is van, nem mossa el sem év, sem pillanat,

És lesz erőnk imádkozni, hogy Vele maradjunk - s maradjak.

 

Lángomnak - lángodnak adjon életet a szeretet:

A Mindenható, Örök Isten, dajkál és szeret, mint gyereket,

Kezében felnőve képesek leszünk - leszek szeretni mást,

És az Ő szemével nézve, szólva éltetni fogjuk a közös parázst.

 

Lángomnak - lángodnak adjon életet az Örök haza:

A tegnapon, a múlton túl bennünk lakozik az Örök hangja,

Csak kezdet van, s Menny már országom - s országod,

És egybe köt minket örökre Vele, veled – belőle fakadó források.

Szerkesztő: Jh.Betti 2005


 

SZENTMISÉK  NOVEMBER 29 –  DECEMBER  05–IG

 

 

 

30. Kedd:

6:00

Jászberényi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

03. Péntek:

6:00

Virág József lelki üdvéért, halálának 40. évfordulójára;

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK;

04. Szombat:

18:30

Ruzsák Jánosné Bedő Erzsébet lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Csatlós János és neje Gedei Erzsébet lelki üdvéért, valamint a Csatlós és Gedei család elhunytjaiért;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

05. Vasárnap:

11:00

Nyéki István, Nyári Anna, Márkus Gézáné Mária, László József, Papp Rafaelné Margit,

Dosztály Rozália, Csatlós István, Szabó Mária,

Pécsi Gyuláné Piroska lelki üdvéért;

Laczkó Ferencné Cseri Katalin lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Ruzsák és Varró család elhunytjaiért;

 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

 - ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS

 


Adventben minden kedden és pénteken 06:00 órakor lesznek "roráte" szentmisék.

Szombaton továbbra is 18:30 órakor fog kezdődni a szentmise.


A covid-19 vírus okozta járványhelyzet miatt idén a betlehemezés elmarad.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
2019 Elsőáldozá...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja