SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2021. november 21. Krisztus király vasárnapja XX. évf. 46. szám

_______________________________________________

Zsoltár válasz: „Az Úr országol, - királyi fölségbe öltözött.”

______________________________________________

 SZENTLECKE: Jel 1, 5-8
Krisztus a mindenség Királya, mi pedig az ő népe, és papságának részesei vagyunk.

  Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen.
Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.

__________________________________________________

EVANGÉLIUM: Jn 18, 33b-37

Krisztus -- Pilátus előtt -- megkötözve is megvallja, hogy ő a mindenség királya.

 Abban az időben:
Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?''
Jézus így válaszolt: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?''
Pilátus ezt felelte: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?'' Ekkor Jézus így szólt: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.''
Pilátus megkérdezte: ,,Tehát király vagy?''
Jézus így felelt: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!''


Családi ünnep a templomban 2021. november 21.
Adjunk hálát az egyházközség közösségében mindazokért, akik hűségesen kitartottak egymás mellett, jóban, rosszban és elfogadták meghívásunkat. Álljon előttünk példaként az ő hűségük! Álljon előttünk példaként az ő hűségük!

65 évesek

  Nyéki István – Laczkó Éva

 

50 évesek: 

László Lajos – Lantos Mária

Fülöp Miklós – Szabó Mária

Nyers István – Ruzsák Piroska

Szabó István – Brecsok Mária

Papp István – Gazsi Mária

Sőregi Sándor – Slehér Anikó

Lénárt József – Dobos Piroska

Zelenák Endre – Dinnyés Erzsébet

 45 évesek:

Szolga József – Püspök Mária

Szabó András – Kalocsai Mária

Bóka Ferenc – Balogh Éva

Berényi József – Varró Terézia

Bárány József – László Katalin

40 évesek:

Kecskés János – Gódor Julianna

Bihari László – Nyéki Margit

Laczkó István Imre – Tóth Zsuzsanna

Mázás Imre – Bekő Piroska

Répás Gábor – Nyéki Éva

Raj Ferenc – Dóczi Mária

Dóczi András – Vér Katalin

Gyenese László – László Margit

Langó Zoltán – Czira Mária

 35 évesek:

Acsai Zoltán – Dávid Ágnes

Papp József- Csatlós Anna

Radics Csaba – Neszták Mária

Bekő István – Rostás Ilona

Gigor György – Varró Valéria

30 évesek:

Kepes László – Bekő Borbála

Tóth József – Szekeres Erika

Acsai Zsolt – Fazekas Éva

Palotai István – Horváth Mária

Gregor József – Rácz Ildikó

Széles Zoltán – Varga Margit

Püspök István – Laczkó Mária Magdolna

Bíró Lajos -  Polenyik Mária

 

25 évesek:

Haris Miklós – Belovai Krisztina

Czakó József – Hanga Katalin

Rózsa István – Cseri Beáta

Kármán Zoltán – Lantos Hajnalka

 


 

SZENTMISÉK  NOVEMBER 22 –  NOVEMBER  28–IG

 

 

23. Kedd:

18:00

Isaszegi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

26. Péntek:

18:00

E hónapban elhunytjainkért;

27. Szombat:

18:30

Betegekért és ápolóikért;

MOCORGÓ SZENTMISE!!!!

28. Vasárnap:

11:00

Varró István és felesége Dóczi Mária, vejük Aranyos Imre, Varró István felesége Varró Mária keresztszülőkért, a Dóczi a Varró és a Tóth család élő és elhunyt tagjaiért;

Bartos Mihályné Bugyi Rozália lelki üdvéért;

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA


Ma, Krisztus Király ünnepének előestéjén, immár 9. alkalommal szervez világméretű szentségimádást a NEK , ehhez a mozgalomhoz csatlakozunk mi is a szentmise után.

Otthonainkban is bekapcsolódhatunk családjainkkal együtt, vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk együtt egymásért! 


Az első szál adventi gyertyát november 27-én, szombaton a 18:30 órakor kezdődő szentmise előtt ünnepélyesen gyújtjuk meg szokásaink szerint kinn a templom előtti koszorún; s ezzel kezdetét veszi az adventi időszak, a karácsonyra való készülődés.


Az év végéhez közeledvén, kérjük kedves Híveinket - akik még nem tették -, hitbéli kötelességüknek eleget téve, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT (2 500 Ft/fő) rendezzék, ezáltal áldoznak és részt vállalnak az egyházi közösség (plébánia, templom fenntartása, közüzemi kiadások, egyéb programok) működésében. 

Erre lehetőség van a szentmisék után a sekrestyében, avagy a templomban hátul található csekkel.


Elhunyt:
Urbán József, Új u. 15.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Búcsú 2013
2020 Gyerek Táb...
Keresztút
Zalanatyaesahiv...
Úr napja 2014

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja