SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 


Tisztelt Egyházközség/ Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. évben egyházközségünk nyertes pályázatot nyújtott be, amely a Szent Margit kápolna felújítására irányult. A Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatásával (15.000.000 Ft.) a kápolna szerkezeti, statikai megerősítését –pontosabban az összeomlástól történő megóvását- sikerült végrehajtanunk. A kápolna falán jelentkező repedések laikusként is jól láthatóan
 bizonyították a sürgős beavatkozás szükségességét. A statikai szakvélemény egyértelműen rámutatott, hogy bizony csak pár év választott el bennünket attól, hogy a műemléki védettséget élvező épület életveszélyessé váljon, illetve a teljes károsodás bekövetkezzen.

Hála az Istennek, hogy még időben kaptunk támogatást a munkálatok elvégzésére, mert bizony önerőből nem lett volna esély a felújítás költségeinek fedezésére. A Magyar Kormány a kifizetéssel, illetve a pályázati összeg felhasználásának ellenőrzésével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t bízta meg.

Sajnos üröm az örömben, hogy a felújítás idejére pont egy olyan gazdasági helyzet alakult ki, amely miatt a tervezett munkálatokból csak bizonyos részt tudtunk megvalósítani. Az építőanyag árak durva emelkedése miatt már nem tudtuk megrendelni és kivitelezni a külső és belső homlokzat felújítását, az elektromos hálózat felújítását, viszont meg tudtuk menteni magát az épületet és ez bizony nagy örömre ad okot.

 

Nagy vonalakban az elvégzett munkák a következők:

 • Az épület statikai megerősítése, melybe leginkább az alapok vasbetonnal történő megerősítése, valamint a falrepedések megállítása és rögzítése a legjelentősebb és legszükségesebb kivitelezési feladat
 • A rossz vízelvezetési adottságok terepmunkával történő javítása
 • A torony ablakainak cseréje
 • Az ereszcsatorna javítása
 • A kápolna bejárata előtti tér, valamint a megközelítési út akadálymentesítése és igényes kialakítása

A munkálatok jelenleg befejeződtek és az elszámolási kötelezettségünk végrehajtása van folyamatban.

 

Dicsőség és hála a mi Urunknak, Istenünknek, hogy a Szent Margit kápolna pusztulását elkerülhettük, azonban feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy a Magyar Kormány támogatása mellett köszönet illeti Papp Pétert, Tóth Istvánt, Schwart Józsefet, akik munkájukkal és esetenként adományokkal/felajánlásokkal is támogatták a felújítás megvalósítását.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Zalán atya és a...
Búcsú 2013
2019Urnapja
Zalanatyaesahiv...
Fallóskút

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja