Templomi Hírlevél 2024. jűnius 09. XXIII. évf. 23.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. június 09. Évközi 10. vasárnap XXIII. évf. 23. szám


Zsoltár válasz: „Az Úrnál az irgalom, - és bőséges a megváltás nála.”


EVANGÉLIUM: Mk 3,20-35
Krisztus megtörte a sátán hatalmát.

Abban az időben: Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: ,,Belzebub szállta meg'', és: ,,A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.'' Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: ,,Hogyan tűzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.'' (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ,,Megszállta a tisztátalan lélek.'' Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: ,,Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.'' Ő így válaszolt: ,,Ki az én anyám és kik az én testvéreim?'' Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: ,,Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!''


CSAK EGY MIATYÁNKOT

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,
Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.

Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengerén,
Ha Ő irányítja békességbe mégyen.

És ha életünk végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.

Ámen.


CSAK EGY ÜDVÖZLÉGYET

Csak egy üdvözlégyet mondjunk el naponta
Szűzanya imánkat szívesen hallgatja
Gonddal és bajjal tele minden napunk
Csak az égi Anya segíthet rajtunk

Csak egy üdvözlégyet mondjunk bár naponta
Ha életünk keresztje vállunkat nyomja
Panasz, sírás helyett fogjuk fel a kezünk
Szóljon Szűz Anyának bár egy üdvözlégyünk
Anya vagy feleség, özvegy vagy árva
Kulcsold naponta kezedet imára
Bocsáss meg annak ki ellened vétett
Naponta mondjál el bár egy üdvözlégyet
S ha semmid sem hiányzik, megvan mindened
Akkor is legyen felfogva a kezed
földi kincsed mellett legyen égi kincsed
naponta mondjál el bár egy üdvözlégyet.
Csak egy üdvözlégyet mondjál el naponta
Hogy könyörülj érettünk Istennek Szent Anyja
S amikor véget ér majd földi utunk
Üdvözlégy Mária rebegjen ajkunk.

Ámen


 

Dátum Időpont Szentmise felajánlása
11. Kedd

18:00

Körtefalapos utca utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

14. Péntek

18:00

Családokért;

15. Szombat 18:30

Ruzsák Anett lelki üdvéért;

16. Vasárnap 11:00

Halvafekvő Román Attila lelki üdvéért;


Kedves Testvérek!

Elkészültek az ünnepekhez kapcsolódó új liturgikus oltárterítők.

Hálásan köszönjük az adományozóknak, külön szeretnénk megköszönni a magát meg nem nevező családnak a nagylelkű felajánlást.

A Jó Isten fizesse meg mindenkinek!!!!!!


Templomunk péntekenként 11:00 órától,  18:00 óráig szabadon látogatható,  csendes Szentségimádás, vagy csupán néhány perces szemlélődés, testi-lelki feltöltődés céljából.

Használjuk ki ezt az "ajándék" időt!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja