Templomi Hírlevél 2024. jűnius 02. XXIII. évf. 22.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. június 02. Úrnapja XXIII. évf. 22. szám


Zsoltár válasz: „Veszem az üdvösség kelyhét, -  és az Úr nevét hívom segítségül."


EVANGÉLIUM: Mk 14, 12-16. 22-26
Jézus az utolsó vacsorán saját testét és vérét adja apostolainak.

A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): ,,Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?'' Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.'' A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: ,,Vegyétek, ez az én testem.'' Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: ,,Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.'' Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.


Úrnapja

"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért." Vita támadt erre a zsidók közt: "Hogyan  adhatja ez testét eledelül nekünk?"- mondták. 

Jézus megerősítette: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó napon. A én testem valóban étel s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne. Amint engem  küldött az élő Atya és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él. Itt a mennyből alászállott kenyér, ez nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él."

(Jn.6,51-58)

 

A grafikát Simon András készítette.


Lelkem békéje – ITT

Csak itt vagyok én igazán otthon.
Itt elcsitul minden keresésem
és minden rohanásom itt elpihen.
Szentségházad áldott küszöbére
lehajtom fáradt homlokom.


MEGHÍVÓ

5. IMA-KATEKÉZIS ALKALOM

Kedves Testvérek,

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 5. Ima-Katekézis alkalmunkra, amit 2024. június 08-án tartunk, 15:30 órától a kókai plébánián. A lelki programunkat a szentmise után agapéval zárjuk.

Ötödik alkalmunk témája: Istenszeretetének elsődlegessége

Programok:

  • köszöntő
  • közös imádság
  • gitáros dicsőítés
  • Fejérdy Áron atya katekézise
  • kiscsoportos beszélgetés
  • szentségimádás
  • szentmise
  • agapé

“Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.”

(Péter második levele 1,11)


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
04. Kedd

18:00

Ballagó óvodásokért; 

Magyarországért, édes hazánkért;

07. Péntek

18:00

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

 08. Szombat 15:30

IMA-KATEKÉZIS

18:30

Urbán László, valamint Csatlós József és felesége Balla Ágnes lelki üdvéért;

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére;

09. Vasárnap 11:00

Az Ima-katekézisen részvevőkért;

 


Egyházunk új tagjai:

Bíró Lajos és Varga Ágnes: Blanka nevű gyermeke;

Mitasz Ferenc Kornél és Fodor Fruzsina: Nilla nevű gyermeke;

Hényel István és Oláh Renáta nevelőszülők: Nyisztor Tamás nevű gyermeke;


Elhunyt:

Bekő Istvánné Lantos Piroska, Zöldfa u. 48.

 Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja