Templomi Hírlevél 2024. március 31. XXIII. évf. 13.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. március 31. Húsvét XXIII. évf. 13. szám


A Feltámadt Krisztus örömével, Istentől megáldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánok!

Kozsuch Zsolt
plébániai kormányzó


Zsoltár válasz: „Ezt a napot az Úristen adta: - örvendjünk és vigadjunk rajta.”


EVANGÉLIUM: Jn 20, 1-9
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!'' Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.


MEGHÍVÓ

IV. IMA-KATEKÉZIS ALKALOM

Kedves Testvérek,

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 4. Ima-Katekézis alkalmunkra, amit 2024. április 13-án tartunk, 16:00 órától a kókai plébánián. A lelki program várhatóan 18:00 óráig tart.

Negyedik alkalom témája: Kapcsolat Istennel

Programok:

  • köszöntő
  • közös imádság
  • gitáros dicsőítés
  • Dr. Kovács Lajos atya katekézise
  • tanúságtétel
  • kiscsoportos beszélgetés
  • Szentségimádás

 

„Ha valaki azt mondja: »Szeretem Istent«, és a testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát”

János első levele 4, 20 (Káldi-Neovulgáta)


HÚSVÉTI HIT

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad.
– Az Úr feltámadt – vallja millió szív,
s nem roskad össze semmi súly alatt.

Én sem hajlok a hitető beszédre,
nagyképű bölcseknek nem hódolok,
de, – tördelvén a titkok néma zárát, –
csak azt hiszem, mit megtapasztalok,

De mit nem érzek vak, süket kezemmel,
s hová nem ér el káprázó szemem,
Lelkemmel látom azt, melynek ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló értelem.

Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma,
értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.

S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!

Ő áll mellettem könnyben és mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd
egy új élet, s benn mennyei öröm.

E hit vigasztal minden megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé menőt,
gyermeket vesztett zokogó anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.

– Az Úr feltámadt! – vallja millió szív
s nem roskad össze semmi súly alatt…
– Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad!

Bódás János


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
01: Húsvéthétfő 8:00

Fiataljainkért;

02. Kedd

-

NINCS SZENTMISE

05. Péntek

-

NINCS SZENTMISE

06. Szombat

18:30

Kellner Jánosné Acsai Mária lelki üdvéért, halálának első évfordulójára, valamint családjának tagjaiért;

Kaptás Józsefné Ruzsák Anna lelki üdvéért;

07. Vasárnap 11:00

Belovai Józsefné Fecske Margit lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Papp János lelki üdvéért, halálának 3. évfordulójára;

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS


Húsvéthétfőn 08:00 órakor lesz szentmise.


02-án, kedden és 05-én, pénteken nem lesz szentmise!!


Nagyszombaton 9:00 - 11:00 óráig szent sír látogatása.


Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki bármivel is hozzájárult a legnagyobb ünnepünk szebbé tételéhez.


A következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért április 6-án, szombaton lesz.  3 órakor indulunk a Takarékszövetkezettől. Mostani útvonalunk: Alsóvásártér - Magyar utca - Körtefa utca - és vissza. 2,5 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb is 8-an voltunk. Istennek hálát adunk érte, és mindenkit szeretettel várunk


Elhunyt:

Kaptás Józsefné Ruzsák Anna Petőfi u. 2/a.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja