Templomi Hírlevél 2024. február 18. XXIII. évf. 07.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. február 18.Nagyböjt 1. vasárnapja. vasárnap XXIII. évf. 07. szám


Zsoltár válasz: „Uram, minden utad irgalom és hűség, - azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják”


SZENTLECKE: 1 Pét 3, 18-22
A keresztség titeket is megment, testvérek!

Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.


EVANGÉLIUM: Mk 1, 12-15
Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.

Abban az időben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''


 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Február 19.

hétfő

Lev 19,1-2.11-18

Mt 25,31-46

Minden ember annak az Istennek a képmásává lesz, akit imád. Aki halott dolgokat imád, az maga is halottá lesz. Aki a romlottságot keresi, maga is megromlik. Aki az árnyékot kedveli, maga is árnyékká lesz. Aki a veszendő dolgokat szereti, az rettegésben él a pusztulásuk miatt.

Ma külön is megköszönöm a hit kegyelmét
és imádkozom hitem megerősödésért.

Február 20.

kedd

Iz 55,10-11

Mt 6,7-15

Az összeszedettség Istennel hozza kapcsolatba a lelket. Az Ő láthatatlan jelenlétének fénye megnyugtatja a szemünket, hiszen lehetővé teszi, hogy lássunk és békében szemléljünk mindent.

Igyekszem ma rendet tenni otthonomban,
lehetőség szerint részt veszek szentmisén.

Február 21.

szerda

Jón 3,1-10

Lk 11,29-32

Az őszinteséget drága áron kell megvásárolnunk: az alázattal, amellyel fölismerjük számtalan tévedésünket, és azzal a hűséggel, amellyel fáradhatatlanul javítgatjuk hibáinkat.

Ma megpróbálok
valakinek rejtetten
örömöt szerezni.

Február

22.

csütörtök

1Pét 5,1-4
Mt 16,13-19

Isten mindenütt jelen van és sohasem hagy el bennünket. Mégis néha úgy érezzük, hogy közel van, néha úgy, hogy távol. Ha nem ismerjük Őt eléggé, akkor nem ébredünk rá arra, jobban velünk lehet akkor, ha távolinak érezzük, mintha közelinek.

Imádkozom a pápáért, a püspökökért, a papokért, a szerzetesekért
és új hivatásokért.

Február

23.
péntek
(böjti nap)

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

Azzal még nem áldozzuk föl magunkat, hogy egyszerűen elpusztítjuk. Csak úgy áldozhatjuk magunkat Istennek, ha kegyelmének engedelmeskedve átlelkesítjük egész lényünket. Isten egyetlen áldozatot fogad el: tiszta szeretetünket.

Részt veszek a keresztúton, vagy otthon elolvasom Jézus szenvedés­történetét valamelyik evangéliumból.

Február 24 szombat

ApCsel 1,15-17. 20-26
Jn 15,9-17

Isten azért engedte meg a bűnt a világon, hogy érvényre jusson a bűnbocsánat is. Nemcsak az a rejtett bocsánat, amellyel Ő maga megtisztítja lelkünket, hanem az a látható megbocsátás is, amellyel egymáson megesik a szívünk, s ezáltal jelezzük azt a tényt, hogy irgalmassága által Ő él a szívünkben.

Ma imádkozom a békéért – és megvizsgálom, kivel kéne kiengesztelődnöm!

Február 25.

Nagyböjt
2.

vasár-napja

Ter 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18
Róm 8,31b-34

Mk 9,2-10

A keresztény ember szükségszerűen száműzöttként él ezen a világon, hiszen nincsen benne maradandó városunk. Éppen a szívünkben jelenlévő Szentlélek tesz bennünket kielégületlenné a világi és anyagi értékek ellenére is. Nem bízhatjuk magunkat az életünket körülvevő dolgokra. Kincsünk máshol rejlik, és ahol a kincsünk, ott a szívünk is.

Ma, ha tehetem fél órát a természetben töltök
 a teremtés szépségét szemlélve.

         

 


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
20: Kedd 18:00

Dózsa György utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

23. Péntek

18:00

E hónapban elhunytjainkért;

KERESZTÚT

24. Szombat

18:30

Valcz Béla és édesapja lelki üdvéért, haláluk 2. évfordulójára;

TZ imaóra

25. Vasárnap

11:00

Lilik István és felesége Varró Margit, valamint Dr. Cseh József és felesége Herczku Ilona lelki üdvéért;

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA


25-én a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.


Bibliakör kedden esténként szentmise után a plébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.


Nagyböjt péntekjein a 18:00 órakor kezdődő szentmise előtt fél órával keresztutat járunk.


Nagyböjt szombatjain a szentmise után TZ imaórát tartunk.


Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a "Nyitott Templom" ideje, Isten segítségével meghosszabbodott!

2024. február 16-tól, a templomunk péntekenként 11:00 órától,  18:00 óráig szabadon látogatható,  csendes Szentségimádás, vagy csupán néhány perces szemlélődés, testi-lelki feltöltődés céljából.

Használjuk ki ezt az "ajándék" időt!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja