Templomi Hírlevél 2024. február 4. XXIII. évf. 04.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. február 04. Évközi 5. vasárnap XXIII. évf. 05. szám


Zsoltár válasz: „Dicsérjétek az Urat, - aki a megtört szívűeket meggyógyítja.”


SZENTLECKE: 1 Kor 9, 16-19. 22-23
Isten apostola önzetlenül fáradozik embertársai üdvösségéért.

Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdeti, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot? Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.


EVANGÉLIUM: Mk 1, 29-39
Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek.

Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ô kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévő utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Téged keres mindenki!'' De ő azt felelte: ,,Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, -- hiszen ezért jöttem.'' És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.


Betegek világnapja

A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepeljük a Betegek Világnapját, mely alkalomból a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez.

Kedves Testvérek! Február 11-én fogjuk ünnepelni az egész Egyházban, és legfőképpen Lourdes-ban a betegek világnapját. Ez a világnap, amelyet elődöm, Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben, s először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek, különleges alkalmat jelent, amely felhívja a figyelmünket a betegek, és tágabb értelemben a szenvedők helyzetére.

Ugyanakkor arra is emlékezteti az értük munkálkodókat: a családtagokat, egészségügyi dolgozókat és önkénteseket, hogy adjanak hálát az Úrtól kapott hivatásukért, hogy beteg embertársaik mellett lehetnek.

Mindnyájuknak azt kívánom, mindig legyenek Isten jelenlétének és szeretetének örömteli jelei Isten számos barátja fényes példájának nyomában járva, akik közül hadd említsem itt meg Istenes Szent Jánost és Lellisi Szent Kamillt, a kórházak és az egészségügyi dolgozók védőszentjeit, és Kalkuttai Szent Teréz anyát, Isten gondoskodó szeretetének hírnökét.

Kedves Testvéreim, ti mind, betegek, egészségügyi dolgozók és önkéntesek, forduljunk együtt imában Szűz Máriához, hogy anyai közbenjárásával támogassa és kísérje hitünket, és érje el Fiánál, Krisztusnál, hogy elnyerjük a reményt a gyógyulás és egészség útján járva, a testvériség és felelősség érzését, elkötelezettek legyünk az átfogó emberi fejlődés iránt, és átérezzük a hála örömét minden alkalommal, amikor hűségét és irgalmát megcsodálhatjuk.

Ó Mária, Édesanyánk,

aki Krisztusban mindnyájunkat gyermekedként fogadsz,

támogasd szívünk bizakodó várakozását,

segíts minket betegségeinkben és szenvedéseinkben,

vezess minket Krisztushoz, aki a Te fiad és a mi testvérünk, és add, hogy rá tudjuk bízni magunkat az Atyára, aki nagy dolgokat visz végbe.

(Részlet: Ferenc pápa üzenete a betegek XXV. Világnapjára).


Ima a betegekért 

Jóságos Istenem, a betegekért 
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram, kérünk, sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
"A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!"

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább 
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.

Ámen


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
06: Kedd 18:00

Damjanich utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

09. Péntek

18:00

Egyházközségünk lelki megújulásáért;

10. Szombat

16:00

Elsőáldozásra készülőkért;

11. Vasárnap

11:00

Zollai Zoltán lelki üdvéért, halálának első évfordulójára, valamint a Zollai és Ivicsics család élő és elhunyt tagjaiért;

Halvafekvő Laczkó Ferenc lelki üdvéért;

BETEGEK VILÁGNAPJA


Február 01-től minden kedden 16:00 órától 17:40-ig Kozsuch Zsolt atya fogadóórát tart a plébánián. 


Február 11-én /vasárnap/ van a Betegek Világnapja.

A szentmise keretében lelkipásztorunk kiszolgáltatja a betegek szentségét. Aki szeretné felvenni a betegek szentségét, a kegyelem állapotában kell lennie. Azok a beteg testvéreink, akik nem tudnak elmenni a templomba, de szeretnék felvenni a betegek kenetét, kérjük, szándékukat jelezzék a sekrestyében.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja