Templomi Hírlevél 2024. január 28. XXIII. évf. 04.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
Ternák Zsuzsanna Tel.: 06-20-584-6172


2024. január 28. Évközi 4. vasárnap XXIII. évf. 04. szám


Zsoltár válasz: „Bár hallgatnátok ma Isten szavára: - ,,Népem, ne légy kemény szívű.”


SZENTLECKE: 1 Kor 7, 32-35
Aki Isten országáért lemond a családi életről, az szabadabb lélekkel szolgálhat az Úrnak.

Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.


EVANGÉLIUM: Mk 1, 21-28
Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!'' Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!'' A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!'' El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.


MEGHÍVÓ
II.IMA-KATEKÉZIS ALKALOM

Kedves Testvérek,

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2. Ima-Katekézis alkalmunkra, amit 2024. február 3-án tartunk, 16:00 órától a kókai plébánián. A lelki program várhatóan 18:00 óráig tart.

Második alkalmunk témája: Az imádság

 Programok:

  • köszöntő
  • közös imádság
  • gitáros dicsőítés
  • Görbe József atya katekézise
  • kiscsoportos beszélgetés
  • szentségimádás

„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban

és könyörgésetekben tárjátok kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban” Filippieknek írt levél 4, 6-7 (Szent István Társulat)


Február 2. Urunk bemutatásának
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe:
megszentelt élet világnapja
(könyörgő nap szerzetesi hivatásokért)



Ima a szerzetesi hivatásért és szerzetesekért

 

Tekints le, Uram azokra,
akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták,
és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.
Miként is tudná halandó, testben élő lélek
legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését,
a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kísértését,
a belső állhatatlanságot, a fáradtság és unalom veszélyeit,
ha Te, Istenünk, nem gyújtanád föl bennük,
és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység,
szüzesség és engedelmesség szeretetét,
s ha nem adnál erőt nekik?!
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet.
Legyen meg bennük, Uram,
a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség,
a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.
Izzék bennük a szeretet, és kívüled semmit se szeressenek.
Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek.
Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával,
szeretettel féljenek Tőled, és szeretetből szolgáljanak Neked.
Te légy az ő tisztességük, örömük:
Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk,
sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük.
Te légy a szegénységben bőségük,
a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk!
Benned legyen mindenük,
Téged mindenek felett szeressenek.
Amit fogadtak, őrizzék is meg általad,
és nyerjék el életük koronáját.
Ámen.


Pontificale Romanum


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
30: Kedd 18:00

Csapás utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

02. Péntek

18:00

Jézus Szíve tiszteletére;

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

ELSŐPÉNTEK

03. Szombat

16:00

IMA-KATEKÉZIS

18:30

Turai János lelki üdvéért, halálának 4. évfordulójára;

Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe

BALÁZSOLÁS

04. Vasárnap

11:00

Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért;

ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS

GYERTYASZENTELÉS - BALÁZSOLÁS


Február 01-től minden kedden 16:00 órától 17:40-ig Kozsuch Zsolt atya fogadóórát tart a plébánián. 


Február 02-án, /péntek/ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 04-én, vasárnap a szentmise keretében gyertyamegáldás lesz. 

Egyben könyörgő nap a szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk, hogy egyre többen álljanak Isten szolgálatára!


Február 03-án, /szombat/ Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe.

A szentmise végén, és 04-én, vasárnap Balázs-áldás lesz!


A következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért február 3-án, szombaton lesz. A korai sötétedés miatt délután 2 órakor indulunk a Csapás u. sarkától. Mostani útvonalunk: Csapás u. - Kútlapos u. - Malom - és vissza. Másfél km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb 9-en voltunk. Istennek hálát adunk érte, és mindenkit szeretettel várunk.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja