Templomi Hírlevél 2024. január 21. XXIII. évf. 03.szám

 

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2024. január 21. Isten igéjének vasárn XXIII. évf. 03. szám


Zsoltár válasz: „Utaidat mutasd meg nékem, - én Uram, Istenem!”


SZENTLECKE: 1 Kor 7, 29-31
Elmúlik ez a világ!

Azt mondom, testvérek: Az idő rövid! Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.


EVANGÉLIUM: Mk 1,14-20
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.'' Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.'' Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.


MINDIG DERŰSEN


Rosszkedvünk, borús tekintetünk és idegességünk rendszerint elrontja azoknak is a napját, akik velünk egy fedél alatt kénytelenek élni vagy dolgozni,
 - Lakva és együtt dolgozva ismerjük meg egymást igazán: ez a próbaköve annak, hogy ki és milyen ember lakozik bennünk.
 Az igazi nemes lélek az, aki minden időben uralkodni tud hangulatain és a szürke borús hétköznapokon is napsugaras derűt képes árasztani a körülötte élőkre.

(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)

Ne add fel! (ismeretlen szerző)

Ha elromlik minden, mint megesik néha,
Ha utad csak hegyre föl vezet a célba,
Ha kevés, mit kapsz, de sokkal tartozol,
Nevetnél bár, de sóhajtozol,
Ha úgy érzed, a sok gond leterhel,
Pihenj, ha kell - de soha ne add fel.
 
Az élet furcsa dolgokra képes,
Ilyesmit párszor mindenki érez,
Számos hiba épp azért történik,
Mert feladtuk, s nem tartottunk ki végig.
Ne add fel hát, ha lassan is haladsz,
A siker talán már csupán egy arasz.
 
A cél sokszor nem oly távoli,
Mint tétova ember balgán képzeli,
Sokszor a küzdő nem várja meg,
Hogy megnyerje a serleget,
És túl késő, mire belenyilall,
Hogy mily közel volt a diadal.

Pálforduló: Szent Pál apostol megtérése

A legkisebb az apostolok között – így ír magáról Pál. Nem találta méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, az „Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment; az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: „Saul, Saul, mit kergetsz engem?” (ApCsel 9,1–31.) Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett.
Pál fordulásának ünnepe, január 25-e ennek a fordulatnak állít emléket.
Ami Saullal történt a damaszkuszi úton, az igazi megtérés volt: az értelem, a gondolkodás, az élet átformálása. Megtérése felszólít mindannyiunkat, hogy elgondolkodjunk, kérjük a hit ajándékát, a Szentlélek kegyelmét, hogy ugyanazzal a bátorsággal, szókimondással legyünk Krisztus követői, de úgy, hogy a szeretetben mind gazdagabbakká váljunk. A hittől vezérelt élet remél, és értelmet talál a küzdelemben, a szeretet tetteiben, mert a földi dolgok közül a szeretet az, ami ugyanakkor mennyei is, emberi és isteni, ideig való és örök.

_________________________________________

Szakács Zsóka

Csendesedj el

Csendesedj el mikor zajos az életed,
csendesedj el, ha fájdalom éri lelkedet.

Csendesedj el, hallgasd a csend hangját,
csendesedj el, megtaláld lelked nyugalmát.

Csendesedj el, gondolj, arra ki igazán szeret,
csendesedj el, éld át a közös perceket.

Csendesedj el, adj hálát az életért,
csendesedj el, mondj imát mindenkiért!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
23: Kedd 7:00

László Tiborné Ur Olga lelki üdvéért;

26. Péntek

18:00

E hónapban elhunytjainkért;

27. Szombat

18:30

Egyházközségünk közösségeinek a megújulásáért;

28. Vasárnap

11:00

Hálából születésnapokra;

Juhász János, Juhász Jánosné Raj Éva lelki üdvéért, és a Juhász család élő és elhunyt tagjaiért; 


Kérjük azokat a párokat, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, hogy jegyes oktatás, illetve az időpont egyeztetése miatt minél előbb jelentkezzenek a sekrestyében, illetve a címlapon lévő telefonszámon.


27-én /szombaton/ 9 órakor várjuk férfi híveink segítségét a templomba, a fenyőfák kihordásához, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


Elhunytak:  

Pozsgai István Jánosné László Rozália, Kútlapos u. 23.

László Tiborné Ur Olga, Dózsa György u. 70.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja