Templomi Hírlevél 2024. január 07. XXIII. évf. 01.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2024. január 01. Urunk megkeresztelkedése XXIII. évf. 01. szám


Zsoltár válasza: „Áldja meg Isten az ő népét, - adjon neki békességet!”


SZENTLECKE: ApCsel 10, 34-38
Az Úr fölkente őt Szentlélekkel.

Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten."


EVANGÉLIUM: Mk 1, 7-11
A mennyei Atya tanúsítja, hogy Jézus az ő szeretett Fia.

Abban az időben: Keresztelő János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!" Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"


Búcsúzunk


Kedves Testvér!
Az esztendő végéhez jutottunk. Idáig együtt jöttünk, de mindkettőnk előtt
még hosszú út áll. Mielőtt elválnak utaink, fogadj el tőlem útravalóul
még néhány jó tanácsot.
Menj bátran előre, a remegő lábak könnyen botlanak, míg a biztos léptek
alatt a göröngyök is porrá válnak! 
Ne félj senkitől és semmitől, mert ha lelkiismereted tiszta, senki nem
árthat neked. 
Fölösleges javakat ne gyűjts, mert azok csak visszatartanak az
előrejutásban. 
Ne légy szájamarkos, hanem a tettek embere. 
Dobálj le magadról minden fölösleges terhet, egyedüli legyen az élet
keresztje, melyet hordozz örömmel, alázatos szívvel és zúgolódás nélkül,
mert lehet ez lesz a kulcs kezedben az örökkévalóság kapujához. 
Légy mindig vidám, vidíts fel másokat is, segíts ott, ahol csak tudsz. 
Ne essél kétségbe, erre nincs okod, gondolj Jézus gyönyörű ígéretére:
"Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig."
Testvér! Isten veled!


Uram, maradj velem!


Az esztendő nyugovóra tér. Az idő ura előtt hajtsd meg fejedet és
mondjad:
"Uram, maradj velem!
Maradj velem, mert a bűn hatalma,
Mint az éjnek sötét birodalma,
Egednek fényétől zárva tart.
Adj szent lelket, hogy járjak Fiadnak
Nyomdokán, míg napjaim haladnak,
Míg feltűn az örök béke part!
Hol megjelen jó Istenem
Előtt a Megváltó velem"

Székács: Esti imádság
(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


HIMNUSZ


Az Úrral János vízbe lép
és végez szent keresztelést;
ki által minden létesült
Jordán habjában megmerült.


Kit tiszta Szűznek méhe szült,
ily tisztulásra nem szorult,
nem önmagáért jött ide,
világunk bűnét mossa le.


Elhangzik Atyja szózata,
ez itt az ő kedvelt Fia,
s a Lélek mennyekből alá
galamb alakban száll reá.


Az égi szó s jelkép alatt
titok, mely mindent meghalad,
az Egyház üdvét megnyitó
Isten, ki hármas egy való.


Dicsőség néked, Krisztusunk,
igazság, életünk, utunk,
kiről Atyád s a Lélek ad
ragyogva mennyből vallomást.
Ámen.Dátum Időpont Szentmise felajánlása
09: Kedd 18:00

Beregkúti utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

12. Péntek

18:00

A bűnök bocsánatáért;

13. Szombat

18:30

Keczöl Lajos lelki üdvéért, halálának 15. évfordulójára;

Laczkó János lelki üdvéért;

14. Vasárnap

11:00

Laczkó Istvánné Böbe lelki üdvéért, halálának első évfordulójára;


Kedves Hívek!
Ezúton szeretnénk megköszönni adományaikat ( egymillió-hatvanhatezer Ft-ot 1.066.000.-Ft-ot), melyet betlehemező gyermekeink gyűjtöttek össze, név szerint: Rácz Lehel, Losánszki Abigél,Tóth István, Koncsol Levente, Varró Jázmin, Domján Domonkos, Pap Odett, Csalami Emília, Nyári Bence, Serfőző Zoltán, Tóth Éva, Suster Zorka, Dóczi Hanna, Répás Lili, Csalami Henrietta, Dóczi Bence,  Rafael Norbert, Rafael Noel, Koncz Bence, Hegedűs Milán, Rontó Hanna, Grúz Boglárka, Török Bálint, Rafael Ádám, Losánszki Levente, Koncz Csaba, Telek Zsófia, Szegő Boglárka, Lótos Csenge, Szabolcs Ákos, Léb Zalán, Grúz Vanessza, Darabos Réka

Köszönjük a polgárőrségnek, hogy vigyáztak gyermekeinkre, a Szent Máté Alapítványnak pedig, hogy megvendégelte őket. Hagyományainkhoz híven az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóit fogjuk megörvendeztetni az adománnyal. Isten fizessen meg bőséges áldásával minden adakozót! 


Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy 2024. február 01-től az egyházi hozzájárulás összege 2.500 Ft-ról, 3.000 Ft-ra módosul.


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11 órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg! Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja