Templomi Hírlevél 2023. december 17. XXII. évf. 51.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. decenber 17. Advent harmadik vasárnapja XXII. évf. 51. szám


Zsoltár válasza: „Lelkem ujjongva hirdeti – Istenemnek dicsőségét.”


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Jn 1, 6-8; 19-28
Köztetek van az, akit ti nem ismertek.

Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki vagy te?'' Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.'' Ezért megkérdezték tle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?'' ,,Nem vagyok'' -- felelte. ,,A próféta vagy?'' Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?'' Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját'', amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?'' János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.'' Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.


Nap

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

12.17.
ADVENT
3. vasárnap

Iz 61,1-2a.10-11
1Tessz 5,16-24
Jn 1,6-8.19-28

Hogyan lehetünk győztesek az életben? Két alapvető lépés van, csakúgy, mint a sportban: először is, tűzz ki magas célokat, másodszor pedig eddz.

Megkeresem a konkrét módját, hogy adakozzak a szegényeknek.

12.18.
hétfő

Jer 23,5-8
Mt 1,18-25

Azt hozd játékba, amid van! Haladj előre, ne gondold, hogy ezek elérhetetlen vágyak, hanem fektess az élet nagy céljaiba!

Ma tudatosan szakítok 15 percet a benső imára, hogy kicsit el tudjak csendesedni és feltöltődni.

12.19.
kedd

Bír 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25

Eddz! Hogyan? Párbeszédben Jézussal, aki a lehető legjobb edző. Ő meghallgat téged, ő motivál, ő hisz benned – Tudtad ezt? Ő hisz benned! –, tudja, hogyan hozza elő belőled a legjobbat. És mindig arra hív, hogy csapatjátékos legyél: soha ne egyedül, hanem másokkal együtt! Ma nagy a kísértés, hogy beérjük egy mobiltelefonnal és néhány baráttal – kérem, ez nagyon kevés.

Összegyűjtöm, miért lehetek hálás Istennek, milyen ajándékokat, áldásokat kaptam tőle, megköszönöm neki.
Mit adhatnék én neki?

12.20.
szerda

Iz 7,10-14
Lk 1,26-38

E tekintetben ne féljetek szembeúszni az árral, találjatok mindennap időt a csendre, hogy megálljatok és imádkozzatok. Ma minden azt mondja nektek, hogy gyorsnak, hatékonynak, gyakorlatilag tökéletesnek kell lennetek, mint a gépeknek! De, Kedveseim, nem vagyunk gépek!

Ma időt szakítok a Szentírás olvasására, és csendben maradok Isten Igéjével néhány percre.

12.21.
csütörtök

Én 2,8-14
vagySzof 3,14-18a
Lk 1,39-45

Olyan jó, ha meg tudunk állni tankolni, az akkumulátorokat feltölteni. A csend az ima ajtaja, az ima pedig a szeretet ajtaja. Az ima segít ebben, mert párbeszéd Jézussal, ahogy a szentmise is találkozás vele, a gyónás pedig az az ölelés, amelyet tőle kapsz.

Ma megvizsgálom: múltam milyen sebeivel kellene kibékülnöm, és Isten irgalmába helyezem ezeket.

12.22.
péntek

1Sám 1,24-28
Lk 1,46-56

Az imádkozás nem unalmas dolog! Mi tesszük unalmassá. Az imádság találkozás, találkozás az Úrral: szép ez! És amikor imádkozol, ne félj Jézus elé vinni mindazt, ami a belső világodban zajlik: szeretetedet, félelmeidet, problémáidat, várakozásaidat, emlékeidet, reményeidet, mindent, még a bűneidet is! Ő mindent megért! Az imádság az életről szóló párbeszéd, az imádság élet.

Ma elmegyek roráte misére vagy legalább betérek egy templomba néhány csendes percre.

12.23.
szombat

Mal 3,1-4.23-24
Lk 1,57-66

A jászol előtt a sokszor féktelen mai világunkban felfedezzük az életünk számára oly fontos csendet és imádságot. A csendet, hogy szemléljük a Gyermek Jézus, a jászol szegénységében született Isten Fia szépségét. Az imádságot, hogy kifejezzük meglepetésünk köszönetét a szeretet végtelen ajándéka előtt. 

Ma felajánlom konkrét segítségemet egy idős embernek a környezetemben.


Aranyosi Ervin: Advent – harmadik gyertya

 

Advent, harmadik vasárnap
örömgyertyát gyújtunk,
rózsaszínre vált a lelkünk,
nem nyomaszt a múltunk.

Közeledik a Karácsony,
öröm gyúl lelkünkben,
a szeretet és a hála
vendég életünkben.

Az Adventi várakozást
még az is fokozza,
hogy minden nap, a Karácsonyt,
még közelebb hozza.

A szeretet ünnepére
készül minden lélek.
Három gyertya lángja fénylik,
s hálatelt az ének.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
19. Kedd:    6:00

Bartók Béla utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

22: Péntek 6:00

László Tibor lelki üdvéért, halálának 30. napjára, valamint nagyszülei, László Lajos és felesége Papp Mária lelki üdvéért;

23. Szombat

18:30

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

24. Vasárnap

22:30

Hívekért - URUNK SZÜLETÉSE

December 19-én, kedden plébánosunk meglátogatja azokat a beteg testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni.  Jelentkezni a sekrestyében lehet.


December 31-én / vasárnap / Év végi hálaadást a 11:00 órakor kezdődő szentmise végén tartjuk, majd a szentmise után plébánosunk megáldja a családokat.

január 1-én, /hétfő/ 11:00-kor az újévi ünnepi szentmisén megemlékezünk Szűz Mária Istenanyaságáról. (Parancsolt ünnep!)


Elhunyt:

Szakál Tibor, Kassai u. 27.

Pintér Gábor, Tabán u. 40.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja