Templomi Hírlevél 2023. december 10. XXII. évf. 50.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. decenber 10. Advent második vasárnapja XXII. évf. 50. szám


Zsoltár válasza: „Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, - és üdvösségedet add meg nékünk!"


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már két gyertyaláng.
Ha zörget Jézus, jól figyelj, ám
Betér a szívünk ajtaján.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Mk 1, 1-8
Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit!

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!'


Nap

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

12.10.
ADVENT
2. vasárnap

Iz 40,1-5.9-11
2Pét 3,8-14
Mk 1,1-8

Jézus azért jött, hogy „örömhírt vigyen a szegényeknek” (Lk 4,18) Az igazi hit az, amely kényelmetlen, amely kockáztat, amely kilép a világba, hogy találkozzon a szegényekkel, és képessé tesz arra, hogy saját életünkkel a szeretet nyelvét beszéljük

Már ma felkészülök a karácsonyi szentgyónásra, és a héten már el is végzem.

12.11.
hétfő

Iz 35,1-10
Lk 5,17-26

A tanúságtétel, ami a kötelességünk: együttérzés mindenkivel, különösen azokkal, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Az együttérzés latinul compassio, de ez a szó együttszenvedést is jelent! Olyan Egyházra van szükségünk, amely folyékonyan beszéli a tevékeny szeretet nyelvét, egy olyan egyetemes nyelvet, amelyet mindenki meghall és megért, még a legtávolabb állók is, még azok is, akik nem hisznek.

Ma különösen is odafigyelek egy kevésbé kedvelt munkatársamra, szomszédomra, ismerősömre és imában is hordozom őt.

12.12.
kedd

Iz 40,1-11
Mt 18,12-14

A tevékeny szeretet, a jótékonykodás azt jelenti, hogy van bátorságunk az emberek szemébe nézni! Nem tudsz segíteni a másiknak, ha elfordítod a tekinteted. A tevékeny szeretet azt a bátorságot igényli, hogy megérintsük a másikat: nem teheted meg, hogy távolról odadobsz pár fillért és nem érinted meg a másikat!

Ma imádkozom elhunyt szeretteimért, családtagjaimért.

12.13.
szerda
Szent Lúcia

Iz 40,25-31
Mt 11,28-30

Meg kell érinteni a másikat, rá kell nézni a másikra! És így, őt megérintve és rátekintve elindulsz azzal a rászorulóval egy úton, egy közös úton, amely ráébreszt arra, hogy te magad mennyire rászoruló vagy, mennyire rászorulsz az Úr tekintetére és kezére.

Ma felhívok egy régen látott ismerőst, rokont, és érdeklődöm felőle.

12.14.
csütörtök

Keresztes
Szent János

Iz 41,13-20
Mt 11,11-15

A tevékeny szeretet nem pusztán anyagi és szociális segítségnyújtás, hanem az egész emberre figyel és Jézus szeretetével talpra akarja őt állítani: olyan szeretet, amely segít visszanyerni szépségünket és méltóságunkat.

Ma átgondolom: mennyiben tekintek találkozás helyett úgy imádságaimra, mint teljesítményre.

12.15.
péntek

Iz 48,17-19
Mt 11,16-19

Amikor vállalkoztok arra, hogy kenyeret vigyetek az éhezőknek, az Úr kivirágoztatja az örömöt és az általatok nyújtott szeretettel illatosítja be életeteket.

Ma böjtöt tartok és azt felajánlom valakiért.

12.16.
szombat

Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,9a.10-13

A Karácsony misztériuma az alázatosságban rejlik. A Királyok királya az alázatosság ajtaján keresztül lépett a világba és minket is arra hív, hogy ezen az úton járjunk.

Ma közösen imádkozunk a családban a betegekért, kórházban lévőkért, gyászolókért.


Aranyosi Ervin – Advent második gyertya

… A második is fényre lobban,
 jelzi, angyal szállt a földre:
– Éljetek méltóbban, jobban,
s várjatok az újszülöttre!

Lelketeket készítsétek, 
– a világ újjá születhet.
Szóljon szívből belső ének,
– nyissátok meg szeretetnek!

Legyen bennünk könyörület,
új megváltónk, mikor várjuk.
A világ is szebbnek tűnhet,
ha utunkat eképp járjuk.

Találd meg a belső békét,
s majd, ha utad tisztán járod,
élvezheted eredményét,
egy csendes, békés világot…


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
12. Kedd:    6:00

Bajtai dűlői lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

15: Péntek 18:00

Koncz, Laczkó és Balogh család élő és elhunyt tagjaiért;

LELKIGYAKORLAT

16. Szombat

18:30

Tóth János és felesége, Lantos János és felesége lelki üdvéért;

LELKIGYAKORLAT – ZSÁMBOK

17. Vasárnap

11:00

A fogyatékossággal élőkért;

ADVENT 3. VASÁRNAPJA - LELKIGYAKORLAT - DÁNY


15-én, pénteken a lelkigyakorlat miatt nem lesz roráte szentmise.


November 19-én, a Karitász javára tartott gyűjtés összege 88.000.- Ft volt.

Isten fizesse meg a hívek adományait! 


Hittanos gyerekeink elkezdték a betlehemezést. Kérjük, fogadják jó szívvel a betlehemezőket! Adományaikat továbbra is az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóinak küldjük el. Az ő nevükben is hálásan köszönjük minden adakozó nagylelkűségét!


December 19-én, kedden plébánosunk meglátogatja azokat a beteg testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni.  Jelentkezni a sekrestyében lehet.


16-án, /szombat/ 9:00 órakor kérjük férfi híveinket, hogy segítsenek a fenyőfák beviteléhez a templomba, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


ADVENTI LELKIGYAKORLAT!

 

December 15-16-17: péntek, szombat, vasárnap

Pénteken Kókán 18:00, szombaton Zsámbokon 17:00, vasárnap 18:00 Dányban, tart adventi lelki gyakorlatot Zahar Béla atya Galgahévíz plébánosa, előtte mindhárom nap 1/2 órával gyóntatás lesz.

Szóljunk mindenkinek, hiszen adventi lelkigyakorlatos szentmisénk méltó felkészülésünk Karácsony ünnepére.


Elhunyt:

Bozó Péter, Árpád u. 13.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja